Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Poruchy štítné žlázy: Novinky
Vybrané články a kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Další...
 

Perkutánní aplikace etanolu pod ultrazvukovou kontrolou – role v terapii krčních uzlinových metastáz u karcinomu štítné žlázy

Specializace: endokrinologie
Téma: Poruchy štítné žlázy

Vydáno: 12.12.2013

Perkutánní aplikace etanolu pod ultrazvukovou kontrolou – role v terapii krčních uzlinových metastáz u karcinomu štítné žlázy

Karcinom štítné žlázy je nejčastěji se vyskytující malignitou endokrinního systému, přičemž papilární karcinom (PTC) představuje největší podíl nově diagnostikovaných případů. Většina pacientů s PTC přichází v období, kdy je onemocnění lokalizováno pouze v oblasti štítné žlázy. I přes kurativní primární chirurgický výkon jsou u určité části pacientů později diagnostikovány metastázy v krčních uzlinách. U pacientů, kteří nechtějí podstupovat další chirurgický výkon, či u těch, kteří již dříve podstoupili rozsáhlý operační výkon, anebo u pacientů, jejichž onemocnění nereaguje ani na podávání radioaktivního jódu, je možnou terapeutickou alternativou perkutánní podání etanolu pod ultrazvukovou kontrolou (UPEI).

UPEI byla k terapii thyroidálních uzlů dle literatury použita již v roce 1878, daleko sofistikovanější verze s využitím ultrazvukové kontroly byla užita v 80. letech minulého století na Mayo Clinic v Rochesteru v USA. Od té doby byla užita v terapii řady jiných benigních i maligních onemocnění. V roce 1991 metodu úspěšně aplikovali taktéž na Mayo Clinic u muže s recidivujícím medulárním karcinomem štítnice, o 2 roky později opět úspěšně u ženy s PTC ve stadiu neresekovatelné recidivy. Autoři z Mayo Clinic se s ohledem na zejména vlastní zkušenosti pokusili zhodnotit prostor pro možné využití perkutánní ablace pomocí etanolu aplikovaného pod ultrazvukovou kontrolou (UPEA) u pacientů s karcinomem štítné žlázy. UPEA byla autory zpočátku často užita jako metoda paliativní ke kontrole lokálního rozsahu onemocnění v případě přítomnosti vzdálených metastáz. Později pak ke kontrole malých nálezů u rekurentního postižení krčních uzlin. V první dekádě tohoto století zde provedli ablaci pomocí UPEA u více než 100 pacientů. 

Injekce etanolu vede ke smrti buněk cestou vaskulární okluze, lýzy buněčných membrán a skrze denaturaci proteinů. Aplikace je považovaná za úspěšnou, pokud dojde ke zmenšení velikosti lymfatické uzliny a vymizení vaskulárního toku dle dopplerovského sledování. K úspěchu aplikace přispívá také minimalizování rizika vzniku komplikací (bolest, narušení nervu). K tomu je potřeba zkušeného sonografisty schopného kontinuální monitorace s využitím dopplera v případě injekce etanolu. Cílem metody je aplikace etanolu v rozsahu postižených krčních uzlin s co nejmenším únikem látky do okolí.

Zlatým standardem v terapii PTC je dle řady guidelines primární definitivní operační výkon s resekcí postižených uzlin či terapie radiojódem. V následném sledování je základem pravidelné vyšetření ultrazvukem a monitorování nádorových markerů. U rekurentního postižení krčních uzlin je tak metoda UPEA jednou z možných netradičních léčebných postupů, který může být použit.

(eza)

Zdroj: Pitts C. D., Lee R. A., Hay I. D. Percutaneous ethanol ablation of neck nodal metastases in papillary thyroid carcinoma. Thyroid International 2/2012 – publikováno na www.thyrolink.com

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Uzly štítné žlázy – kdy léčit chirurgicky?

Jedním z velmi palčivých témat praktických endokrinologů je otázka, zda má být přítomnost thyroidálního uzlu/uzlů či nález fokálních lézí na ultrazvuku dostatečným podkladem pro odeslání pacienta na chirurgii.

Výtah z doporučení České endokrinologické společnosti pro léčbu Cushingova syndromu : část druhá

Terapie spočívá v chirurgickém odstranění zdroje produkce kortizolu v nadledvině. V případě adenomů nadledviny jde o jedinou metodu léčby. Provádí se laparoskopicky a je v podstatě vždy kurativní. V případě adrenokortikálního karcinomu je situace složitější.

Výtah z doporučení České endokrinologické společnosti pro léčbu Cushingova syndromu : část první

V prvním čísle letošního vydání Diabetes, metabolismus a endokrinologie vycházejí doporučení České endokrinologické společnosti pro léčbu Cushingova syndromu (Kršek 2013). Zde přinášíme stručný výtah z tohoto velice aktuálního článku.Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

Endokrinologická ambulance II. interní kliniky FN u sv. Anny v Brně
Pekařská 53
656 91  Brno

zobrazit

Nemocnice České Budějovice, a.s.
B. Němcové 585/54
370 01  České Budějovice

zobrazit

Interní hepatogastroenterologická klinika FN Brno a LF MU
Jihlavská 20
625 00  Brno

zobrazit

Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Blansko
Sadová 33
678 31  Blansko

zobrazit

Klinika nukleární medicíny a endokrinologie UK 2. LF a FN Motol (KNME)
V Úvalu 84
150 06  Praha 5 - Motol

zobrazit

Gynekologická endokrinologie na Gynekologicko - porodnické klinice 1. LF UK a VFN
Apolinářská 18
128 51  Praha 2

zobrazit

ENDOCARE, s.r.o.
Roškotova 1225/1
14021  Praha 4

zobrazit

2. Interní klinika - oddělení klinické hematologie FN HK
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

Endokrinologická ambulance I.interní kliniky FN Plzeň Lochotín
alej Svobody 80
304 60  Plzeň Lochotín

zobrazit

Dětská endokrinologická ambulance Nemocnice na Homolce
Roentgenova 2
150 30  Praha 5

zobrazit

3. interní klinika 1. LF UK a VFN
U nemocnice 1
128 08  Praha 2

zobrazit

Endokrinologický ústav
Národní 8
116 94  Praha 1

zobrazit

III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická
Ivana Petroviče Pavlova 185
779 00  Olomouc-Nová Ulice

zobrazit

Endokrinologická ambulance I. interní kliniky FN Ostrava
17. listopadu 1790
708 52  Ostrava-Poruba

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy