Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Poruchy štítné žlázy: Novinky
Vybrané články a kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Další...
 

Nové americké směrnice pro léčbu tyreopatií v těhotenství

Specializace: endokrinologie
Téma: Poruchy štítné žlázy

Vydáno: 29.8.2011

Nové americké směrnice pro léčbu tyreopatií v těhotenství

Americká tyreoidologická společnost (ATA, American Thyroid Association) v červenci 2011 vydala nové směrnice pro léčbu tyreopatií v těhotenství (Stagnaro-Green 2011). Oproti minulým doporučením nepřinesla změnu ohledně těhotenského screeningu tyreopatií, kdy opět doporučuje cílený screening vysoce rizikových žen. K plošnému screeningu všech těhotných, jak ho doporučuje Česká endokrinologická společnost, se vyjádřila tak, že ho nelze ani doporučit, ani zamítnout. Onemocnění štítné žlázy v těhotenství podle ATA splňují řadu kritérií pro vhodnost plošného screeningu:

1. Výskyt onemocnění: podle amerických údajů trpí 0,3 až 0,5 % těhotných žen manifestní hypotyreózou a dalších 2 až 2,5 % subklinickou hypotyreózou. Stojí za zmínku, že za manifestní hypotyreózu se považuje elevace TSH nad 10 mU/l s jakýmkoli, i normálním FT4. Hypertyreóza se objevuje u 0,1 až 0,4 % těhotných žen. Celkově se tak prevalence tyreopatií mezi těhotnými ženami pohybuje v podobném rozmezí jako ostatní plošně vyhledávaná onemocnění. Zde je vhodné připomenout, že prevalence pozitivity protilátek proti tyreoperoxidáze (TPOAb) u těhotných žen dosahuje 10-11 % a že tyto ženy jsou také ohroženy komplikacemi, zejména vysokým výskytem poporodní tyreoiditidy.

2. Stanovení TSH v séru je snadná a relativně levná metoda, musí se však dodržovat referenční rozmezí specifická pro jednotlivé trimestry těhotenství:

První trimestr: 0,1–2,5 mU/l – toto rozmezí se liší od hodnot stanovených Springer et al. pro českou populaci těhotných žen v prvním trimestru (0,06–3,67 mU/l)

Druhý trimestr: 0,2–3,0 mU/l

Třetí trimestr: 0,3–3,0 mU/l

Otázku plošného screeningu protilátek proti TPO nechávají směrnice otevřenou. Plošný screening FT4 dokonce nedoporučují, a to kvůli chybějícím důkazům o příznivém účinku léčby izolované hypotyroxinemie v těhotenství.

3. Manifestní neléčená hypotyreóza v těhotenství vyvolává jasně definované komplikace, jak gynekologicko-porodnické, tak i zhoršení psychomotorického vývoje dítěte. Její léčbou lze těmto komplikacím předejít. Kontroverzní je však otázka subklinické hypotyreózy, kde řada prací udává negativní dopad na průběh těhotenství i psychomotorický vývoj dítěte, avšak žádná randomizovaná studie zatím neprokázala pozitivní vliv léčby levothyroxinem. Rozsáhlá randomizovaná studie nyní probíhá v americkém Národním ústavu zdraví (National Institutes of Health) a její výsledky jsou očekávány v roce 2015. Subklinická hypertyreóza těhotenství negativně neovlivňuje.

ATA tedy doporučuje vyšetřit TSH (pouze!) u žen s vysokým rizikem manifestní hypotyreózy v těhotenství:

1. Osobní anamnéza tyreopatie nebo operace štítné žlázy

2. Věk nad 30 let (nově oproti předchozím doporučením)

3. Příznaky dysfunkce štítné žlázy nebo přítomnost strumy

4. Pozitivita TPOAb

5. Diabetes mellitus 1. typu nebo jiná autoimunitní onemocnění v osobní anamnéze

6. Spontánní potrat nebo předčasný porod v gynekologické anamnéze

7. Ozáření hlavy a krku v osobní anamnéze

8. Rodinná anamnéza tyreopatie

9. Obezita 3. stupně (BMI > 40 kg/m2) (nově oproti předchozím doporučením)

10. Léčba amiodaronem, lithiem nebo nedávné použití jodové kontrastní látky

11. Infertilita

12. Rezidence v oblasti s jodovým deficitem

Podle amerických tyreoidologů by měl tedy každý ošetřující gynekolog při prvním zjištění těhotenství zvážit 12 rizikových faktorů tyreopatie. Zdá se velmi nepravděpodobné, že se toto doporučení bude uplatňovat v rutinní praxi. Česká endokrinologická společnost spolu s Českou biochemickou společností se dlouhodobě snaží zavést plošný screening tyreopatií v těhotenství, a to nejen TSH, ale i FT4 a TPOAb. Naráží při tom na řadu problémů, zejména finančních. V tuto chvíli se tak jako nejvhodnější jeví cesta zlepšování celkového povědomí odborné i laické populace o problematice štítné žlázy v těhotenství. Ženy plánující těhotenství či ženy těhotné by si mohly toto cílené vyšetření uhradit, pokud by ho pojišťovny i nadále neproplácely.

