Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Perorální antikoncepce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Kombinovaná perorální antikoncepce se spironolaktonem v léčbě PCOS

Specializace: gynekologie a porodnictví
Téma: Perorální antikoncepce

Vydáno: 6.11.2017

Kombinovaná perorální antikoncepce se spironolaktonem v léčbě PCOS

Studie španělských autorů čerstvě publikovaná European Journal of Endocrinology porovnávala efektivitu a bezpečnost kombinované perorální antikoncepce spolu s antiandrogenem spironolaktonem oproti užívání samotného metforminu (inzulinový senzitizér) u žen se syndromem polycystických ovarií (PCOS).

Metodika a průběh studie

Studie, do které byly zařazeny pacientky s PCOS, byla koncipována jako randomizované paralelní otevřené hodnocení. V první skupině (n = 24) pacientky užívaly po dobu 1 roku perorální hormonální antikoncepci (30 μg ethinylestradiolu a 150 μg desogestrelu) společně se spironolaktonem (100 mg/den). Pacientky ve druhé skupině (n = 22) užívaly samotný metformin (850 mg 2× denně).

Primární složený sledovaný parametr zahrnoval účinnost léčby (zmírnění hirsutismu, pokles hladiny androgenů a zmírnění poruch menstruačního cyklu) a kontrolu změn kardiometabolických funkcí (změny v četnosti poruch glukózové tolerance, dyslipidémie a hypertenze). Každé 3 měsíce byly zaznamenávány kompletní antropometrické, biochemické, hormonální a metabolické hodnoty.

Výsledky

Užívání COC společně se spironolaktonem vedlo oproti užívání samotného metforminu k výraznějšímu zmírnění hirsutismu (rozdíl průměrů [MD] 4,6 bodu; 95% interval spolehlivosti [CI] 2,6−6,7), k poklesu hladiny celkového testosteronu (o 1,1 nmol/l; 0,4−1,7), volného testosteronu (o 25 pmol/l; 12−39), androstendionu (o 5,5 nmol/l; 1,8−9,2) a dehydroepiandrosteron-sulfátu (o 2,7 μmol/l; 1,4−4,0). Poruchy menstruačního cyklu byly rovněž méně časté při léčbě COC a spironolaktonem (poměr šancí [OR] 0,06; 95% CI 0,02−0,23).

Nebyly nalezeny žádné rozdíly v četnosti poruch glukózové tolerance (OR 1,7; 95% CI 0,7−4,4), dyslipidémie (OR 0,6; 95% CI 0,2−1,8) nebo hypertenze (OR 0,3; 95% CI 0,5−2,0). U obou skupin se nevyskytly žádné závažné vedlejší účinky ani nedošlo k žádné výrazné změně laboratorních hodnot.

Závěr

Užívání kombinované hormonální antikoncepce společně se spironolaktonem vykazovalo větší efektivitu při zmírnění symptomů PCOS než užívání samotného metforminu. Oba druhy léčby byly srovnatelně bezpečné, bez většího vlivu na vznik kardiometabolických rizik. 

(gpl)

Zdroj: Alpañés M., Álvarez-Blasco F., Fernández-Durán E. et al. Combined oral contraceptives plus spironolactone compared with metformin in women with polycystic ovary syndrome: a one-year randomized clinical trial. Eur J Endocrinol 2017; 177 (5): 399−408, doi: 10.1530/EJE-17-0516.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Výhody estrogenů a gestagenů v léčbě endometriózy

Jednotlivé terapeutické modality užívané při léčbě endometriózy jsou obdobně efektivní při zmírnění bolesti. Kombinace estrogen/gestagen nebo samotné gestageny však vykazují i další výhody, zejména z hlediska dlouhodobého užívání, jež shrnují autoři následujícího článku.

Antiinflamatorní, antiangiogenní a antineurogenní vliv drospirenonu na endometriální buňky stromatu žen s ovariální endometriózou

Studie japonských autorů demonstrovala antiinflamatorní, antiangiogenní a antineurogenní vliv drospirenonu na buňky endometriálního stromatu a prokázala tak pozitivní vliv orálních kombinovaných kontraceptiv s drospirenonem na endometriózu.

Hormonální antikoncepce není asociována s nižší efektivitou antivirotik

Plánované rodičovství je jednou z hlavních metod prevence perinatálního přenosu HIV z matky na plod, a proto je účinná metoda antikoncepce pro HIV-pozitivní ženy nadmíru důležitá. Prezentovaná longitudinální studie sledovala účinnost antivirové léčby za současného užívání antikoncepčních metod a hodnotila plazmatickou virovou supresi a uvolňování HIV do vaginálního sekretu.Všechny novinky