Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Perorální antikoncepce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Efekt kombinované perorální antikoncepce na projevy dysmenorey a premenstruačního syndromu

Specializace: gynekologie a porodnictví
Téma: Perorální antikoncepce

Vydáno: 8.4.2016

Efekt kombinované perorální antikoncepce na projevy dysmenorey a premenstruačního syndromu

Článek popisuje závěry multicentrické studie zabývající se efektivitou podávání kombinované perorální antikoncepce při projevech dysmenorey a premenstruačního syndromu u japonských žen.

Úvod

Jako premenstruační syndrom jsou označovány symptomy zahrnující změny nálad, chování a fyzických vlastností, které mají vazbu na luteální fázi menstruačního cyklu ženy. Dle epidemiologických přehledů je incidence PMS vysoká, dosahuje až 80−90 %. Zhruba u 5 % žen je intenzita symptomů PMS natolik závažná, že interferuje s osobními a sociálními vztahy či s prací a v mnoha případech je k jejich ovlivnění nutná farmakologická terapie. Tato závažná forma PMS je označovaná jako premenstruační dysforická porucha (premenstrual dysphoric disorder [PMDD]). V současné době není jednoznačně určen patogenetický mechanismus vedoucí k PMS či k PMDD. V etiopatogenezi je předpokládaná souvislost s hormonálními změnami, hladinou neurotransmiterů, dietními návyky, stresem a životním stylem žen. Tyto změny lze ovlivnit potlačením ovariální aktivity pacientek.

Kombinovaná antikoncepce v léčbě PMS/PMDD

Kombinovaná perorální antikoncepce brání ovulaci a stabilizuje hormonální hladiny. Dle dvou randomizovaných a placebem kontrolovaných studií vedlo podání kombinované orální antikoncepce ve složení ethinylestradiol (EE) a drospirenon (DRSP) ke zmírnění symptomů PMS. Ve Spojených státech amerických je Úřadem pro kontrolu léků a potravin (FDA) k léčbě PMS schváleno použití inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) a kombinace ethinylestradiolu a DRSP. Podávání kombinované orální antikoncepce pro léčbu PMS/PMDD bylo rovněž schváleno japonským ministerstvem zdravotnictví, práce a sociálních věcí.

Design japonské studie

Práce publikovaná v The Journal of Gynaecology and Obstetrics Research v roce 2015 měla za cíl ověřit účinnost užívání kombinované antikoncepce při terapii dysmenorey a premenstruačního syndromu u japonských žen. Jednalo se o multicentrickou prospektivní otevřenou studii, do které bylo zahrnuto 48 žen se symptomy PMS a dysmenorey. Ženy užívaly kombinaci 20 mg ethinylestradiolu se 3 mg drospirenonu v režimu 24/4 a byly sledovány po dobu 6 léčebných cyklů. K ohodnocení obtíží byl použit dotazník Premenstrual Symptoms Questionnaire, premenstruační symptomy byly hodnoceny na začátku studie a následně po 3 a 6 měsících léčby.

Výsledky a závěr

Výsledky ukázaly, že léčba výrazně ovlivnila závažnost průběhu PMS: u sledované skupiny žen byly premenstruační symptomy významně mírnější po 3 i 6 cyklech farmakoterapie. Podávání kombinace ethinylestradiol/drospirenon bylo zároveň účinné i při léčbě dysmenorey. Autoři studie potvrzují, že kombinovaná perorální antikoncepce ve složení ethinylestradiol/drospirenon je účinná v léčbě dysmenorey i symptomů premenstruačního syndromu.

(moa)

Zdroj: Takeda T., Kondo A., Koga S. et al. Effectiveness of ethinylestradiol/drospirenone for premenstrual symptoms in Japanese patients with dysmenorrhea: open-label pilot study. J Obstet Gynaecol Res 2015 Oct; 41 (10): 1584−1590.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Drospirenon je gestagen s přidanou hodnotou

Kombinovaná perorální antikoncepce (COC) patří u žen ve fertilním věku mezi nejčastěji užívaná farmaka. Estrogenovou složku zastupuje nejčastěji etynilestradiol, gestagenová složka je podstatně variabilnější. Jednou z novějších možností je syntetický hormon drospirenon. Jeho výhodou je antialdosteronový účinek s pozitivním vlivem na metabolický profil. Použití COC s drospirenonem sledovala například práce uveřejněná v roce 2009 v časopise Contraception.

Může být antikoncepce bezpečnější?

Kombinovaná perorální antikoncepce (COC) patří mezi široce užívaná léčiva. Kromě spolehlivého kontraceptivního účinku nabízí řadu dalších efektů v rámci kontroly cyklu, regulace menstruačního krvácení a ovlivnění dalších symptomů. Se stoupajícím výskytem civilizačních chorob lze s výhodou zvolit přípravek, který jako gestagenovou složku obsahuje drospirenon.

Dienogest se uplatňuje v léčbě akné

Kombinovaná perorální antikoncepce (KPA) patří v naší populaci mezi nejčastěji užívané lékové skupiny. Zatímco estrogenovou složku tvoří poměrně konstantně ethinylestradiol, gestagenová složka se napříč jednotlivými preparáty značně liší. Na jejím výběru přitom závisí nonkontraceptivní vlastnosti KPA, včetně terapeutického vlivu na papulopustulární akné. Efekt kombinace ethinylestradiolu a dienogestu právě na toto dermatologické onemocnění popsala práce uveřejněná v roce 2009 v časopise Contraception.Všechny novinky