Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

SROVNÁNÍ PALIATIVNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A SUBSAHARSKÉ AFRICE

Autoři: Nováková P., Kroupová L.

Autoři - působiště: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií, Katedra ošetřovatelství a porodní asistence, Vedoucí: PhDr. Jitka Krocová

Článek: Prakt. Lék. 2017; 97(3): 134-139
Kategorie: Z různých oborů
Počet zobrazení článku: 178x

Specializace: praktické lékařství pro děti a dorost praktické lékařství pro dospělé

Comparison of palliative care in the Czech Republic and sub- Saharan Africa

Care for the terminally ill and dying evolved throughout the history of nursing. Attitudes of civilizations and their maturity were the main indicators of how a society manages to take care of the ill and their loved ones. Providing palliative care in the 21st century is still an important topic not only in Europe and in the Czech Republic but also in Third World countries, which includes most of the countries in Africa. Selected countries include the economically and medically advanced Czech Republic and Third World countries with the highest incidence of AIDS and poverty. Despite the deadly HIV virus African Uganda has been a model country since 1993 with the most advanced provision of palliative care and is even able to assist other sub-Saharan African countries. The Czech Republic and Uganda provide quality palliative care for the dying, which takes various forms but all share the common goal of providing a honourable death without pain and loneliness.

Keywords:
Uganda – Czech Republic – palliative care – HIV/AIDS – dying


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Péče o nevyléčitelně nemocné a umírající se vyvíjela napříč celou historií ošetřovatelství. Postoje civilizací a jejich vyspělost byly hlavními ukazateli, jak se daná společnost dokáže o nemocné a jejich blízké postarat. Poskytování paliativní péče v 21. století je stále aktuálním tématem nejen v Evropě, v České republice, ale i v zemích třetího světa, ke kterým se řadí i většina států Afriky. Vybranými zeměmi jsou ekonomicky a zdravotnicky vyspělá Česká republika a země třetího světa s nejvyšším výskytem AIDS a chudoby. I přes smrtící virus HIV je africká Uganda od roku 1993 modelovou zemí s nejrozvinutějším poskytováním paliativní péče a je tak schopna metodicky vést i jiné subsaharské země Afriky. Česká republika i Uganda poskytují kvalitní paliativní péči pro umírající, která zahrnuje různé formy, jejímž společným cílem je důstojné umírání bez bolesti, a osamocení.

KLÍČOVÁ SLOVA:
Uganda – Česká republika – paliativní péče – HIV/AIDS – umírání

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     4,3/5, hodnoceno 12x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Chronické srdeční selhání

Autor kurzu: MUDr. Markéta Hegarová
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články