Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Poruchy štítné žlázy: Novinky
Vybrané články a kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Další...
 

Jaká je prevalence nežádoucích reakcí na krmivo s kožními projevy u psů a koček?

Specializace: malá zvířata
Téma: Malá zvířata

Vydáno: 24.10.2017

Jaká je prevalence nežádoucích reakcí na krmivo s kožními projevy u psů a koček?

Prevalence nežádoucích reakcí na krmivo s projevy na kůži (CAFRs) u psů a koček není přesně známa. Cílem letos publikované práce proto bylo systematicky přezkoumat literaturu a určit prevalenci CAFRs právě u psů a koček s pruritem a kožním onemocněním.

CAFRs

Pojem CAFRs (cutaneous adverse food reactions) zahrnuje jak potravní hypersenzitivitu (krmivem indukovanou alergickou dermatitidu) zprostředkovanou imunitním systémem, tak i potravní intoleranci. Existuje značná variabilita u hlášené prevalence CAFRs u psů a koček. Tato heterogenita údajů může být způsobena kombinací geografických rozdílů mezi studovanými populacemi, variabilitou skupin zvířat zařazených do výzkumu a možná též metodou diagnostiky samotných CAFRs.

Systematický přehled literatury

Ze dvou databází (Web of Science a CAB Abstract databases) bylo využito 22 studií věnujících se CAFRs u psů a 9 studií týkajících se koček, jež uváděly data použitelná pro stanovení prevalence CAFRs. Jednalo se o zdroje publikované v letech 1990–2015, studovaná zvířata pocházela z 15 zemí celého světa včetně České republiky.

Metoda diagnostiky CAFRs nebyla uvedena ve 3 zdrojích, ve všech ostatních byla diagnóza stanovena po redukci pruritu, ke které došlo po podávání eliminační diety (nejčastěji po dobu 6–8 týdnů). Ve všech případech kromě 4 následovala po eliminační dietě provokační dieta. Důležitý je fakt, že pouze 4 články uváděly použití eliminační diety v celé populaci studovaných pacientů.

Výsledná zjištění

Bylo zjištěno, že prevalence CAFRs u psů a koček se liší v závislosti na stanovené diagnóze. U psů přivedených k veterinárnímu lékaři s kožním onemocněním se pohybovala mezi 0 a 24 % (medián 6 %), celkově (u psů s jakoukoli diagnózou) pak byla prevalence 1–2 %. Rozsah prevalence CAFRs činil u psů s pruritem 9–40 % (18 %), u alergických kožních onemocnění 8–62 % (20 %) a u psů s diagnózou atopické dermatitidy 9–50 % (29 %).

U koček ošetřených pro jakoukoliv diagnózu v univerzitní nemocnici byla prevalence CAFRs velmi nízká (0,2 %). U koček s kožními problémy byla zjištěna prevalence 3–6 % (5 %), u koček s pruritem pak byla prevalence CAFRs vyšší (12–21 %) než u koček s kožním onemocněním alergického původu (5–13 %, medián 10 %).

Diskuse

Hlavní limitací práce je zahrnutí studií prováděných v různých obdobích a v různých institucích, a tedy pravděpodobná variabilita metod nebo kritérií použitých pro diagnostiku CAFRs. To se pravděpodobně týká i diagnostiky atopické dermatitidy v použitých studiích. Pokud byla metodika ve studii uvedena, byly CAFRs a AD diagnostikovány dle standardů platných v té době. Ve 4 studiích nebyli všichni psi podrobeni eliminační dietě, což mohlo způsobit nižší prevalenci CAFRs uváděnou v těchto výzkumech.

Závěr

I přes pravděpodobné rozdíly v metodách diagnostiky se prevalence CAFRs u psů a koček zdá být obdobná. U psů a koček s jakoukoliv chorobou činí medián < 1 %, u zvířat s kožní chorobou asi 5 %, s pruritem mezi 15 a 20 % a s alergickým onemocněním kůže mezi 10 a 25 %. Odhaduje se také přibližně u jedné třetiny psů s atopickou dermatitidou.

U psů a koček s pruritem a u pacientů se suspektním alergickým kožním onemocněním je prevalence CAFRs dostatečně vysoká, a je proto namístě v rámci diagnostiky vyloučit CAFRs pomocí eliminační a následně provokační diety. Zvláštní pozornost je třeba věnovat zvířatům s nesezónním pruritem nebo s příznaky alergické dermatitidy.

(rej)

Zdroj: Olivry T., Mueller R. S. Critically appraised topic on adverse food reactions of companion animals (3): prevalence of cutaneous adverse food reactions in dogs and cats. BMC Vet Res 2017 Feb 15; 13 (1): 51, doi: 10. 1186/s12917-017-0973-z.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,4/5, hodnoceno 12x
 
 Všechny novinky

Odborné centrum

 

Endokrinologická ambulance I. interní kliniky FN Ostrava
17. listopadu 1790
708 52  Ostrava-Poruba

zobrazit

ENDOCARE, s.r.o.
Roškotova 1225/1
14021  Praha 4

zobrazit

Endokrinologický ústav
Národní 8
116 94  Praha 1

zobrazit

Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Blansko
Sadová 33
678 31  Blansko

zobrazit

2. Interní klinika - oddělení klinické hematologie FN HK
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

Endokrinologická ambulance I.interní kliniky FN Plzeň Lochotín
alej Svobody 80
304 60  Plzeň Lochotín

zobrazit

Nemocnice České Budějovice, a.s.
B. Němcové 585/54
370 01  České Budějovice

zobrazit

3. interní klinika 1. LF UK a VFN
U nemocnice 1
128 08  Praha 2

zobrazit

Interní hepatogastroenterologická klinika FN Brno a LF MU
Jihlavská 20
625 00  Brno

zobrazit

Gynekologická endokrinologie na Gynekologicko - porodnické klinice 1. LF UK a VFN
Apolinářská 18
128 51  Praha 2

zobrazit

Klinika nukleární medicíny a endokrinologie UK 2. LF a FN Motol (KNME)
V Úvalu 84
150 06  Praha 5 - Motol

zobrazit

Dětská endokrinologická ambulance Nemocnice na Homolce
Roentgenova 2
150 30  Praha 5

zobrazit

Endokrinologická ambulance II. interní kliniky FN u sv. Anny v Brně
Pekařská 53
656 91  Brno

zobrazit

III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická
Ivana Petroviče Pavlova 185
779 00  Olomouc-Nová Ulice

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy