Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Perorální antikoncepce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Perorální antikoncepce

Zmírnění pánevní bolesti spojené s endometriózou prostřednictvím kombinace ethinylestradiolu a drospirenonu ve flexibilním režimu

Zmírnění pánevní bolesti spojené s endometriózou prostřednictvím kombinace ethinylestradiolu a drospirenonu ve flexibilním režimu

Cílem recentně publikované studie japonského týmu bylo zjistit účinnost a bezpečnost ethinylestradiolu (20 μg) / drospirenonu (3 mg) ve flexibilním prodlouženém režimu (FlexibleMIB − Flexible Management of Intracyclic Bleeding) ve srovnání s placebem v léčbě pánevní bolesti související s endometriózou (EAPP).   celý článek
Specializace: gynekologie a porodnictví
Pomůže drospirenon ženám s premenstruační dysforickou poruchou?

Pomůže drospirenon ženám s premenstruační dysforickou poruchou?

Drospirenon je analog spironolaktonu s antimineralokortikoidním a antiandrogenním účinkem. V perorální kontracepci bývá v různých dávkovacích schématech kombinován s ethinylestradiolem. Ačkoli předkládaná práce není systematickým přehledem v pravém slova smyslu, autoři v ní shrnuli výsledky dosud publikovaných studií, které se zaměřily na ovlivnění symptomů premenstruačního syndromu a premenstruační dysforické poruchy právě touto látkou.   celý článek
Specializace: gynekologie a porodnictví
Potenciál protektivního působení kombinované perorální kontracepce ve vztahu k revmatoidní artritidě

Potenciál protektivního působení kombinované perorální kontracepce ve vztahu k revmatoidní artritidě

Revmatoidní artritida se asi 2−3× častěji vyskytuje u žen než u mužů a předpokládá se, že svůj podíl na tom mají i pohlavní hormony a kolísání jejich hladin. Rozsáhlá švédská studie ukázala, že především dlouhodobé užívání hormonální kontracepce snižuje riziko vzniku tohoto onemocnění, a to i při korekci výsledku na známé rizikové faktory, jako je např. kouření.   celý článek
Specializace: gynekologie a porodnictví
Kombinovaná perorální antikoncepce se spironolaktonem v léčbě PCOS

Kombinovaná perorální antikoncepce se spironolaktonem v léčbě PCOS

Studie španělských autorů čerstvě publikovaná European Journal of Endocrinology porovnávala efektivitu a bezpečnost kombinované perorální antikoncepce spolu s antiandrogenem spironolaktonem oproti užívání samotného metforminu (inzulinový senzitizér) u žen se syndromem polycystických ovarií (PCOS).   celý článek
Specializace: gynekologie a porodnictví
Výhody estrogenů a gestagenů v léčbě endometriózy

Výhody estrogenů a gestagenů v léčbě endometriózy

Jednotlivé terapeutické modality užívané při léčbě endometriózy jsou obdobně efektivní při zmírnění bolesti. Kombinace estrogen/gestagen nebo samotné gestageny však vykazují i další výhody, zejména z hlediska dlouhodobého užívání, jež shrnují autoři následujícího článku.   celý článek
Specializace: gynekologie a porodnictví
Antiinflamatorní, antiangiogenní a antineurogenní vliv drospirenonu na endometriální buňky stromatu žen s ovariální endometriózou

Antiinflamatorní, antiangiogenní a antineurogenní vliv drospirenonu na endometriální buňky stromatu žen s ovariální endometriózou

Studie japonských autorů demonstrovala antiinflamatorní, antiangiogenní a antineurogenní vliv drospirenonu na buňky endometriálního stromatu a prokázala tak pozitivní vliv orálních kombinovaných kontraceptiv s drospirenonem na endometriózu.   celý článek
Specializace: gynekologie a porodnictví