Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Poruchy štítné žlázy: Novinky
Vybrané články a kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Další...
 

Poruchy hormonální funkce štítné žlázy

Specializace: endokrinologie interní lékařství praktické lékařství pro dospělé
Téma: Poruchy štítné žlázy

Vydáno: 8.2.2017

Poruchy hormonální funkce štítné žlázy

Následující článek přináší stručný přehled onemocnění štítné žlázy a základní diferenciální diagnostiky s odkazy na odborné zdroje nejen pro praktické lékaře.

Úvod

Onemocnění štítné žlázy patří mezi časté choroby u dospělých a u žen se vyskytuje asi 8× častěji než u mužů. Prevalence v České republice se odhaduje asi na 5 % s nejvyšší incidencí mezi 30. a 50. rokem. Nemoci lze rozdělit na poruchy struktury a velikosti žlázy a poruchy hormonální funkce. Jednotlivé kategorie se samozřejmě mohou prolínat. Samotná porucha hormonální funkce může být ve smyslu nadbytku hormonů štítné žlázy (hypertyreóza) nebo jejich nedostatku (hypotyreóza). Do popředí zájmu se v dnešní době dostávají takzvané subklinické tyreopatie, kdy jsou volné hormony stále v normě, ale tyreotropin (TSH) je mimo svou referenční mez. Tyto subklinické tyreopatie, jak vyplývá z názvu, jsou asymptomatické a jde o „laboratorní“ diagnózu. Nejčastější etiologie poruch v naší zemi je autoimunitní.

Hypotyreóza

Manifestní formy se projevují typickými generalizovanými příznaky a mohou končit až myxedémem. Obecně lze říci, že metabolismus a funkce jednotlivých orgánů se zpomalují. Častými příznaky jsou např. slabost, únava, letargie, somnolence, intolerance chladu, snížené pocení, suchá kůže, otoky, hluboký hlas, parestezie, artralgie, zácpa a další. Velká část příznaků je nespecifická nebo mohou úplně chybět, a tak je nutné diagnózu potvrdit vedle fyzikálního vyšetření i vyšetřením laboratorním.

Máme-li asymptomatického nemocného nebo netypické příznaky, stačí odebrat TSH. Normální hodnota TSH vylučuje periferní příčinu onemocnění štítné žlázy. V případě zvýšeného TSH a v případě symptomatického nemocného je vyšetření vhodné rovnou doplnit o volný tyroxin (fT4). Celkový tyroxin může být ovlivněn mnoha faktory, proto preferujeme fT4. Odběr protilátek proti tyreoidální peroxidáze (anti-TPO) a proti tyreoglobulinu (anti-TG) nám pomůže určit etiologii, nápomocné může být i ultrazvukové vyšetření štítné žlázy.

Manifestní formy (vysoké hladiny TSH a současně snížené volné hormony) léčíme ihned substitucí tyroxinem. U starších osob s kardiálním onemocněním zahajujeme terapii pozvolna. Subklinické formy mohou být přechodné, a proto je ověřujeme s časovým odstupem alespoň 3 měsíců. Komplikované případy a těhotné patří do rukou endokrinologa.

Hypertyreóza               

Příznaky souvisejí s efektem hormonů ve všech tkáních, kdy zrychlují metabolismus. Typické jsou např. palpitace, tachykardie, fibrilace síní, pocení, intolerance tepla, hubnutí, nervozita, neklid, třes, teplá a opocená kůže, únava, slabost a další. Někdy může být hypertyreóza provázena tyreoidální orbitopatií.

V případě podezření na hyperfunkci štítné žlázy je třeba kromě TSH a fT4 doplnit i volný trijodtyronin (fT3). Je-li porucha manifestní (TSH suprimované a volné hormony vysoké), je namístě konzultace a časné vyšetření endokrinologem. Jde-li o subklinickou poruchu funkce (nízké TSH, ale volné hormony v normě), je vhodné před konzultací endokrinologa toto v čase verifikovat, zda nejde o netyreoidální vlivy (euthyroid sick syndrome), a v mezičase případně doplnit UZ vyšetření a protilátky proti receptoru TSH. Léčba se pak odvíjí od etiologie onemocnění. Centrální příčiny hypo- i hypertyreózy, stejně jako těhotné ženy patří do péče endokrinologické ambulance.

Doporučené zdroje

Pro ty, kteří chtějí vědět více, přikládáme zdroje dostupné zdarma v českém a anglickém jazyce:

  1. Doporučené postupy pro praktické lékaře: http://www.svl.cz/files/files/Doporucene-postupy-od-2013/Stitna-zlaza.pdf
  2. Doporučené postupy Americké tyreoidální asociace: http://www.thyroid.org/professionals/ata-professional-guidelines/
  3. Doporučené postupy Evropské tyreoidální asociace: http://www.eurothyroid.com/guidelines/eta_guidelines.html
  4. Thyroid disease manager: http://www.thyroidmanager.org/

(gaf)

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1,4/5, hodnoceno 7x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Autoimunitní onemocnění štítné žlázy a ženská infertilita

Infertilita je neschopnost ženy otěhotnět po jednom roce pravidelného nechráněného pohlavního styku. Týká se asi 10–15 % párů, zhruba ve čtvrtině případů je způsobena problémem na straně ženy. Kromě problému zdravotnického představuje i značnou psychologickou zátěž.

Indikace operace u suspektních uzlů štítné žlázy

S narůstající dostupností ultrazvukového vyšetření štítné žlázy (UZ) narůstá i počet náhodně zachycených uzlů a ložisek ve štítné žláze, na což navazuje nutnost jejich další léčby. Zatímco hmatné uzly postihují zhruba 5 % populace, na UZ jsou nějaký uzel nebo ložisko nalezeny až u 20–70 % pacientů.

Onemocnění štítné žlázy na africkém kontinentu

O situaci onemocnění štítné žlázy v Evropě je toho známo již mnohé. Umíme si ale představit, s jakými obtížemi se v této oblasti potýkají zdravotničtí pracovníci v Africe?Všechny novinky

Odborné centrum

 

Endokrinologická ambulance I. interní kliniky FN Ostrava
17. listopadu 1790
708 52  Ostrava-Poruba

zobrazit

ENDOCARE, s.r.o.
Roškotova 1225/1
14021  Praha 4

zobrazit

Interní hepatogastroenterologická klinika FN Brno a LF MU
Jihlavská 20
625 00  Brno

zobrazit

Dětská endokrinologická ambulance Nemocnice na Homolce
Roentgenova 2
150 30  Praha 5

zobrazit

Endokrinologická ambulance I.interní kliniky FN Plzeň Lochotín
alej Svobody 80
304 60  Plzeň Lochotín

zobrazit

Klinika nukleární medicíny a endokrinologie UK 2. LF a FN Motol (KNME)
V Úvalu 84
150 06  Praha 5 - Motol

zobrazit

3. interní klinika 1. LF UK a VFN
U nemocnice 1
128 08  Praha 2

zobrazit

Nemocnice České Budějovice, a.s.
B. Němcové 585/54
370 01  České Budějovice

zobrazit

Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Blansko
Sadová 33
678 31  Blansko

zobrazit

Endokrinologický ústav
Národní 8
116 94  Praha 1

zobrazit

Gynekologická endokrinologie na Gynekologicko - porodnické klinice 1. LF UK a VFN
Apolinářská 18
128 51  Praha 2

zobrazit

2. Interní klinika - oddělení klinické hematologie FN HK
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

Endokrinologická ambulance II. interní kliniky FN u sv. Anny v Brně
Pekařská 53
656 91  Brno

zobrazit

III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická
Ivana Petroviče Pavlova 185
779 00  Olomouc-Nová Ulice

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy