Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Perorální antikoncepce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Výhody užívání kombinovaných orálních kontraceptiv u žen v perimenopauze

Specializace: gynekologie a porodnictví
Téma: Perorální antikoncepce

Vydáno: 27.6.2016

Výhody užívání kombinovaných orálních kontraceptiv u žen v perimenopauze

Kombinovaná orální antikoncepce je dnes v Evropě běžně používána. Její výhody nespočívají pouze v zabránění graviditě; brzy se může stát významnou i v léčbě žen v perimenopauze.

Specifika perimenopauzy

Ženy ve středním věku jsou definovány jako ty, které buď jsou v období perimenopauzy, nebo se jí blíží. Jsou starší 35 let a vstupují do konečné fáze reprodukčního věku, kterou charakterizují snížená plodnost, problémy s krvácením, změna metabolického profilu, nárůst rizika potíží spojených s postupujícím věkem, klimakterické symptomy a snižování kostní hustoty. To vše je nutné brát v úvahu, je-li vůlí pacientky užívat antikoncepci. My se nyní zaměřme pouze na orální kontraceptiva kombinovaná (KOK).

Mnoho žen v perimenopauze se domnívá, že jsou již neplodné, a neužívá proto antikoncepci. Navzdory nepravidelnému krvácení ale může dojít ke sporadické ovulaci. Vzniklé těhotenství bývá neplánované a nechtěné. Vysoké procento interrupcí podstupují ženy ve věku kolem 40 let.

Další pozitivní efekty vedle antikoncepčního

KOK přináší i další výhody. Mnohé souvisí s délkou užívání a jejich typem. Mezi nejvýznamnější patří redukce rizika ovariálního, endometriálního a kolorektálního karcinomu, dle řady studií o 30−50 %. Jde-li o rakovinu vaječníku, týká se protektivní účinek rovněž nosiček mutace genů BRCA1 a BRCA2 až po dobu 30 let od ukončení užívání. Dále KOK brání klimakterickým symptomům a ztrátě kostní hustoty. Upravují menstruační cyklus (zmírněním bolestí a pravidelností) a redukují počet pánevních zánětů a příznaky revmatoidní artritidy. Z farmakologického hlediska lze od KOK očekávat ochranu před kardiovaskulárními chorobami. Pokud bude toto tvrzení doloženo stále probíhajícími studiemi, stane se KOK lékem první volby před progestinovými pilulkami nejen pro své antikoncepční účinky.

Benefity převažují rizika

Podle farmakovigilanční komise Evropské lékové agentury (EMA) převažují benefity KOK jejich rizika. Předpokladem efektivní léčby je dobrá znalost rizikových faktorů spojených s nežádoucími účinky a jejich implementace do každodenní praxe. KOK přináší mnoho výhod, a to nejen z hlediska antikoncepce. I proto jsou velmi populární, např. v Německu byla preferována ve valné většině ženami ve věku mezi 18 a 40 lety.

(mtn)

Zdroj: Ruan X., Mueck A. O. Oral contraception for women of middle age. Maturitas 2015; 82 (3): 266−270, doi: 10.1016/j.maturitas.2015.06.030.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Kostní hmota a HAK − účinek závisí na věku

O vlivu endogenních a exogenních pohlavních hormonů na kostní metabolismus toho bylo publikováno již mnoho. Jedná se o složitou problematiku, ale výstupy pro praxi jsou vlastně jednoduché − účinek se liší u různých věkových skupin.

Vliv užívání perorální antikoncepce na kostní hmotu u žen ve věku 26–36 let

Souvislost mezi užíváním hormonální antikoncepce a denzitou kostní hmoty zůstává kontroverzním tématem. Studie publikovaná v roce 2011 v časopisu Osteoporosis International pracovala s hypotézou, že užívání hormonální antikoncepce má u mladých premenopauzálních žen pozitivní vliv na hustotu kostní hmoty.

Hormonální substituce u pacientek s mentální anorexií a kostní denzita

Hormonální rozvrat a ztráta tělesné hmotnosti jsou dva velmi důležité rizikové faktory nízké kostní denzity u pacientek s mentální anorexií. Mladé ženy s touto diagnózou mají sníženou tvorbu dehydroepiandrosteronu (DHEA) a estrogenu, což přispívá ke kostním deficitům. Je možné tento deficit nahradit hormonální substitucí s kombinovanou hormonální antikoncepcí a změnit tak kostní geometrii?Všechny novinky