Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Poruchy štítné žlázy: Novinky
Vybrané články a kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Další...
 

Hypotyreóza matky v těhotenství a IQ tříletých dětí

Specializace: endokrinologie
Téma: Poruchy štítné žlázy

Vydáno: 11.3.2012

Hypotyreóza matky v těhotenství a IQ tříletých dětí

V únoru 2012 byla publikována dlouho očekávaná britsko-italská studie prof. Lazaruse, která sledovala vliv substituce levothyroxinem na IQ dětí matek, které byly v těhotenství hypotyreózní. Tým prof. Lazaruse porovnával IQ tříletých dětí matek, které měly v těhotenství TSH nad 3,65 mU/l a které byly nebo nebyly léčeny levothyroxinem (v obou skupinách bylo téměř 400 dětí).

Autoři nestanovovali protilátky ani se nezabývali sonografií štítné žlázy. Je nutné uvést, že léčba byla zahájena relativně pozdě (medián 14. gestační týden a zařazeny byly ženy až do 20. gest. týdne). Rovněž substituční dávka byla na naše poměry neobvyklá: všem ženám nasadili rovnou 150 µg levothyroxinu denně a teprve později dávku upravovali s cílem držet TSH mezi 0,1 a 1 mU/l.

Výsledky byly zklamáním pro nás endokrinology, kteří se touto problematikou zabýváme. Autoři nezjistili statisticky významný rozdíl mezi IQ dětí matek léčených a neléčených. Nejde však jen o to, že tato studie nepotvrdila dlouho uznávanou teorii, že nedostatek hormonů štítné žlázy matky v těhotenství snižuje IQ potomků. Dalším zklamáním je fakt, že po přečtení článku se vynořují pochyby o kvalitě této studie a o jejích výsledcích vůbec. Jako největší problém se jeví načasování substituční léčby na dobu, kdy již plod začíná pokrývat svou spotřebu tyreoidálních hormonů vlastní produkcí. Dalším problémem se jeví věk analyzovaných dětí: tři roky.

Psychologové jezdili za dětmi domů a hodnotili je v jejich domácím prostředí, což je sice správné, ale počet psychologů na množství dětí je neadekvátní: pouze dva psychologové v Anglii a jeden psycholog v Itálii měli vyšetřit celkem 800 dětí. Rovněž věk dětí je na spolehlivé hodnocení příliš nízký – kdo má malé děti, ten ví, jak nepředvídatelně se chovají takto malé děti v blízkosti cizích osob. Na jedno psychologické vyšetření dítěte jsou třeba asi tři hodiny času. Technicky se tak tento úkol jeví téměř nezvládnutelný, aby zůstala zachována kvalita vyšetření.

Autoři dospěli k závěru, že ve skupině neléčené bylo průměrné IQ 100 bodů, zatímco ve skupině léčené 99,2 bodu. Dále ve skupině neléčené mělo přes 14 % dětí IQ pod 85 bodů, ve skupině léčené to bylo 12 % (tento rozdíl nevyšel statisticky významný). Pro zajímavost uvádíme, že jedinec s IQ 80–85 bodů většinou nedokáže dokončit ani základní školu a v životě se uplatní jako nekvalifikovaná pracovní síla. Arbitrární hranice pro mentální retardaci je 70 bodů. Závěrem lze tedy říci, že je třeba počkat na výsledky dalších randomizovaných studií, které v současnosti probíhají, abychom mohli otázku vlivu hypotyreózy matky na IQ dítěte posoudit.

Autor: MUDr. Eliška Potluková, Ph.D., 3. interní klinika VFN a 1. LF UK

Zdroj: New England J Med 2012, 366; p. 493–501

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     4,4/5, hodnoceno 5x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Zajímavosti z XXXIV. Endokrinologických dnů v Brně, II. část

Prof. Palička z Hradce Králové přednesl zajímavé sdělení o širokém spektru účinků vitaminu D. Známé jsou účinky na vstřebávání vápníku ve střevě, reabsorpci kalcia v ledvinách a následném útlumu PTH. Mechanismus účinku v kostech je dán stimulací RANKL, inhibicí diferenciace preosteoklastů a zvýšenou produkcí c-Fos proteinu; rovněž stimuluje geny osteoblastické transformace.

Zajímavosti z XXXIV. Endokrinologických dnů v Brně I. část

Ve dnech 20. až 22. 10. 2011 proběhly již třicáté čtvrté Endokrinologické dny, tentokrát v Brně. Představujeme některé vybrané příspěvky, zejména ty s významem pro klinickou praxi.

Substituce levothyroxinem a riziko fraktur u seniorů

Vyšší substituční dávky levothyroxinu u seniorů zvyšují riziko zlomenin. Tento závěr vyplývá z rozsáhlé kanadské studie, která zahrnula přes 213 tisíc nemocných léčených levothyroxinem ve věku nad 70 let.Všechny novinky

Odborné centrum

 

Endokrinologická ambulance II. interní kliniky FN u sv. Anny v Brně
Pekařská 53
656 91  Brno

zobrazit

III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická
Ivana Petroviče Pavlova 185
779 00  Olomouc-Nová Ulice

zobrazit

Nemocnice České Budějovice, a.s.
B. Němcové 585/54
370 01  České Budějovice

zobrazit

Interní hepatogastroenterologická klinika FN Brno a LF MU
Jihlavská 20
625 00  Brno

zobrazit

Dětská endokrinologická ambulance Nemocnice na Homolce
Roentgenova 2
150 30  Praha 5

zobrazit

2. Interní klinika - oddělení klinické hematologie FN HK
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

ENDOCARE, s.r.o.
Roškotova 1225/1
14021  Praha 4

zobrazit

Endokrinologická ambulance I.interní kliniky FN Plzeň Lochotín
alej Svobody 80
304 60  Plzeň Lochotín

zobrazit

Gynekologická endokrinologie na Gynekologicko - porodnické klinice 1. LF UK a VFN
Apolinářská 18
128 51  Praha 2

zobrazit

Endokrinologická ambulance I. interní kliniky FN Ostrava
17. listopadu 1790
708 52  Ostrava-Poruba

zobrazit

Klinika nukleární medicíny a endokrinologie UK 2. LF a FN Motol (KNME)
V Úvalu 84
150 06  Praha 5 - Motol

zobrazit

Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Blansko
Sadová 33
678 31  Blansko

zobrazit

3. interní klinika 1. LF UK a VFN
U nemocnice 1
128 08  Praha 2

zobrazit

Endokrinologický ústav
Národní 8
116 94  Praha 1

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy