Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

Redakční rada

VEDOUCÍ REDAKTOR

MUDr. K. Filip, CSc., MBA.
Thomayerova nemocnice, Praha

REDAKČNÍ RADA

Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.
Onkologická klinika 1. LF a Thomayerovy nemocnice, Praha

Prof. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc.
Oddělení ortopedie a traumatologie, ÚVN - Klinika traumatologie pohybového aparátu 1. LF UK a ÚVN, Praha

Prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc.
Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK, Praha

Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc.
LF UK, Hradec Králové

MUDr. Jan Calta
Multiscan, Praha

MUDr. Zdenka Fenclová, CSc.
Klinika nemocí z povolání 1. LF UK, Praha

Doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.
Ústav pro péči o matku a dítě, Praha

Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc.
Endokrinologický, Praha

Prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.
Urologická klinika 1. LF UK, Praha

Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc.
Psychiatrické centrum 3. LF UK, Praha

Doc. MUDr. Bohumír Kříž, CSc.
Státní zdravotní ústav, Praha

Prof. MUDr. Pavel Kuchynka, DrSc.
Oční klinika 3. LF UK, Praha

Prof. MUDr. Petr Neužil, CSc.
Kardiologické oddělení Nemocnice na Homolce, Praha

MUDr. Luděk Raida
Hemato-onkologická klinika FN Olomouc

Prof. MUDr. Vladimír Resl, CSc.
Kožní klinika, FN Plzeň

MUDr. Hana Skalická, CSc.
Kardiologická ambulance, Praha

Doc. MUDr. Marie Staňková, CSc.
AIDS Centrum FN Na Bulovce, Praha

Prof. MUDr. Julius Špičák, CSc.
Klinika hepatogastroenterologie IKEM, Praha

Prof. MUDr. Luboš Sobotka, CSc.
Klinika gerontologická a metabolická, FN Hradec Králové

Doc. MUDr.. Jaromír Šimša, Ph.D.
Chirurgická klinika 1. LF a Thomayerovy nemocnice, Praha

Doc. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.
Pneumologická klinika 1. LF a Thomayerovy nemocnice, Praha

Doc. MUDr. Roman Zachoval, PhD.,
Urologické oddělení Thomayerovy nemocnice, Praha

Kreditovaný kurz

 

Familiární hypercholesterolémie

Autor kurzu: MUDr. Martina Vaclová, Ph.D.,
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články