Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Perorální antikoncepce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Výhody estrogenů a gestagenů v léčbě endometriózy

Specializace: gynekologie a porodnictví
Téma: Perorální antikoncepce

Vydáno: 14.9.2017

Výhody estrogenů a gestagenů v léčbě endometriózy

Jednotlivé terapeutické modality užívané při léčbě endometriózy jsou obdobně efektivní při zmírnění bolesti. Kombinace estrogen/gestagen nebo samotné gestageny však vykazují i další výhody, zejména z hlediska dlouhodobého užívání, jež shrnují autoři následujícího článku.

Bezpečnost

Kombinovaná estrogen-gestagenní antikoncepce s obsahem méně než 50 µg estrogenu je spojena s nízkým rizikem vzniku žilní trombózy, infarktu myokardu a cévní mozkové příhody. Data také ukazují, že riziko vzniku nádorových onemocnění u žen kolem 60 let nestoupá s předchozím užíváním hormonální antikoncepce.

Užívání samotných gestagenů jako antikoncepce nebylo nikdy spojeno se zvýšeným rizikem vzniku rakoviny prsu, žilní trombózy nebo zlomenin. Ačkoliv bude ještě potřeba doplnit data ohledně dlouhodobého užívání samotných gestagenů, mohla by být tato léčba řešením pro ženy s endometriózou, u kterých je kontraindikovaná kombinovaná hormonální antikoncepce pro metabolická nebo kardiovaskulární rizika.

Další typy léků užívaných k léčbě bolesti při endometrióze jsou méně vhodné k dlouhodobému užívání pro své nežádoucí účinky (danazol a analoga GnRH), vysokou cenu (inhibitory aromatázy a agonisté GnRH) nebo složité dávkovací režimy.

Vysoká adherence, příznivá cena

Gestageny a kombinace estrogenů a gestagenů nejsou vzhledem ke svému antikoncepčnímu účinku pacientkami vnímány primárně jako léky a díky tomu vykazují lepší adherenci k léčbě. Další významnou předností oproti jiným terapeutickým modalitám je jejich nižší cena.

Závěr

Gestageny a estrogeny, popř. samotné gestageny, představují léky první volby v léčbě bolesti při endometrióze. Zmírnění symptomů trvá pouze po dobu užívání léků, při jejich vysazení dochází k relapsu. Z tohoto důvodu je nutná dlouhodobá léčba.

(gpl)

Zdroj: Berlanda N., Somigliana E., Viganò P., Vercellini P. Safety of medical treatments for endometriosis. Expert Opin Drug Saf 2016; 15 (1): 21−30, doi: 10.1517/14740338.2016.1121991.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Antiinflamatorní, antiangiogenní a antineurogenní vliv drospirenonu na endometriální buňky stromatu žen s ovariální endometriózou

Studie japonských autorů demonstrovala antiinflamatorní, antiangiogenní a antineurogenní vliv drospirenonu na buňky endometriálního stromatu a prokázala tak pozitivní vliv orálních kombinovaných kontraceptiv s drospirenonem na endometriózu.

Hormonální antikoncepce není asociována s nižší efektivitou antivirotik

Plánované rodičovství je jednou z hlavních metod prevence perinatálního přenosu HIV z matky na plod, a proto je účinná metoda antikoncepce pro HIV-pozitivní ženy nadmíru důležitá. Prezentovaná longitudinální studie sledovala účinnost antivirové léčby za současného užívání antikoncepčních metod a hodnotila plazmatickou virovou supresi a uvolňování HIV do vaginálního sekretu.

I kuriózní případy mohou mít snadné řešení

Pročítat anamnézu některých pacientů je více než úsměvné. Co vše se může porouchat? Pacientka s velkou depresivní poruchou, premenstruační dysforickou poruchou, sociální anxiózní poruchou, panickou poruchou a histriónskou poruchou osobnosti byla velkým oříškem pro své lékaře a možná i vám dá práci udržet poker face.Všechny novinky