Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Poruchy štítné žlázy: Novinky
Vybrané články a kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Další...
 

Indikace operace u suspektních uzlů štítné žlázy

Specializace: endokrinologie
Téma: Poruchy štítné žlázy

Vydáno: 23.6.2014

Indikace operace u suspektních uzlů štítné žlázy

S narůstající dostupností ultrazvukového vyšetření štítné žlázy (UZ) narůstá i počet náhodně zachycených uzlů a ložisek ve štítné žláze, na což navazuje nutnost jejich další léčby. Zatímco hmatné uzly postihují zhruba 5 % populace, na UZ jsou nějaký uzel nebo ložisko nalezeny až u 20–70 % pacientů. Rakovina štítné žlázy je přitom zachycena v 0,5–13 % případů, ostatní uzly mají benigní charakter. Při rozhodování o léčbě uzlů štítné žlázy je tedy nutné mít stále na paměti přínos pro pacienta – je pro něj nebezpečnější život s uzly/ložisky ve štítné žláze, nebo chirurgická léčba? 

UZ vyšetření není samo o sobě schopno odlišit benigní uzly/léze od maligních. Existují však kritéria, podle kterých je možno vytipovat uzly/léze z malignity suspektní. Jsou to především ty, které obsahují mikrokalcifikace; mají tvar stojícího vejce (jsou tedy vyšší než širší); v lézi, hlavně její centrální části, převládá nekoordinovaný tok krve nebo je naopak přítomna naprostá absence vaskularizace; jsou hypoechogenní; mají široké a nepravidelné halo; jsou solidní, o průměru více než 30 mm, špatně ohraničené a v okolí jsou zvětšené lymfatické uzliny. Maligní uzly/léze rovněž rychle a invazivně rostou – zatímco u benigních lézí nepřesáhne zvětšení objemu 15–30 % za 5 let, maligní léze se může již za 6–18 měsíců zvětšit v průměru i o 20 % a v objemu až o 50 %. Bohužel ani tyto znaky nejsou zcela jednoznačné, zhruba 2/3 benigních lézí mají alespoň jednu UZ známku malignity a naopak.

Klinicky by měla být závažná patologie v oblasti štítné žlázy zvažována v případě, kdy si pacient, typicky muž ve věku 20–60 let, stěžuje na chrapot, dysfagie či bolest v oblasti krku. Z genetických faktorů je vhodné sledovat rodinný výskyt rakoviny štítné žlázy či příbuzných syndromů (vícečetná endokrinní neoplazie MEN 2A a 2B), riziková je i radiace na oblast krku, zvláště v dětství.

Zásadním krokem v diferenciální diagnostice uzlů/lézí štítné žlázy je provedení tenkojehlové biopsie (fine needle aspiration biopsy – FNAB). Současné polské guidelines doporučují provedení FNAB u pacientů s palpovatelným uzlem o průměru 5 mm a více, s nepalpovatelným uzlem o velikosti 10 mm a více a u lézí suspektních z malignity podle kritérií popsaných výše.

Provedení FNAB je relativně snadné a dostupné, ale bohužel i u tohoto vyšetření se vyskytuje 1–11 % falešně negativních výsledků. Spolehlivost metody přitom přímo závisí na kvalitě vzorku a také na konkrétním místě, ze kterého se vzorek podaří odebrat. Často se stane i to, že z odebraného vzorku není možné o zhoubnosti či nezhoubnosti uzlu/léze rozhodnout. U takovýchto výsledků je pak riziko malignity zhruba 5–20 % a biopsie by měla být za 3–6 měsíců zopakována. V případě, že je výsledek jednoznačně maligní či vysoce suspektní z malignity, je nutné co nejdříve provést totální odstranění štítné žlázy.

V zásadě platí, že terapeutická rozhodnutí by měla být činěna na základě výsledku FNAB, zatímco role UZ spočívá ve vytipování pacientů, u kterých je potřeba FNAB provést. I přes obrovský pokrok medicíny bohužel žádná metoda preoperačně negarantuje 100% shodu s pooperační histologií. Proto je vhodné se v každém případě řídit individuálně zdravým rozumem. Jestliže vše ukazuje na nutnost chirurgického řešení, není vhodné ani žádoucí tento postup oddalovat pouze formálním provedením či opakováním FNAB.

(epa)

Zdroj: Lewiński A., Adamczewski Z. Decision Making for Surgery in the Suspect Thyroid Nodule. Thyroid International 1/2013. Dostupné z www.thyrolink.com.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,1/5, hodnoceno 17x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Onemocnění štítné žlázy na africkém kontinentu

O situaci onemocnění štítné žlázy v Evropě je toho známo již mnohé. Umíme si ale představit, s jakými obtížemi se v této oblasti potýkají zdravotničtí pracovníci v Africe?

Cílená terapie nádorů štítné žlázy

Nádory štítné žlázy jsou nejčastější endokrinní malignitou. Ve většině případů je nemoc léčitelná chirurgicky, a pokud je to z hlediska celkového zdravotního stavu pacienta možné, pak i radiojódem. Nicméně některé nádory jsou k radiojódu rezistentní. Pro tyto nádory nebyla do roku 2011 známa žádná léčba.

Výskyt onemocnění štítné žlázy – studie na dvojčatech

Vznik většiny onemocnění u lidí je výsledkem genetické predispozice a působení faktorů zevního prostředí. V minulých letech byla provedena celá řada studií onemocnění štítné žlázy na dvojčatech. Tento design studie totiž nejlépe odliší vliv genové výbavy a environmentálních faktorů.Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

2. Interní klinika - oddělení klinické hematologie FN HK
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

Gynekologická endokrinologie na Gynekologicko - porodnické klinice 1. LF UK a VFN
Apolinářská 18
128 51  Praha 2

zobrazit

Dětská endokrinologická ambulance Nemocnice na Homolce
Roentgenova 2
150 30  Praha 5

zobrazit

Endokrinologická ambulance I. interní kliniky FN Ostrava
17. listopadu 1790
708 52  Ostrava-Poruba

zobrazit

Endokrinologický ústav
Národní 8
116 94  Praha 1

zobrazit

Klinika nukleární medicíny a endokrinologie UK 2. LF a FN Motol (KNME)
V Úvalu 84
150 06  Praha 5 - Motol

zobrazit

III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická
Ivana Petroviče Pavlova 185
779 00  Olomouc-Nová Ulice

zobrazit

ENDOCARE, s.r.o.
Roškotova 1225/1
14021  Praha 4

zobrazit

Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Blansko
Sadová 33
678 31  Blansko

zobrazit

Endokrinologická ambulance I.interní kliniky FN Plzeň Lochotín
alej Svobody 80
304 60  Plzeň Lochotín

zobrazit

Interní hepatogastroenterologická klinika FN Brno a LF MU
Jihlavská 20
625 00  Brno

zobrazit

Nemocnice České Budějovice, a.s.
B. Němcové 585/54
370 01  České Budějovice

zobrazit

3. interní klinika 1. LF UK a VFN
U nemocnice 1
128 08  Praha 2

zobrazit

Endokrinologická ambulance II. interní kliniky FN u sv. Anny v Brně
Pekařská 53
656 91  Brno

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy