Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Poruchy štítné žlázy: Novinky
Vybrané články a kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Další...
 

Perkutánní aplikace etanolu pod ultrazvukovou kontrolou – role v terapii krčních uzlinových metastáz u karcinomu štítné žlázy

Specializace: endokrinologie
Téma: Poruchy štítné žlázy

Vydáno: 12.12.2013

Perkutánní aplikace etanolu pod ultrazvukovou kontrolou – role v terapii krčních uzlinových metastáz u karcinomu štítné žlázy

Karcinom štítné žlázy je nejčastěji se vyskytující malignitou endokrinního systému, přičemž papilární karcinom (PTC) představuje největší podíl nově diagnostikovaných případů. Většina pacientů s PTC přichází v období, kdy je onemocnění lokalizováno pouze v oblasti štítné žlázy. I přes kurativní primární chirurgický výkon jsou u určité části pacientů později diagnostikovány metastázy v krčních uzlinách. U pacientů, kteří nechtějí podstupovat další chirurgický výkon, či u těch, kteří již dříve podstoupili rozsáhlý operační výkon, anebo u pacientů, jejichž onemocnění nereaguje ani na podávání radioaktivního jódu, je možnou terapeutickou alternativou perkutánní podání etanolu pod ultrazvukovou kontrolou (UPEI).

UPEI byla k terapii thyroidálních uzlů dle literatury použita již v roce 1878, daleko sofistikovanější verze s využitím ultrazvukové kontroly byla užita v 80. letech minulého století na Mayo Clinic v Rochesteru v USA. Od té doby byla užita v terapii řady jiných benigních i maligních onemocnění. V roce 1991 metodu úspěšně aplikovali taktéž na Mayo Clinic u muže s recidivujícím medulárním karcinomem štítnice, o 2 roky později opět úspěšně u ženy s PTC ve stadiu neresekovatelné recidivy. Autoři z Mayo Clinic se s ohledem na zejména vlastní zkušenosti pokusili zhodnotit prostor pro možné využití perkutánní ablace pomocí etanolu aplikovaného pod ultrazvukovou kontrolou (UPEA) u pacientů s karcinomem štítné žlázy. UPEA byla autory zpočátku často užita jako metoda paliativní ke kontrole lokálního rozsahu onemocnění v případě přítomnosti vzdálených metastáz. Později pak ke kontrole malých nálezů u rekurentního postižení krčních uzlin. V první dekádě tohoto století zde provedli ablaci pomocí UPEA u více než 100 pacientů. 

Injekce etanolu vede ke smrti buněk cestou vaskulární okluze, lýzy buněčných membrán a skrze denaturaci proteinů. Aplikace je považovaná za úspěšnou, pokud dojde ke zmenšení velikosti lymfatické uzliny a vymizení vaskulárního toku dle dopplerovského sledování. K úspěchu aplikace přispívá také minimalizování rizika vzniku komplikací (bolest, narušení nervu). K tomu je potřeba zkušeného sonografisty schopného kontinuální monitorace s využitím dopplera v případě injekce etanolu. Cílem metody je aplikace etanolu v rozsahu postižených krčních uzlin s co nejmenším únikem látky do okolí.

Zlatým standardem v terapii PTC je dle řady guidelines primární definitivní operační výkon s resekcí postižených uzlin či terapie radiojódem. V následném sledování je základem pravidelné vyšetření ultrazvukem a monitorování nádorových markerů. U rekurentního postižení krčních uzlin je tak metoda UPEA jednou z možných netradičních léčebných postupů, který může být použit.

(eza)

Zdroj: Pitts C. D., Lee R. A., Hay I. D. Percutaneous ethanol ablation of neck nodal metastases in papillary thyroid carcinoma. Thyroid International 2/2012 – publikováno na www.thyrolink.com

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Uzly štítné žlázy – kdy léčit chirurgicky?

Jedním z velmi palčivých témat praktických endokrinologů je otázka, zda má být přítomnost thyroidálního uzlu/uzlů či nález fokálních lézí na ultrazvuku dostatečným podkladem pro odeslání pacienta na chirurgii.

Výtah z doporučení České endokrinologické společnosti pro léčbu Cushingova syndromu : část druhá

Terapie spočívá v chirurgickém odstranění zdroje produkce kortizolu v nadledvině. V případě adenomů nadledviny jde o jedinou metodu léčby. Provádí se laparoskopicky a je v podstatě vždy kurativní. V případě adrenokortikálního karcinomu je situace složitější.

Výtah z doporučení České endokrinologické společnosti pro léčbu Cushingova syndromu : část první

V prvním čísle letošního vydání Diabetes, metabolismus a endokrinologie vycházejí doporučení České endokrinologické společnosti pro léčbu Cushingova syndromu (Kršek 2013). Zde přinášíme stručný výtah z tohoto velice aktuálního článku.Všechny novinky

Odborné centrum

 

3. interní klinika 1. LF UK a VFN
U nemocnice 1
128 08  Praha 2

zobrazit

Endokrinologická ambulance I. interní kliniky FN Ostrava
17. listopadu 1790
708 52  Ostrava-Poruba

zobrazit

Nemocnice České Budějovice, a.s.
B. Němcové 585/54
370 01  České Budějovice

zobrazit

2. Interní klinika - oddělení klinické hematologie FN HK
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

Klinika nukleární medicíny a endokrinologie UK 2. LF a FN Motol (KNME)
V Úvalu 84
150 06  Praha 5 - Motol

zobrazit

III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická
Ivana Petroviče Pavlova 185
779 00  Olomouc-Nová Ulice

zobrazit

Interní hepatogastroenterologická klinika FN Brno a LF MU
Jihlavská 20
625 00  Brno

zobrazit

ENDOCARE, s.r.o.
Roškotova 1225/1
14021  Praha 4

zobrazit

Endokrinologická ambulance II. interní kliniky FN u sv. Anny v Brně
Pekařská 53
656 91  Brno

zobrazit

Dětská endokrinologická ambulance Nemocnice na Homolce
Roentgenova 2
150 30  Praha 5

zobrazit

Endokrinologický ústav
Národní 8
116 94  Praha 1

zobrazit

Endokrinologická ambulance I.interní kliniky FN Plzeň Lochotín
alej Svobody 80
304 60  Plzeň Lochotín

zobrazit

Gynekologická endokrinologie na Gynekologicko - porodnické klinice 1. LF UK a VFN
Apolinářská 18
128 51  Praha 2

zobrazit

Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Blansko
Sadová 33
678 31  Blansko

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy