Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Poruchy štítné žlázy: Novinky
Vybrané články a kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Další...
 

Kognitivní funkce u subklinické hypotyreózy

Specializace: endokrinologie
Téma: Poruchy štítné žlázy

Vydáno: 21.7.2011

Kognitivní funkce u subklinické hypotyreózy

Negativní vlivy rozvinuté hypotyreózy (především vrozené) na kognitivní funkce jsou dobře známé, otázka vlivu subklinické hypotyreózy (SCH) však zůstává nejasná. Dosavadní systematické přehledy literárních dat nenašly dostatek důkazů, aby mohla být doporučena léčba SCH s cílem zlepšit kognitivní funkce (Surks et al. 2004, Elfand 2004).

Vlivem SCH na kognitivní funkce se zabývaly dva typy studií: rozsáhlé populační průřezové nebo longitudinální studie a malé intervenční studie s podáváním tyroxinu (T4). Většina průřezových či longitudinálních studií nezjistila významný vliv SCH na kognitivní funkce. V největší z nich (Roberts et al. 2006) bylo vyšetřeno téměř 6000 osob nad 65 let. Určitou limitací této i ostatních studií je použití kognitivních testů, které umožňují detekovat pouze hrubé, a nikoliv lehké poruchy kognitivních funkcí, právě které lze předpokládat u pacientů se SCH.

Z intervenčních studie „Tromso“ neprokázala vliv léčby T4 na kognitivní funkce (Jorde et al. 2006). Ve studii Correia et al. 2009 sice došlo po léčbě T4 ke zlepšení kognitivních funkcí, nebyla však kontrolovaná, randomizovaná a zaslepená. Randomizovaná studie Samuels et al. 2007 ukázala zhoršení kognitivních funkcí po vysazení léčby T4 u pacientů se SCH. Studie Zhu et al. 2006 naznačila i možný anatomický podklad – u osob se SCH byly změny ve funkční MRI ve frontálních oblastech mozku, které se normalizovaly po léčbě T4. Bauer et al. našli s využitím PET snížený metabolismus glukózy v určitých oblastech mozku u osob se SCH, který se normalizoval po tříměsíční léčbě T4.

Cenná je recentní intervenční studie Parle et al. 2010, která je dosud nejrozsáhlejší, dobře uspořádaná, randomizovaná, placebem kontrolovaná a zaslepená. Studie neprokázala zlepšení kognitivních funkcí během dvanáctiměsíční léčby T4. Limitací je však jednak malý počet osob v placebové větvi, které dokončily studii (pouze 27 z 42), a také fakt, že u 50 % účastníků se SCH užívajících placebo došlo ke spontánní normalizaci TSH. To sice není překvapením, protože normalizace jednorázově zvýšeného TSH je u starších osob častá, činí to však kontrolní skupinu problematickou, protože 50 % kontrolních osob mělo normální TSH a nemělo vůbec SCH, což mohlo zkreslit výsledky.

Na základě současných poznatků lze uzavřít, že SCH zřejmě nevede ke globální kognitivní dysfunkci, avšak může způsobit mírné deficity určitých specifických kognitivních oblastí mozku (například paměť), což je prokázáno i malými anatomicko-intervenčními studiemi s využitím funkční MRI a PET. K objektivizaci takových mírných abnormalit jsou potřeba senzitivnější a specifičtější klinické testy.

Autor:  MUDr. Jan Jiskra, Ph.D., 3. interní klinika VFN a 1. LF UK

Zdroj: J Clin Endocrinol Metab 2010;95:3611-3613.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vývoj funkce štítné žlázy u rizikových osob: prospektivní studie

Již dříve se mělo za to, že proces snižování funkce štítné žlázy je v případě chronické lymfocytární tyreoiditidy plíživý, zatímco v případě Gravesovy-Basedowovy tyreotoxikózy vzniká mnohem rychleji. Dosud tento předpoklad nebyl doložen prospektivní studií. Letos se však podařilo amsterdamským endokrinologům v čele s dr. Effraimidisem publikovat přesvědčivé výsledky podporující tuto teorii.

Vliv deficitu růstového hormonu na strukturu kosti

Nemocní s nedostatkem růstového hormonu trpí sníženým růstem kostí a zvýšeným rizikem zlomenin. Vztah mezi deficitem růstového hormonu a kvalitou kosti je velmi složitý, jak potvrzuje studie dr. Evanse a spol. Autoři zjišťovali, zda nadměrný obsah tuku v těle a zvýšené sérové koncentrace leptinu negativně ovlivňují integritu kostí u myší s mírným a těžkým nedostatkem růstového hormonu.

Nová léčba obezity: antidepresivum s antagonistou opiátových receptor

Výsledky americké studie COR-I jsou povzbuzující: zdá se, že léčba antagonistou opiátových receptorů naltrexonem v kombinaci s bupropionem, duálním antidepresivem zasahujícím dopaminergní a noradrenergní systém v centrálním nervovém systému, dokáže bezpečně vyvolat pokles hmotnosti u obézních lidí.Všechny novinky

Odborné centrum

 

ENDOCARE, s.r.o.
Roškotova 1225/1
14021  Praha 4

zobrazit

Klinika nukleární medicíny a endokrinologie UK 2. LF a FN Motol (KNME)
V Úvalu 84
150 06  Praha 5 - Motol

zobrazit

Interní hepatogastroenterologická klinika FN Brno a LF MU
Jihlavská 20
625 00  Brno

zobrazit

Dětská endokrinologická ambulance Nemocnice na Homolce
Roentgenova 2
150 30  Praha 5

zobrazit

III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická
Ivana Petroviče Pavlova 185
779 00  Olomouc-Nová Ulice

zobrazit

Endokrinologický ústav
Národní 8
116 94  Praha 1

zobrazit

Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Blansko
Sadová 33
678 31  Blansko

zobrazit

Endokrinologická ambulance I.interní kliniky FN Plzeň Lochotín
alej Svobody 80
304 60  Plzeň Lochotín

zobrazit

2. Interní klinika - oddělení klinické hematologie FN HK
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

3. interní klinika 1. LF UK a VFN
U nemocnice 1
128 08  Praha 2

zobrazit

Gynekologická endokrinologie na Gynekologicko - porodnické klinice 1. LF UK a VFN
Apolinářská 18
128 51  Praha 2

zobrazit

Endokrinologická ambulance I. interní kliniky FN Ostrava
17. listopadu 1790
708 52  Ostrava-Poruba

zobrazit

Nemocnice České Budějovice, a.s.
B. Němcové 585/54
370 01  České Budějovice

zobrazit

Endokrinologická ambulance II. interní kliniky FN u sv. Anny v Brně
Pekařská 53
656 91  Brno

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy