Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Perorální antikoncepce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Hormonální antikoncepce vs. antibiotika v terapii akné

Specializace: gynekologie a porodnictví
Téma: Perorální antikoncepce

Vydáno: 2.8.2016

Hormonální antikoncepce vs. antibiotika v terapii akné

V léčbě acne vulgaris se relativně úspěšně využívají jak přípravky perorální hormonální antikoncepce, tak antibiotika. Přestože jsou však obě tyto modality hojně užívány, není k dispozici mnoho studií, které jejich účinnost přímo porovnávají. Metaanalýza amerických autorů se proto zaměřila právě na srovnání efektivity antibiotické terapie a perorální hormonální antikoncepce.

Celkem bylo analyzováno 32 randomizovaných kontrolovaných studií. Ve 3. a 6. měsíci léčby byl počet zanícených a nezanícených lézí i jejich celkový počet významně snížen v porovnání s placebem jak při léčbě antibiotiky (ATB), tak i hormonální antikoncepcí (HA).

Většina hodnocených parametrů si byla u obou skupin velmi podobná. Po 3 měsících léčby však byla redukce zanícených lézí znatelnější při užívání ATB, kdy činila 53,2 %, oproti 35,6 % při HA a 26,4 % při užívání placeba. Po 6 měsících již byly výsledky u zanícených lézí srovnatelné (při užívání ATB nastal pokles o 57,9 %, při užívání HA o 61,9 %, u placeba o 34,2 %).

Vliv na redukci celkového počtu lézí byl obdobný u obou léčebných modalit. Po 3 a 6 měsících došlo k redukci lézí při užívání ATB o 48,0 a 52,8 %, při užívání HA o 37,3 a 55,0 %, při užívání placeba o 24,5 a 28,6 %. Z těchto výsledků dále vyplynulo, že účinnost 6měsíční terapie ATB není signifikantně větší než u terapie 3měsíční. To se naopak prokázalo u HA a potvrdila se tak vhodnost dlouhodobějšího podávání HA jako prevence tvorby lézí u chronické akné.

Závěr

Přestože může být léčba antibiotiky účinnější v prvních 3 měsících, po 6 měsících jsou výsledky léčby antibiotiky a hormonální antikoncepce srovnatelné. Pro určitou skupinu žen by tak metodou první volby mohlo být využití hormonální antikoncepce před nasazením systémové antibiotické léčby.

(boba)

Zdroj: Koo E. B., Petersen T. D., Kimball A. B. Meta-analysis comparing efficacy of antibiotics versus oral contraceptives in acne vulgaris. J Am Acad Dermatol 2014 Sep; 71 (3): 450−459; doi: 10.1016/j.jaad.2014.03.051.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,9/5, hodnoceno 7x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Perorální antikoncepce v léčbě akné

Hormonální antikoncepce je u žen často používána pro léčbu akné, která může být problémem všech věkových kategorií. Pozitivní účinky HA jsou dány působením estrogenů.

Bezpečnost a účinnost nízkodávkové perorální antikoncepce s obsahem ethinylestradiolu a dienogestu včetně léčby akné

Bezpečnost a účinnost nízkodávkové kombinované perorální antikoncepce byla hodnocena v prospektivní otevřené multicentrické klinické studii III. fáze.

Přínosy a rizika hormonálních kontraceptiv v léčbě akné

Jednou z významných možností léčby akné jsou kombinovaná perorální kontraceptiva (COC). Jejich účinek je prokázaný, síla doporučení je A a kvalita důkazu I. Jaký je tedy konkrétně jejich přínos a jaká jsou rizika?Všechny novinky