Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Poruchy štítné žlázy: Novinky
Vybrané články a kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Další...
 

Indikace operace u suspektních uzlů štítné žlázy

Specializace: endokrinologie
Téma: Poruchy štítné žlázy

Vydáno: 23.6.2014

Indikace operace u suspektních uzlů štítné žlázy

S narůstající dostupností ultrazvukového vyšetření štítné žlázy (UZ) narůstá i počet náhodně zachycených uzlů a ložisek ve štítné žláze, na což navazuje nutnost jejich další léčby. Zatímco hmatné uzly postihují zhruba 5 % populace, na UZ jsou nějaký uzel nebo ložisko nalezeny až u 20–70 % pacientů. Rakovina štítné žlázy je přitom zachycena v 0,5–13 % případů, ostatní uzly mají benigní charakter. Při rozhodování o léčbě uzlů štítné žlázy je tedy nutné mít stále na paměti přínos pro pacienta – je pro něj nebezpečnější život s uzly/ložisky ve štítné žláze, nebo chirurgická léčba? 

UZ vyšetření není samo o sobě schopno odlišit benigní uzly/léze od maligních. Existují však kritéria, podle kterých je možno vytipovat uzly/léze z malignity suspektní. Jsou to především ty, které obsahují mikrokalcifikace; mají tvar stojícího vejce (jsou tedy vyšší než širší); v lézi, hlavně její centrální části, převládá nekoordinovaný tok krve nebo je naopak přítomna naprostá absence vaskularizace; jsou hypoechogenní; mají široké a nepravidelné halo; jsou solidní, o průměru více než 30 mm, špatně ohraničené a v okolí jsou zvětšené lymfatické uzliny. Maligní uzly/léze rovněž rychle a invazivně rostou – zatímco u benigních lézí nepřesáhne zvětšení objemu 15–30 % za 5 let, maligní léze se může již za 6–18 měsíců zvětšit v průměru i o 20 % a v objemu až o 50 %. Bohužel ani tyto znaky nejsou zcela jednoznačné, zhruba 2/3 benigních lézí mají alespoň jednu UZ známku malignity a naopak.

Klinicky by měla být závažná patologie v oblasti štítné žlázy zvažována v případě, kdy si pacient, typicky muž ve věku 20–60 let, stěžuje na chrapot, dysfagie či bolest v oblasti krku. Z genetických faktorů je vhodné sledovat rodinný výskyt rakoviny štítné žlázy či příbuzných syndromů (vícečetná endokrinní neoplazie MEN 2A a 2B), riziková je i radiace na oblast krku, zvláště v dětství.

Zásadním krokem v diferenciální diagnostice uzlů/lézí štítné žlázy je provedení tenkojehlové biopsie (fine needle aspiration biopsy – FNAB). Současné polské guidelines doporučují provedení FNAB u pacientů s palpovatelným uzlem o průměru 5 mm a více, s nepalpovatelným uzlem o velikosti 10 mm a více a u lézí suspektních z malignity podle kritérií popsaných výše.

Provedení FNAB je relativně snadné a dostupné, ale bohužel i u tohoto vyšetření se vyskytuje 1–11 % falešně negativních výsledků. Spolehlivost metody přitom přímo závisí na kvalitě vzorku a také na konkrétním místě, ze kterého se vzorek podaří odebrat. Často se stane i to, že z odebraného vzorku není možné o zhoubnosti či nezhoubnosti uzlu/léze rozhodnout. U takovýchto výsledků je pak riziko malignity zhruba 5–20 % a biopsie by měla být za 3–6 měsíců zopakována. V případě, že je výsledek jednoznačně maligní či vysoce suspektní z malignity, je nutné co nejdříve provést totální odstranění štítné žlázy.

V zásadě platí, že terapeutická rozhodnutí by měla být činěna na základě výsledku FNAB, zatímco role UZ spočívá ve vytipování pacientů, u kterých je potřeba FNAB provést. I přes obrovský pokrok medicíny bohužel žádná metoda preoperačně negarantuje 100% shodu s pooperační histologií. Proto je vhodné se v každém případě řídit individuálně zdravým rozumem. Jestliže vše ukazuje na nutnost chirurgického řešení, není vhodné ani žádoucí tento postup oddalovat pouze formálním provedením či opakováním FNAB.

(epa)

Zdroj: Lewiński A., Adamczewski Z. Decision Making for Surgery in the Suspect Thyroid Nodule. Thyroid International 1/2013. Dostupné z www.thyrolink.com.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,1/5, hodnoceno 17x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Onemocnění štítné žlázy na africkém kontinentu

O situaci onemocnění štítné žlázy v Evropě je toho známo již mnohé. Umíme si ale představit, s jakými obtížemi se v této oblasti potýkají zdravotničtí pracovníci v Africe?

Cílená terapie nádorů štítné žlázy

Nádory štítné žlázy jsou nejčastější endokrinní malignitou. Ve většině případů je nemoc léčitelná chirurgicky, a pokud je to z hlediska celkového zdravotního stavu pacienta možné, pak i radiojódem. Nicméně některé nádory jsou k radiojódu rezistentní. Pro tyto nádory nebyla do roku 2011 známa žádná léčba.

Výskyt onemocnění štítné žlázy – studie na dvojčatech

Vznik většiny onemocnění u lidí je výsledkem genetické predispozice a působení faktorů zevního prostředí. V minulých letech byla provedena celá řada studií onemocnění štítné žlázy na dvojčatech. Tento design studie totiž nejlépe odliší vliv genové výbavy a environmentálních faktorů.Všechny novinky

Odborné centrum

 

Endokrinologický ústav
Národní 8
116 94  Praha 1

zobrazit

Endokrinologická ambulance II. interní kliniky FN u sv. Anny v Brně
Pekařská 53
656 91  Brno

zobrazit

2. Interní klinika - oddělení klinické hematologie FN HK
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Blansko
Sadová 33
678 31  Blansko

zobrazit

Interní hepatogastroenterologická klinika FN Brno a LF MU
Jihlavská 20
625 00  Brno

zobrazit

Endokrinologická ambulance I.interní kliniky FN Plzeň Lochotín
alej Svobody 80
304 60  Plzeň Lochotín

zobrazit

Dětská endokrinologická ambulance Nemocnice na Homolce
Roentgenova 2
150 30  Praha 5

zobrazit

ENDOCARE, s.r.o.
Roškotova 1225/1
14021  Praha 4

zobrazit

3. interní klinika 1. LF UK a VFN
U nemocnice 1
128 08  Praha 2

zobrazit

Nemocnice České Budějovice, a.s.
B. Němcové 585/54
370 01  České Budějovice

zobrazit

Gynekologická endokrinologie na Gynekologicko - porodnické klinice 1. LF UK a VFN
Apolinářská 18
128 51  Praha 2

zobrazit

III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická
Ivana Petroviče Pavlova 185
779 00  Olomouc-Nová Ulice

zobrazit

Endokrinologická ambulance I. interní kliniky FN Ostrava
17. listopadu 1790
708 52  Ostrava-Poruba

zobrazit

Klinika nukleární medicíny a endokrinologie UK 2. LF a FN Motol (KNME)
V Úvalu 84
150 06  Praha 5 - Motol

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy