Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Poruchy štítné žlázy: Novinky
Vybrané články a kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Další...
 

Porovnání dvou algoritmů k nastavení dávky levothyroxinu u těhotných žen

Specializace: endokrinologie interní lékařství praktické lékařství pro dospělé
Téma: Poruchy štítné žlázy

Vydáno: 8.1.2018

Porovnání dvou algoritmů k nastavení dávky levothyroxinu u těhotných žen

Výsledky randomizované studie porovnávající dva algoritmy k nastavení dávkovacího schématu levothyroxinu u těhotných žen s primární hypotyreózou prokázaly, že postupné přizpůsobení dávkování je pro dosažení optimální hodnoty hladiny tyreotropního hormonu (TSH) v jednotlivých trimestrech stejně účinné jako empirické navýšení substituce levothyroxinu (LT4).

Cíl studie

Regulace tvorby hormonů štítné žlázy během těhotenství je nezbytná pro správný vývoj plodu i pro zdraví matky. K nastavení dávkování substituce LT4 u těhotných žen s primární hypotyreózou ovšem neexistují specifická doporučení (guidelines). Cílem studie amerických endokrinologů proto bylo porovnat dva algoritmy k nastavení léčby u těchto pacientek. 

Metodika a průběh

Do studie bylo zařazeno 33 pacientek endokrinologických klinik ve Washingtonu DC. Ženy na stabilní dávce substituce LT4 byly do studie zařazeny před 10. týdnem těhotenství a sledovány v průběhu celkem 38 těhotenství.

Pacientky byly randomizovány do 2 skupin s odlišným nastavením úpravy dávkovacího schématu. První skupina užívala substituci empiricky navýšenou o 2 tablety/týden s následným průběžným přizpůsobováním počtu tablet/týden. Ve druhé skupině bylo dávkovací schéma LT4 upraveno postupně na základě aktuální hladiny TSH a aktuální denní dávky LT4. TSH byl monitorován v I. a II. trimestru ve 2týdenních intervalech, ve III. trimestru ve 4týdenních intervalech.

Výsledky

Hlavním kritériem byl poměr hodnot TSH nacházejících se v referenčním rozmezí pro jednotlivé trimestry. Průměrné gestační stáří při zařazení do studie činilo 6,4 ± 2,1 týdne. V první skupině se nacházelo v referenčním rozmezí pro jednotlivé trimestry 75 % odebraných hodnot TSH oproti 81 % ve druhé skupině (p = 0,09). V obou skupinách byl zapotřebí podobný počet úprav dávkovacího schématu (3,1 ± 2,0 v první skupině vs. 4,1 ± 3,2 ve druhé skupině; p = 0,27). Ženy v první skupině měly v prvním trimestru častěji sníženou sekreci TSH (< 0,1 mIU/l; p = 0,01). Vliv na podíl hodnot TSH v referenčních mezích měla etiologie hypotyreózy, ale nikoliv pozitivita/negativita protilátek proti štítné žláze. 

Závěr

Studie porovnávající dva postupy v úpravě dávkovacího schématu LT4 prokázala, že postupné přizpůsobení dávkování je pro dosažení optimální hodnoty THS stejně účinné jako empirické navýšení substituce LT4.

(hak)

Zdroj: Sullivan S. D., Downs E., Popoveniuc G. Randomized trial comparing two algorithms for levothyroxine dose adjustment in pregnant women with primary hypothyroidism. J Clin Endocrinol Metab 2017 Sep 1; 102 (9): 3499–3507, doi: 10.1210/jc.2017-01086.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Poruchy štítné žlázy u syndromu polycystických ovarií

Jelikož se Hashimotova tyreoiditida a syndrom polycystických ovarií vyskytují současně, představuje infertilita u těchto pacientek závažný klinický problém. Systematický přehled polských autorů, vycházející z prací na toto téma nalezených v databázi PubMed a publikovaných do prosince 2015, si kladl za cíl zjistit společné etiologické faktory obou onemocnění.

Poruchy štítné žlázy a těhotenství: možné důsledky, léčba a screening

Gravidita klade na funkci štítné žlázy zvýšené nároky. S nutností zásobovat hormony tělo matky i plodu roste denní potřeba jodu a mění se základní parametry, které běžně používáme k diagnostice tyreopatií (TSH, vázaná frakce T4 a další). Důsledky poruch činnosti štítné žlázy před těhotenstvím, v jeho průběhu i po něm mohou být závažné.

Subklinická hypotyreóza v ordinaci praktika: sledovat, léčit, či odeslat?

Poruchy funkce štítné žlázy jsou – vzhledem ke svému častému výskytu – denním chlebem praktických lékařů. Jak přistupovat ke screeningu subklinické hypotyreózy a kdy zahájit její léčbu?Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

3. interní klinika 1. LF UK a VFN
U nemocnice 1
128 08  Praha 2

zobrazit

Dětská endokrinologická ambulance Nemocnice na Homolce
Roentgenova 2
150 30  Praha 5

zobrazit

Endokrinologická ambulance I.interní kliniky FN Plzeň Lochotín
alej Svobody 80
304 60  Plzeň Lochotín

zobrazit

Endokrinologický ústav
Národní 8
116 94  Praha 1

zobrazit

III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická
Ivana Petroviče Pavlova 185
779 00  Olomouc-Nová Ulice

zobrazit

Interní hepatogastroenterologická klinika FN Brno a LF MU
Jihlavská 20
625 00  Brno

zobrazit

Endokrinologická ambulance I. interní kliniky FN Ostrava
17. listopadu 1790
708 52  Ostrava-Poruba

zobrazit

Endokrinologická ambulance II. interní kliniky FN u sv. Anny v Brně
Pekařská 53
656 91  Brno

zobrazit

Nemocnice České Budějovice, a.s.
B. Němcové 585/54
370 01  České Budějovice

zobrazit

ENDOCARE, s.r.o.
Roškotova 1225/1
14021  Praha 4

zobrazit

Gynekologická endokrinologie na Gynekologicko - porodnické klinice 1. LF UK a VFN
Apolinářská 18
128 51  Praha 2

zobrazit

2. Interní klinika - oddělení klinické hematologie FN HK
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Blansko
Sadová 33
678 31  Blansko

zobrazit

Klinika nukleární medicíny a endokrinologie UK 2. LF a FN Motol (KNME)
V Úvalu 84
150 06  Praha 5 - Motol

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy