Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

METASTÁZY MALÍGNEHO MELANÓMU DO MYOKARDU – RARITNÁ PRÍČINA SRDCOVÉHO ZLYHANIA

Autoři: Mihaličová L.1, Gavel A.2, Novačeková M.3, Bališ P.4, Dražilová S.1

Autoři - působiště: 1Oddelenie vnútorného lekárstva, Nemocnica Poprad a. s., Primár: MUDr. Sylvia Dražilová, PhD., 2Súdnolekárske a patologicko-anatomícké pracovisko ÚDZS, Poprad, Primár: MUDr. Lukáš Hamerlik, 3Patologická anatómia, Nemocnica Poprad a. s., Primár: MUDr. Mária Novačeková, 4Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV, Bratislava, Vedúci: RNDr. Iveta Bernátová, DrSc.

Článek: Prakt. Lék. 2017; 97(6): 274-278
Kategorie: Kazuistika
Počet zobrazení článku: 73x

Specializace: praktické lékařství pro děti a dorost praktické lékařství pro dospělé

Metastases of the malignant melanoma to myocardium – a rare cause of the heart failure

The malignant melanoma is an aggressive disease with a high potential of spreading metastases to any organ, heart included. We are presenting a patient, by whom a generalisation of the heart disease was manifested by a heart failure sixteen years after extirpation of malignant melanoma. The diagnose was made after patient´s death. Studies of necroptic material show that malignant melanoma creates metastases to heart in 50–64% of the cases. However, because of the default of specific clinical cases and the limited possibilities of using imaging techniques the diagnose is mostly declared after the death of the patient. That is why it is necessary in patients with history taking of malignant melanoma to think about tumour generalisation by every cardiac symptom.

Keywords:
liver cirrhosis – hearth failure – melanoma – metastasis


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Malígny melanóm je agresívne ochorenie s vysokým potenciálom metastazovania do ktoréhokoľvej orgánu, vrátane srdca. Prezentujeme prípad pacienta, u ktorého sa po 16 rokoch od extirpácie kožného melanómu manifestovala srdcovým zlyhaním generalizácia ochorenia do srdca. Diagnóza bola stanovená po smrti. Štúdie nekroptických materiálov ukazujú, že malígny melanóm metastazuje do srdca asi v 50–64 % prípadov, diagnóza je vzhľadom na chýbanie špecifických klinických príznakov a limitovanú výťažnosť zobrazovacích metód zväčša stanovená po smrti. Preto u všetkých pacientov s anamnézou malígneho melanónu je potrebné pri akýchkoľvek kardiálnych príznakoch na možnosť generalizácie ochorenia do srdca myslieť.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ:
cirhóza pečene – srdcové zlyhávanie – melanóm – metastázy

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,5/5, hodnoceno 6x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Familiární hypercholesterolémie

Autor kurzu: MUDr. Martina Vaclová, Ph.D.,
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články