Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Poruchy štítné žlázy: Novinky
Vybrané články a kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Další...
 

Substituce selenem zlepšuje mírné formy endokrinní orbitopatie

Specializace: endokrinologie
Téma: Poruchy štítné žlázy

Vydáno: 8.8.2011

Substituce selenem zlepšuje mírné formy endokrinní orbitopatie

Podle nové studie publikované v prestižním The New England Journal of Medicine představuje substituce selenem účinnou léčbu mírných forem endokrinní orbitopatie. Výsledky publikovala skupina The European Group of Graves’ Orbitopathy. Studie se zúčastnilo 159 nemocných s Gravesovou-Basedowovou tyreotoxikózou provázenou mírnou formou endokrinní orbitopatie.

Autoři nemocné rozdělili na tři skupiny: skupinu léčenou pentoxyfilinem (Trentalem) v dávce 600 mg dvakrát denně, skupinu léčenou selenem v dávce 100 μg dvakrát denně a skupinu kontrolní užívající placebo. Po půl roce léčby byli nemocní znovu vyšetřeni zkušeným oftalmologem a vyplnili detailní dotazník zaměřený na kvalitu života při tomto onemocnění.

Ukázalo se, že suplementace selenem významně zlepšila kvalitu života nemocných, zmírnila oční postižení a zpomalila progresi endokrinní orbitopatie. Tento efekt nebyl patrný ani u léčby pentoxyfilinem ani ve skupině kontrolní. Zatímco užívání selenu s sebou nepřinášelo žádné nežádoucí účinky, pentoxyfilin měl časté nepříznivé účinky gastrointestinální. O selenu bylo již dříve známo, že je důležitý pro správnou funkci štítné žlázy. Jeho efekt u endokrinní orbitopatie je novým velmi zajímavým poznatkem, který bude vhodné ověřit v dalších studiích.

Autor: MUDr. Eliška Potluková, Ph.D., 3. interní klinika VFN a 1. LF UK

Zdroj: Marcocci C. et al.: Selenium and the course of mild Graves’ orbitopathy. N Engl J Med. 2011 May 19; 364 (20): 1920–31

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     4,8/5, hodnoceno 44x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Kognitivní funkce u subklinické hypotyreózy

Negativní vlivy rozvinuté hypotyreózy (především vrozené) na kognitivní funkce jsou dobře známé, otázka vlivu subklinické hypotyreózy (SCH) však zůstává nejasná. Dosavadní systematické přehledy literárních dat nenašly dostatek důkazů, aby mohla být doporučena léčba SCH s cílem zlepšit kognitivní funkce (Surks et al. 2004, Elfand 2004).

Incidence ischemické choroby srdeční a mortalita u osob se subklinickou hypotyreózou: reanalýza Whickhamské studie

Vztah subklinické hypotyreózy k ischemické chorobě srdeční (ICHS) a kardiovaskulární (KV) a celkové mortalitě je už desítky let předmětem diskusí. Whickhamská studie, která byla pilotní v této problematice, ale neprokázala asociaci ICHS a autoimunitních tyreopatií (Vanderpump et al. 1995, Vanderpump et al. 1996).

Vývoj funkce štítné žlázy u rizikových osob: prospektivní studie

Již dříve se mělo za to, že proces snižování funkce štítné žlázy je v případě chronické lymfocytární tyreoiditidy plíživý, zatímco v případě Gravesovy-Basedowovy tyreotoxikózy vzniká mnohem rychleji. Dosud tento předpoklad nebyl doložen prospektivní studií. Letos se však podařilo amsterdamským endokrinologům v čele s dr. Effraimidisem publikovat přesvědčivé výsledky podporující tuto teorii.Všechny novinky

Odborné centrum

 

Dětská endokrinologická ambulance Nemocnice na Homolce
Roentgenova 2
150 30  Praha 5

zobrazit

2. Interní klinika - oddělení klinické hematologie FN HK
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

ENDOCARE, s.r.o.
Roškotova 1225/1
14021  Praha 4

zobrazit

Endokrinologická ambulance II. interní kliniky FN u sv. Anny v Brně
Pekařská 53
656 91  Brno

zobrazit

3. interní klinika 1. LF UK a VFN
U nemocnice 1
128 08  Praha 2

zobrazit

Interní hepatogastroenterologická klinika FN Brno a LF MU
Jihlavská 20
625 00  Brno

zobrazit

Endokrinologická ambulance I. interní kliniky FN Ostrava
17. listopadu 1790
708 52  Ostrava-Poruba

zobrazit

Endokrinologický ústav
Národní 8
116 94  Praha 1

zobrazit

Endokrinologická ambulance I.interní kliniky FN Plzeň Lochotín
alej Svobody 80
304 60  Plzeň Lochotín

zobrazit

III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická
Ivana Petroviče Pavlova 185
779 00  Olomouc-Nová Ulice

zobrazit

Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Blansko
Sadová 33
678 31  Blansko

zobrazit

Nemocnice České Budějovice, a.s.
B. Němcové 585/54
370 01  České Budějovice

zobrazit

Gynekologická endokrinologie na Gynekologicko - porodnické klinice 1. LF UK a VFN
Apolinářská 18
128 51  Praha 2

zobrazit

Klinika nukleární medicíny a endokrinologie UK 2. LF a FN Motol (KNME)
V Úvalu 84
150 06  Praha 5 - Motol

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy