Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Poruchy štítné žlázy: Novinky
Vybrané články a kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Další...
 

Výskyt onemocnění štítné žlázy – studie na dvojčatech

Specializace: endokrinologie
Téma: Poruchy štítné žlázy

Vydáno: 10.6.2014

Výskyt onemocnění štítné žlázy – studie na dvojčatech

Vznik většiny onemocnění u lidí je výsledkem genetické predispozice a působení faktorů zevního prostředí. V minulých letech byla provedena celá řada studií onemocnění štítné žlázy na dvojčatech. Tento design studie totiž nejlépe odliší vliv genové výbavy a environmentálních faktorů.

Metodologie studií prováděných na dvojčatech

Klasický design studie na dvojčatech

Východiskem klasických studií na dvojčatech je fakt, že jednovaječná dvojčata (monozygotic – MZ) jsou geneticky identická, a jakékoli rozdíly mezi nimi jsou tudíž způsobeny jen faktory prostředí. Na druhé straně dvojvaječná dvojčata (dizygotic – DZ) mají stejně jako jiní sourozenci společnou pouze zhruba polovinu svého genetického materiálu, a jakékoli rozdíly mezi nimi jsou tedy způsobeny jak geneticky, tak prostředím. Pomocí analytických metod je pak možné odhadnout podíl vlivu genetiky a prostředí na daný fenotyp.

Studie případů a kontrol u dvojčat

V tomto případě je studován vliv specifických rizikových faktorů na vývoj dané choroby. Zdravé dvojče v tomto typu studií slouží jako kontrola k postiženému dvojčeti. Výhodou těchto studií je, že je prakticky eliminován jakýkoli vliv genetiky.

Studie onemocnění štítné žlázy na dvojčatech

V posledních 50 letech bylo provedeno zhruba 16 těchto studií. Studie se lišily počtem zařazených osob i designem, ale ve všech se potvrdilo, že výskyt onemocnění štítné žlázy mezi jednotlivými sourozenci v rámci páru lépe koreluje u MZ než u DZ, což potvrzuje významný vliv genetiky na tyto choroby. Z environmentálních faktorů se zdá, že negativní vliv na štítnou žlázu mají kouření, některé porodní charakteristiky a infekce Yersinia enterocolitica.

Struma

V oblastech s výskytem endemické strumy byla míra shody výskytu mezi dvojčaty u MZ až 83 %, zatímco u DZ jen 50–60 %. Genetický podíl byl na základě matematické modelace odhadnut na 39 % (95% CI 0–79 %). V neendemických oblastech byly tyto hodnoty mnohem nižší, ale i tady byly signifikantně vyšší u MZ než DZ. Odhad genetického podílu byl v tomto případě 82 % (95% CI 67–97 %). Endemická i sporadická struma tedy vznikají na genetickém podkladě, i když environmentální vlivy jsou rovněž nezanedbatelné. Z faktorů prostředí bylo vyšší riziko strumy prokázáno u kouření.

Autoimunitní onemocnění štítné žlázy

Problematikou autoimunitních onemocnění štítné žlázy u dvojčat se zabývaly jen dvě studie, u obou se ale potvrdilo, že signifikantně vyšší míra shody výskytu onemocnění je u MZ než DZ. Nicméně ani ve skupině MZ nebyla shoda v průběhu 25letého sledování 100%, takže svou roli i zde hrají také environmentální faktory. Pomocí matematické modelace bylo odhadnuto, že genetika zodpovídá asi za 79 % onemocnění (95% CI 38–90 %), individuální environmentální faktory pak za 21 % onemocnění (95% CI 10–37 %). Výsledky jsou podobné jako u ostatních autoimunit (revmatoidní artritida, diabetes mellitus 1. typu). I zde je vyšší riziko vzniku onemocnění kumulativně spojeno s kouřením, což je více vyjádřeno u dvojic MZ než DZ.

Pomocí studia rozsáhlých kohort jedno- a dvojvaječných dvojčat se podařilo alespoň částečně objasnit míru vlivu genetiky a prostředí na onemocnění štítné žlázy.

(epa)

Zdroj: Hansen P. S., Heiberg Brix T., Hegedüs L. The thyroid and twins. Dostupné z: www.thyrolink.com.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,8/5, hodnoceno 13x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Onemocnění štítné žlázy u starších pacientů

S diagnostikou a léčbou onemocnění štítné žlázy u starších osob je spojeno hned několik problémů. Incidence většiny onemocnění provázených hypotyreózou narůstá s věkem a zároveň také s věkem narůstá i množství komorbidit.

Nemoci způsobené nedostatkem jódu – tichá pandemie?

Nedostatek jódu je nejčastější příčinou mentální retardace na světě, ačkoli mu lze velmi snadno předcházet. Nejlepší a nejefektivnější cesta plošné suplementace jódu je jodace kuchyňské soli (universal salt iodization – USI).

Faktory ovlivňující absorpci hormonů štítné žlázy z gastrointestinálního traktu

Hypotyreóza je běžným onemocnění, které je většinou léčeno perorálně podávaným levotyroxinem. Takto léčené pacienty je nutno dlouhodobě sledovat a pravidelně u nich kontrolovat hladiny TSH a FT4 a/nebo FT3.Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

Endokrinologický ústav
Národní 8
116 94  Praha 1

zobrazit

ENDOCARE, s.r.o.
Roškotova 1225/1
14021  Praha 4

zobrazit

Dětská endokrinologická ambulance Nemocnice na Homolce
Roentgenova 2
150 30  Praha 5

zobrazit

Endokrinologická ambulance II. interní kliniky FN u sv. Anny v Brně
Pekařská 53
656 91  Brno

zobrazit

Klinika nukleární medicíny a endokrinologie UK 2. LF a FN Motol (KNME)
V Úvalu 84
150 06  Praha 5 - Motol

zobrazit

III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická
Ivana Petroviče Pavlova 185
779 00  Olomouc-Nová Ulice

zobrazit

Endokrinologická ambulance I. interní kliniky FN Ostrava
17. listopadu 1790
708 52  Ostrava-Poruba

zobrazit

Gynekologická endokrinologie na Gynekologicko - porodnické klinice 1. LF UK a VFN
Apolinářská 18
128 51  Praha 2

zobrazit

Interní hepatogastroenterologická klinika FN Brno a LF MU
Jihlavská 20
625 00  Brno

zobrazit

Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Blansko
Sadová 33
678 31  Blansko

zobrazit

Nemocnice České Budějovice, a.s.
B. Němcové 585/54
370 01  České Budějovice

zobrazit

2. Interní klinika - oddělení klinické hematologie FN HK
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

Endokrinologická ambulance I.interní kliniky FN Plzeň Lochotín
alej Svobody 80
304 60  Plzeň Lochotín

zobrazit

3. interní klinika 1. LF UK a VFN
U nemocnice 1
128 08  Praha 2

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy