Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Plicní věk: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Časopisy
 

Měření plicního věku a jeho vztah k CHOPN

Specializace: farmaceutický asistent farmacie farmakologie
Téma: Plicní věk

Vydáno: 9.3.2018

Měření plicního věku a jeho vztah k CHOPN

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) je onemocnění charakteristické snížením dechové kapacity způsobené nevratnou obstrukcí dýchacích cest. Je doprovázeno invaliditou a narušenou kvalitou života. K prvozáchytu pacientů s tímto onemocněním může v lékárnách přispět metoda měření plicního věku.

CHOPN a stupnice dušnosti

CHOPN je nevyléčitelné onemocnění způsobené především kouřením. Proto je zapotřebí klást v léčbě tohoto onemocnění největší důraz na účinnou primární prevenci. Pokud pacienti dokážou přestat s kouřením v časné fázi choroby, destrukce plic může být zcela zastavena. S pokračujícím dlouhodobým vystavením účinkům tabákového kouře jsou plíce stále poškozenější. Tento stav vede k zánětu, degradaci a nevratnému poškození plic. Kuřáci také často přehlížejí rané příznaky CHOPN a berou je jako „kuřácký kašel“. Pokud ale nepřestanou kouřit a jejich zdravotní stav se zhoršuje, může to výrazně ovlivnit kvalitu jejich života.

CHOPN může vykazovat minimální nebo žádné symptomy. U pacientů se obvykle vyskytují následující: úbytek tělesné hmotnosti, únava, nesnášenlivost tělesného vypětí. Pacienti také obvykle trpí zdravotními komplikacemi, jako jsou zadýchávání při fyzické námaze, časté bronchitidy v zimě, chronický kašel, sípání a zvýšená produkce hlenů. Primárním symptomem, kterému zpravidla sami přikládají vyšší prioritu, je zadýchávání (dušnost). K jeho klasifikaci podle stupně námahy, jež ho vyvolává, se obecně používá stupnice zadýchávání podle Medical Research Council (MRC).

Tab. 1: Stupnice dušnosti podle MRC

Třída Stupeň dušnosti související s tělesnou aktivitou
1 Žádné potíže se zadýcháváním kromě velmi namáhavé tělesné aktivity.
2 Potíže s dechem při spěchu nebo chůzi do mírného kopce.
3 Kvůli zadýchání pomalejší chůze na rovném terénu (v porovnání s vrstevníky) nebo nutnost zastavit se a popadnout dech při chůzi vlastním tempem.
4 Zastavení a popadání dechu po 100 metrech nebo několika minutách chůze na rovném terénu.
5 Zadýchávání při oblékání, svlékání, pacient se zadýchává natolik, že ani nevychází z domu.

 

S postupující CHOPN je pro pacienta stále obtížnější vdechovat a vydechovat vzduch, čímž jsou plíce stále méně schopné získávat kyslík a zbavovat se oxidu uhličitého. Nemoc progreduje s chronickými epizodami, tzv. exacerbacemi, a zadýchávání se při námaze progresivně zhoršuje, což nakonec vede k dechové nedostatečnosti. Ačkoliv CHOPN ohrožuje život člověka, jedná se o poddiagnostikovaný problém.

Co je to plicní věk?

Plicní věk se získá porovnáním plicní funkce pacienta s průměrnou plicní funkcí člověka stejné věkové skupiny, pohlaví a výšky. Obvykle bývá vyšší, než je skutečný věk pacienta. Měření se provádí pomocí přístroje Vitalograph COPD-6. Umožňuje zjistit, zda pacienti vykazují příznaky CHOPN, případně i posoudit závažnost jejich stavu. Pokud přístroj naměří v plicní funkci abnormality (např. pomalejší průnik vzduchu), může jít o překážku (obstrukci), kterou by měl dále zhodnotit specialista.

Přístroj Vitalograph COPD-6 posuzuje stav pacientů měřením 3 parametrů:

 • FEV1
 • FEV6
 • poměr FEV1/FEV6

Tab. 2: Parametry měření

Parametry měření Jak souvisí s určením možnosti CHOPN (klinické uplatnění)

FEV1
(usilovný vydechnutý objem vzduchu za 1 vteřinu)

Pacienti s obstrukcí mají nízký parametr FEV1 (< 80 % předpokladu u jedince jejich věku, hmotnosti a pohlaví). To znamená, že vzduch je vypuzován z plic pomaleji, i když vydechují usilovně.

FEV6
(usilovný vydechnutý objem vzduchu za 6 vteřin)

FEV6 ukazuje, jak rychle dokážou pacienti vydechnout celou kapacitu plic (nikoliv zda to vůbec dokážou).
Poměr FEV1/FEV6 CHOPN je definována přítomností překážky průniku vzduchu určené poměrem < 0,70.

 

Tab. 3: Typy obstrukcí

Obstrukce Stupeň dušnosti související s tělesnou aktivitou
normální ≥ 80 %
mírná < 80 %
střední < 50 %
závažná < 30 %

 

Tab. 4: Klasifikace CHOPN podle GOLD

 Klasifikace  Stupeň dušnosti související s tělesnou aktivitou Pravděpodobný význam
normální  FEV1/FEV6 ≥ 0,70  nejde o CHOPN
stadium I  FEV1/FEV6 < 0,70 a FEV1 ≥ 80 %  mírná CHOPN
stadium II  FEV1/FEV6 < 0,70 a FEV1 < 80 %  středně závažná CHOPN
stadium III  FEV1/FEV6 < 0,70 a FEV1 < 50 %  závažná CHOPN
stadium IV  FEV1/FEV6 < 0,70 a FEV1 < 30 %  velmi závažná CHOPN

 

Je třeba si uvědomit, že se jedná pouze o screeningovou metodu, a měření proto nelze považovat za komplexní diagnostiku. Pokud výsledky měření ukazují index obstrukce nebo klasifikaci CHOPN (GOLD) v nestandardním rozmezí, je pacientovi doporučena návštěva lékaře.

Komu je měření určeno?

Měření je určeno komukoliv nad 18 let věku. Zejména je doporučováno:

 • kuřákům;
 • bývalým kuřákům;
 • osobám, které mají během tělesné aktivity (např. chůze do schodů) potíže s dechem;
 • pacientům, kteří trpí dlouhodobým kašlem (> 8 týdnů);
 • jedincům, kteří jsou pravidelně v kontaktu s jemnými prachovými částicemi, např. při práci;
 • nemocným s diagnostikovanou CHOPN.

Tato metoda může sehrát zásadní roli v prevenci nebo brzkém odhalení plicních onemocnění. Včasná detekce zvyšuje šanci na úspěšnou léčbu a udržení optimálního zdravotního i duševního stavu.

S nabídkou měření je vhodné oslovit zejména pacienty, kteří si kupují přípravky na odvykání kouření nebo žádají poradenství s odvykáním kouření, zmíní alespoň jeden ze symptomů spojených s CHOPN (zadýchávání při tělesné námaze, chronický kašel, časté vykašlávání hlenů, sípání, dušnost), případně mají obavy o zdraví svých plic.

Měření nesmí být prováděno u pacientů, kteří:

 • nedávno prodělali infarkt myokardu nebo cévní mozkovou příhodu;
 • trpí závažným srdečním onemocněním;
 • trpí palpitacemi, arytmií nebo bolestí na hrudi;
 • trpí exacerbacemi CHOPN.

Postup měření

Pacienta je nutné upozornit, že by 3−4 hodiny před měřením neměl kouřit, jíst těžká jídla ani sportovat.

Před vlastním měřením se do přístroje zadá věk, pohlaví a výška pacienta. Poté se na přístroj nasadí jednorázový náústek, který si pacient vloží do úst a následně se zhluboka nadechne. Jakmile bude mít pocit, že se do jeho plic více vzduchu již nevejde, všechen vzduch prudce vydechne a bude vydechovat dále po dobu minimálně 6 vteřin. Celé měření se 3× opakuje. Poté přístroj vybere a zobrazí nejspolehlivější výsledek. Na konci měření se pacient dozví, jaký objem vzduchu dokáže vydechnout za 1 vteřinu, za 6 vteřin a kolik let jeho plicím skutečně je.

Závěr

Měření plicního věku je další službou, kterou lékárny svým pacientům nabízejí a přispívají tak k včasnému záchytu i následné léčbě tohoto stále podceňovaného a poddiagnostikovaného zdravotního problému.

(mkd)

Zdroje:
1. Alphega lékárna. Plicní věk − příručka pro lékárníky.
2. Morris J. F., Temple W. Spirometric "lung age" estimation for motivating smoking cessation. Prev Med 1985 Sep; 14 (5): 655–662.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 Všechny novinky