Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

ÚLOHA MAGNETICKÉ REZONANCE V PŘEDOPERAČNÍM STAGINGU KARCINOMU PRSU

Autoři: Benediktová K., Bystřický P.

Autoři - působiště: Chirurgické oddělení Nemocnice Písek, Primář: MUDr. Václav Čečelovský

Článek: Prakt. Lék. 2016; 96(4): 179-184
Kategorie: Z různých oborů
Počet zobrazení článku: 138x

Specializace: praktické lékařství pro dospělé praktické lékařství pro děti a dorost

The purpose of MRI as a part of pre-surgery staging for breast cancer

Introduction:
The inclusion of an MRI as a part of pre-surgery staging for a newly-discovered breast tumour has been the subject of discussion for some time now. The intent behind incorporating an MRI into the general diagnostic procedure is to gain additional information that could potentially lead to significantly altering the scope of a forthcoming operation. The scope of procedures in the past has been established on the basis of the conventional mammodiagnostic method.

Method:
Our patient focus group consists of 161 women. Forty-seven of these women were selected to undergo an MRI breast scan as a part of their pre-surgery staging. For those patients with a confirmed deposit of lobular carcinoma, younger patients with invasive carcinoma, and patients diagnosed with DCIS, an MRI scan was an included as a part of the diagnostic procedure. An MRI breast scan was also conducted on women for whom the conventional mammodiagnostic methods either suggested a high probability of additional ipsilateral/contralateral deposits or actually established their presence. Finally, an MRI scan was conducted on patients for whom tumour occurrence had been assumed on the basis of an imunohistochemical characterization and the extent of the initial tumour with regard to the patient’s age, as well as on those patients who suffered from a basal deposit of a cancerous lesion.

Results:
The inclusion of an MRI breast scan led to an upstaging in twelve patients, either in terms of their primary tumour or in terms of multifocality, multicentricity, or bilateral carcinoma. In eight cases this led to the proposal of a more drastic surgical procedure (mastectomy), and in four cases the scan indicated a need for a more extensive surgical resection. It must be noted that a comparison with decisive results of histopathology showed that two of the MRI scans were imprecise. The apparent inaccuracy of the MRI scan affected only one of the patients, whose surgical procedure consequently extended beyond the necessary scope.

Conclusion:
Although the focus group contains patients treated within the span of three years, it is still a rather small collection. Nevertheless, the addition of an MRI breast scan to the present pre-surgery diagnostic procedure should be regarded as very beneficial. According to the statistics available at our surgical department, the scope of surgery changed in 25% of cases where the conventional diagnosis method was supplemented with an MRI breast scan..

Keywords:
breast cancer – MRI – upstaging – surgical treatment


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Úvod:
Již delší dobu se diskutuje problematika zařazení magnetické rezonance (MR) do předoperačního stagingu nově diagnostikovaného karcinomu prsu. Cílem takové změny ve vyšetřovacím algoritmu je získání doplňující informace, která může mít za následek změnu rozsahu operačního výkonu oproti původně zamýšlenému na základě konvenčních mamodiagnostických metod.

Metoda:
V našem souboru figuruje 161 operantek, přičemž u 47 z nich byla indikována v rámci předoperačního stagingu magnetická rezonance prsu. K magnetické rezonanci jsme přistoupili u pacientek s biopticky ověřeným ložiskem lobulárního karcinomu, mladších pacientek s invazivním karcinomem a pacientek s diagnostikovaným DCIS. Dále u pacientek, u nichž byla konvenčními zobrazovacími metodami vyjádřena suspekce na dodatečné ipsilaterální/kontralaterální ložisko či byla přímo potvrzena jeho přítomnost, nebo dalo-li se tak předpokládat na základě imunohistochemické povahy a rozsahu primárního tumoru často ve vztahu k věku, nakonec i u pacientek s bazálním uložením tumorózní léze.

Výsledky:
U 12 pacientek došlo na základě MR nálezu k upstagingu, ať už ve smyslu rozsahu primárního tumoru, či ve smyslu multifokality, multicentricity či bilaterálního karcinomu. V osmi případech bylo tedy konvertováno v úmyslu na mastektomii a ve čtyřech případech byl proveden extenzivnější resekční výkon. Nelze však opomenout, že v porovnání s definitivní histopatologií preparátu se ukázaly dva MR nálezy jako nepřesné. V našem souboru vedla falešná pozitivita MR k nadbytečnému operačnímu výkonu zatím jen u jedné pacientky.

Závěr:
Přestože se jedná o soubor pacientek za 3 roky, nejedná se o soubor příliš veliký. I tak vidíme zařazení MR prsu do stávajícího předoperačního vyšetřovacího algoritmu jako velmi přínosné. V naší statistice magnetická rezonance doplnila dosavadní nález, a změnila tak rozsah operačního výkonu celkem u čtvrtiny pacientek takto vyšetřených.

Klíčová slova:
karcinom prsu – magnetická rezonance – upstaging – operační výkon

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,2/5, hodnoceno 13x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Familiární hypercholesterolémie

Autor kurzu: MUDr. Martina Vaclová, Ph.D.,
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články