Doporučení ATA obsahují i další řadu zajímavostí. Například doporučují ženám s již diagnostikovanou hypotyreózou na substituci zvýšit substituční dávku levothyroxinu o 2 tablety týdně (při dávkování jedna tableta denně kterékoli síly levothyroxinu) již v okamžiku, kdy vynechá menstruace nebo mají pozitivní těhotenský test. Celkem si tak samy zvýší dávku na 9 tablet týdně (navýšení o 29 %). Dalším důležitým doporučením pro endokrinology je držet TSH substituovaných žen pod 2,5 mU/l (ideálně pod 1,5 mU/l, ale v mezích normy), pokud si přejí otěhotnět. Takto lze snížit riziko nárůstu TSH během těhotenství.

Autor: MUDr. Eliška Potluková, Ph.D., 3. interní klinika VFN a 1. LF UK

Zdroj: Stagnaro-Green A, Abalovich M, Alexander E, Azizi F, Mestman J, Negro R, Nixon A, Parce EN, Soldin OP, Sullivan S, Wiersinga W. Guidelines of the American Thyroid Association for the diagnosis and management of thyroid disease during pregnancy and postpartum. Thyroid 2011;21:1-45.

Springer D, Zima T, Limanova Z. Reference intervals in evaluation of maternal thyroid function during the first trimester of pregnancy. Eur J Endocrinol 2009;160:791-797.

Potluková E, Jiskra J, Telička Z, Bartáková J, Springer D. Pozitivita protilátek proti tyreoidální peroxidáze u eutyreózních těhotných žen jako rizikový faktor pozdějšího rozvoje dystyreózy. DMEV 2011;14:27-32.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Substituce selenem zlepšuje mírné formy endokrinní orbitopatie

Podle nové studie publikované v prestižním The New England Journal of Medicine představuje substituce selenem účinnou léčbu mírných forem endokrinní orbitopatie. Výsledky publikovala skupina The European Group of Graves’ Orbitopathy. Studie se zúčastnilo 159 nemocných s Gravesovou-Basedowovou tyreotoxikózou provázenou mírnou formou endokrinní orbitopatie.

Kognitivní funkce u subklinické hypotyreózy

Negativní vlivy rozvinuté hypotyreózy (především vrozené) na kognitivní funkce jsou dobře známé, otázka vlivu subklinické hypotyreózy (SCH) však zůstává nejasná. Dosavadní systematické přehledy literárních dat nenašly dostatek důkazů, aby mohla být doporučena léčba SCH s cílem zlepšit kognitivní funkce (Surks et al. 2004, Elfand 2004).

Incidence ischemické choroby srdeční a mortalita u osob se subklinickou hypotyreózou: reanalýza Whickhamské studie

Vztah subklinické hypotyreózy k ischemické chorobě srdeční (ICHS) a kardiovaskulární (KV) a celkové mortalitě je už desítky let předmětem diskusí. Whickhamská studie, která byla pilotní v této problematice, ale neprokázala asociaci ICHS a autoimunitních tyreopatií (Vanderpump et al. 1995, Vanderpump et al. 1996).Všechny novinky

Odborné centrum

 

2. Interní klinika - oddělení klinické hematologie FN HK
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

Endokrinologická ambulance II. interní kliniky FN u sv. Anny v Brně
Pekařská 53
656 91  Brno

zobrazit

Dětská endokrinologická ambulance Nemocnice na Homolce
Roentgenova 2
150 30  Praha 5

zobrazit

Klinika nukleární medicíny a endokrinologie UK 2. LF a FN Motol (KNME)
V Úvalu 84
150 06  Praha 5 - Motol

zobrazit

Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Blansko
Sadová 33
678 31  Blansko

zobrazit

Nemocnice České Budějovice, a.s.
B. Němcové 585/54
370 01  České Budějovice

zobrazit

Gynekologická endokrinologie na Gynekologicko - porodnické klinice 1. LF UK a VFN
Apolinářská 18
128 51  Praha 2

zobrazit

Endokrinologický ústav
Národní 8
116 94  Praha 1

zobrazit

Endokrinologická ambulance I.interní kliniky FN Plzeň Lochotín
alej Svobody 80
304 60  Plzeň Lochotín

zobrazit

3. interní klinika 1. LF UK a VFN
U nemocnice 1
128 08  Praha 2

zobrazit

Interní hepatogastroenterologická klinika FN Brno a LF MU
Jihlavská 20
625 00  Brno

zobrazit

ENDOCARE, s.r.o.
Roškotova 1225/1
14021  Praha 4

zobrazit

III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická
Ivana Petroviče Pavlova 185
779 00  Olomouc-Nová Ulice

zobrazit

Endokrinologická ambulance I. interní kliniky FN Ostrava
17. listopadu 1790
708 52  Ostrava-Poruba

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy