Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Poruchy štítné žlázy: Novinky
Vybrané články a kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Další...
 

Vývoj funkce štítné žlázy u rizikových osob: prospektivní studie

Specializace: endokrinologie
Téma: Poruchy štítné žlázy

Vydáno: 2.5.2011

Vývoj funkce štítné žlázy u rizikových osob: prospektivní studie

Již dříve se mělo za to, že proces snižování funkce štítné žlázy je v případě chronické lymfocytární tyreoiditidy plíživý, zatímco v případě Gravesovy-Basedowovy tyreotoxikózy vzniká mnohem rychleji. Dosud tento předpoklad nebyl doložen prospektivní studií. Letos se však podařilo amsterdamským endokrinologům v čele s dr. Effraimidisem publikovat přesvědčivé výsledky podporující tuto teorii.

Autoři po dobu pěti let sledovali 790 zdravých eutyreózních žen, které měly alespoň jednoho příbuzného prvního či druhého stupně s autoimunitní tyreopatií (AITD). Každý rok účastnice studie podstoupily stanovení tyreostimulačního hormonu (TSH) a volného tyroxinu (FT4). Za pět let trvání studie vznikla manifestní hypotyreóza (definována jako TSH > 5,7 mU/l a FT4 < 9,3 pmol/l) u 38 žen. Naopak manifestní hypertyreóza (TSH < 0,4 mU/l a FT4 > 20,1 pmol/l) byla zachycena u 13 sledovaných žen.

Autoři zjistili, že v porovnání s kontrolami měly ženy, u nichž se rozvinula hypotyreóza, vyšší TSH a nižší FT4 již při vstupu do studie. Tento rozdíl zůstal zachován i rok před rozvojem hypotyreózy. V případě hypertyreózy se však žádné rozdíly ve stanovovaných parametrech v porovnání s kontrolami neobjevily. Výskyt pozitivity protilátek proti TPO byl oproti kontrolám významně vyšší jak u hypotyreózních, tak i hypertyreózních žen. Autoři dále uvádějí, že se hypotyreóza rozvinula méně často u kuřaček (tento rozdíl je však pouze trendem, p = 0,083), a naopak častěji u žen po porodu (p = 0,006). Naproti tomu hypertyreózu autoři zachytili častěji u těhotných žen (opět pouze hraniční významnost, p = 0,063). Na základě těchto údajů autoři uzavírají, že progrese z eutyreózy do manifestní hypotyreózy je pozvolný proces trvající několik let, zatímco autoimunitní tyreotoxikóza vzniká v řádu měsíců. Je diskutabilní, nakolik jsou tato data nizozemských autorů klinicky přínosná.

Z praxe víme, že proces vzniku chronické lymfocytární tyreoiditidy je velmi pomalý, stejně tak jsme si dobře vědomi i významné rizikovosti žen po porodu z hlediska rozvoje (sub-)klinické hypotyreózy. Otázkou je i skutečná prevalence tyreotoxikóz v této studii, neboť stanovené hodnoty u těhotných žen mohly být zkresleny vlivy mimo štítnou žlázu (např. lidským choriogonadotropinem). Zajímavý je naznačený protektivní vliv kouření proti rozvoji hypotyreózy, který je zcela v rozporu se známým nepříznivým vlivem kouření na průběh Graves-Basedowovy tyreotoxikózy.

Autor: Mudr. Martina Rosická, PhD., ENDOCARE, s. r. o.

Zdroj: Effraimidis G. et al.: Natural history of the transition from euthyroidism to overt autoimmune hypo- or hyperthyroidism: a prospective study. Eur J Endocrinol. 2011 Jan; 164 (1): 107–13.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,5/5, hodnoceno 4x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Nová léčba obezity: antidepresivum s antagonistou opiátových receptor

Výsledky americké studie COR-I jsou povzbuzující: zdá se, že léčba antagonistou opiátových receptorů naltrexonem v kombinaci s bupropionem, duálním antidepresivem zasahujícím dopaminergní a noradrenergní systém v centrálním nervovém systému, dokáže bezpečně vyvolat pokles hmotnosti u obézních lidí.

Multikinázový inhibitor v léčbě medulárního karcinomu štítné žlázy

Somatické mutace RET protoonkogenu se často vyskytují u medulárního karcinomu štítné žlázy (MTC), a proto se řada vědců snaží najít účinnou léčbu MTC cílenou právě na RET. Vandetanib je inhibitor tyrozinkináz, mezi něž patří RET, receptor pro epidermální růstový faktor (EGFR), a kinázy receptoru pro endoteliální růstový faktor. Mezinárodní tým doktora Vitagliana zkoumal mechanismus účinku vandetanibu na humánní linii MTC buněk s onkogenními mutacemi RET.Všechny novinky

Odborné centrum

 

Klinika nukleární medicíny a endokrinologie UK 2. LF a FN Motol (KNME)
V Úvalu 84
150 06  Praha 5 - Motol

zobrazit

ENDOCARE, s.r.o.
Roškotova 1225/1
14021  Praha 4

zobrazit

Endokrinologická ambulance II. interní kliniky FN u sv. Anny v Brně
Pekařská 53
656 91  Brno

zobrazit

2. Interní klinika - oddělení klinické hematologie FN HK
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

Endokrinologická ambulance I. interní kliniky FN Ostrava
17. listopadu 1790
708 52  Ostrava-Poruba

zobrazit

Interní hepatogastroenterologická klinika FN Brno a LF MU
Jihlavská 20
625 00  Brno

zobrazit

Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Blansko
Sadová 33
678 31  Blansko

zobrazit

Endokrinologický ústav
Národní 8
116 94  Praha 1

zobrazit

Endokrinologická ambulance I.interní kliniky FN Plzeň Lochotín
alej Svobody 80
304 60  Plzeň Lochotín

zobrazit

Gynekologická endokrinologie na Gynekologicko - porodnické klinice 1. LF UK a VFN
Apolinářská 18
128 51  Praha 2

zobrazit

Dětská endokrinologická ambulance Nemocnice na Homolce
Roentgenova 2
150 30  Praha 5

zobrazit

Nemocnice České Budějovice, a.s.
B. Němcové 585/54
370 01  České Budějovice

zobrazit

III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická
Ivana Petroviče Pavlova 185
779 00  Olomouc-Nová Ulice

zobrazit

3. interní klinika 1. LF UK a VFN
U nemocnice 1
128 08  Praha 2

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy