Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Poruchy štítné žlázy: Novinky
Vybrané články a kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Další...
 

Výskyt onemocnění štítné žlázy – studie na dvojčatech

Specializace: endokrinologie
Téma: Poruchy štítné žlázy

Vydáno: 10.6.2014

Výskyt onemocnění štítné žlázy – studie na dvojčatech

Vznik většiny onemocnění u lidí je výsledkem genetické predispozice a působení faktorů zevního prostředí. V minulých letech byla provedena celá řada studií onemocnění štítné žlázy na dvojčatech. Tento design studie totiž nejlépe odliší vliv genové výbavy a environmentálních faktorů.

Metodologie studií prováděných na dvojčatech

Klasický design studie na dvojčatech

Východiskem klasických studií na dvojčatech je fakt, že jednovaječná dvojčata (monozygotic – MZ) jsou geneticky identická, a jakékoli rozdíly mezi nimi jsou tudíž způsobeny jen faktory prostředí. Na druhé straně dvojvaječná dvojčata (dizygotic – DZ) mají stejně jako jiní sourozenci společnou pouze zhruba polovinu svého genetického materiálu, a jakékoli rozdíly mezi nimi jsou tedy způsobeny jak geneticky, tak prostředím. Pomocí analytických metod je pak možné odhadnout podíl vlivu genetiky a prostředí na daný fenotyp.

Studie případů a kontrol u dvojčat

V tomto případě je studován vliv specifických rizikových faktorů na vývoj dané choroby. Zdravé dvojče v tomto typu studií slouží jako kontrola k postiženému dvojčeti. Výhodou těchto studií je, že je prakticky eliminován jakýkoli vliv genetiky.

Studie onemocnění štítné žlázy na dvojčatech

V posledních 50 letech bylo provedeno zhruba 16 těchto studií. Studie se lišily počtem zařazených osob i designem, ale ve všech se potvrdilo, že výskyt onemocnění štítné žlázy mezi jednotlivými sourozenci v rámci páru lépe koreluje u MZ než u DZ, což potvrzuje významný vliv genetiky na tyto choroby. Z environmentálních faktorů se zdá, že negativní vliv na štítnou žlázu mají kouření, některé porodní charakteristiky a infekce Yersinia enterocolitica.

Struma

V oblastech s výskytem endemické strumy byla míra shody výskytu mezi dvojčaty u MZ až 83 %, zatímco u DZ jen 50–60 %. Genetický podíl byl na základě matematické modelace odhadnut na 39 % (95% CI 0–79 %). V neendemických oblastech byly tyto hodnoty mnohem nižší, ale i tady byly signifikantně vyšší u MZ než DZ. Odhad genetického podílu byl v tomto případě 82 % (95% CI 67–97 %). Endemická i sporadická struma tedy vznikají na genetickém podkladě, i když environmentální vlivy jsou rovněž nezanedbatelné. Z faktorů prostředí bylo vyšší riziko strumy prokázáno u kouření.

Autoimunitní onemocnění štítné žlázy

Problematikou autoimunitních onemocnění štítné žlázy u dvojčat se zabývaly jen dvě studie, u obou se ale potvrdilo, že signifikantně vyšší míra shody výskytu onemocnění je u MZ než DZ. Nicméně ani ve skupině MZ nebyla shoda v průběhu 25letého sledování 100%, takže svou roli i zde hrají také environmentální faktory. Pomocí matematické modelace bylo odhadnuto, že genetika zodpovídá asi za 79 % onemocnění (95% CI 38–90 %), individuální environmentální faktory pak za 21 % onemocnění (95% CI 10–37 %). Výsledky jsou podobné jako u ostatních autoimunit (revmatoidní artritida, diabetes mellitus 1. typu). I zde je vyšší riziko vzniku onemocnění kumulativně spojeno s kouřením, což je více vyjádřeno u dvojic MZ než DZ.

Pomocí studia rozsáhlých kohort jedno- a dvojvaječných dvojčat se podařilo alespoň částečně objasnit míru vlivu genetiky a prostředí na onemocnění štítné žlázy.

(epa)

Zdroj: Hansen P. S., Heiberg Brix T., Hegedüs L. The thyroid and twins. Dostupné z: www.thyrolink.com.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,8/5, hodnoceno 13x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Onemocnění štítné žlázy u starších pacientů

S diagnostikou a léčbou onemocnění štítné žlázy u starších osob je spojeno hned několik problémů. Incidence většiny onemocnění provázených hypotyreózou narůstá s věkem a zároveň také s věkem narůstá i množství komorbidit.

Nemoci způsobené nedostatkem jódu – tichá pandemie?

Nedostatek jódu je nejčastější příčinou mentální retardace na světě, ačkoli mu lze velmi snadno předcházet. Nejlepší a nejefektivnější cesta plošné suplementace jódu je jodace kuchyňské soli (universal salt iodization – USI).

Faktory ovlivňující absorpci hormonů štítné žlázy z gastrointestinálního traktu

Hypotyreóza je běžným onemocnění, které je většinou léčeno perorálně podávaným levotyroxinem. Takto léčené pacienty je nutno dlouhodobě sledovat a pravidelně u nich kontrolovat hladiny TSH a FT4 a/nebo FT3.Všechny novinky

Odborné centrum

 

2. Interní klinika - oddělení klinické hematologie FN HK
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

Nemocnice České Budějovice, a.s.
B. Němcové 585/54
370 01  České Budějovice

zobrazit

III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická
Ivana Petroviče Pavlova 185
779 00  Olomouc-Nová Ulice

zobrazit

ENDOCARE, s.r.o.
Roškotova 1225/1
14021  Praha 4

zobrazit

Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Blansko
Sadová 33
678 31  Blansko

zobrazit

Klinika nukleární medicíny a endokrinologie UK 2. LF a FN Motol (KNME)
V Úvalu 84
150 06  Praha 5 - Motol

zobrazit

Endokrinologický ústav
Národní 8
116 94  Praha 1

zobrazit

Gynekologická endokrinologie na Gynekologicko - porodnické klinice 1. LF UK a VFN
Apolinářská 18
128 51  Praha 2

zobrazit

3. interní klinika 1. LF UK a VFN
U nemocnice 1
128 08  Praha 2

zobrazit

Interní hepatogastroenterologická klinika FN Brno a LF MU
Jihlavská 20
625 00  Brno

zobrazit

Dětská endokrinologická ambulance Nemocnice na Homolce
Roentgenova 2
150 30  Praha 5

zobrazit

Endokrinologická ambulance II. interní kliniky FN u sv. Anny v Brně
Pekařská 53
656 91  Brno

zobrazit

Endokrinologická ambulance I. interní kliniky FN Ostrava
17. listopadu 1790
708 52  Ostrava-Poruba

zobrazit

Endokrinologická ambulance I.interní kliniky FN Plzeň Lochotín
alej Svobody 80
304 60  Plzeň Lochotín

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy