Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

ZHODNOCENÍ EKONOMICKÝCH ASPEKTŮ LÉČBY HYPERBARICKÝM KYSLÍKEM

Autoři: Hájek M.1,2, Chmelař D.2,3, Rozložník M.2, Lochmanová A.2, Klugar M.4,5

Autoři - působiště: 1Centrum hyperbarické medicíny, Městská nemocnice Ostrava, primář MUDr. Michal Hájek, Ph. D., 2Katedra biomedicínských oborů, Lékařská fakulta Ostravské univerzity, vedoucí doc. RNDr. Kristian Šafarčík, Ph. D., 3Referenční laboratoř ČR pro anaerobní bakterie, Lékařská fakulta Ostravské univerzity, vedoucí doc. RNDr. Dittmar Chmelař, Ph. D., 4České centrum EBHC; přidružené centrum JBI Adelaide, Ústav sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví Lékařská fakulta, Univerzity Palackého Olomouc, ředitel PhDr. Miloslav Klugar, Ph. D., 5School of Translational Health Sciences, Faculty of Health Sciences, University of Adelaide, Australia, přednosta A/Prof. Zoe Jordan, Ph. D.

Článek: Pracov. Lék., 69, 2017, No. 1-2, s. 37-42.
Kategorie: Přehledový článek
Počet zobrazení článku: 93x

Specializace: pracovní lékařství hyperbarická medicína hygiena a epidemiologie

Evaluation of the economic aspects of hyperbaric oxygen treatment

Critics of hyperbaric oxygen treatment often argue by financial demands of treatment and additional costs. However, a growing number of cost effectiveness studies are demonstrating the opposite. Most of individual cost effectiveness studies, pharmaco-economic analysis, systematic reviews and health technology assessment studies agree that the implementation of hyperbaric oxygen therapy the treatment process delivers proven cost savings through its considerable financial costs. Many of the studies agreed in one – there is a reduction of costs in connection with the reduction of hospitalization days, the amount of coverage, reducing the cost of care for patients with amputations in the health and social system. Although there is sufficient evidence both cost effectiveness and clinical efficiency across the spectrum of indications, there are many places throughout the country where patients due to the absence of hyperbaric facilities have not access to this treatment modality.

Keywords:
hyperbaric oxygen therapy – cost-effectiveness – health care system – social care system


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Kritici léčby hyperbarickým kyslíkem často argumentují finanční náročností léčby a dodatečnými náklady. Nicméně roste počet studií nákladové efektivity, které prokazují pravý opak. Většina jednotlivých studií nákladové efektivity, farmakoekonomických systematických přehledů i analýz zdravotnických technologií se shodují, že implementace hyperbarické oxygenoterapie do léčebného procesu prokazatelně přináší finanční úsporu přes její nezanedbatelné finanční náklady. Mnoho provedených studií se shodlo v jednom – dochází k snížení nákladů v souvislosti se zkrácením hospitalizačních dnů, množství krytí, snížení nákladů na péči o pacienty s amputací v rámci zdravotního i sociálního systému. Přestože existuje dostatečná evidence jak nákladové efektivity, tak klinické efektivity u celého spektra indikací, existuje mnoho míst po celé ČR, kde pacienti vzhledem k absenci hyperbarických zařízení nemají přístup k této léčbě.

Klíčová slova:
hyperbarická oxygenoterapie – nákladová efektivita – systém zdravotní péče – systém sociální péče

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     4/5, hodnoceno 5x
 
 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články