Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Parenterální výživa: Novinky
Kazuistiky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Vzdělávací portál Nutriční akademie
 

Domácí parenterální výživa zlepšuje kvalitu života i nutriční status pacientů s pokročilými nádory

Specializace: anesteziologie a resuscitace farmacie gastroenterologie a hepatologie chirurgie všeobecná intenzivní medicína interní lékařství neurologie onkologie
Téma: Parenterální výživa

Vydáno: 4.11.2016

Domácí parenterální výživa zlepšuje kvalitu života i nutriční status pacientů s pokročilými nádory

Řada onkologických pacientů především v pozdních stadiích onemocnění trpí závažnou poruchou funkce gastrointestinálního systému a výraznou malnutricí. U těchto osob má smysl zahájit nutriční podporu formou parenterální výživy (PN). Domácí PN představuje účinný nástroj nutriční terapie v onkologii, jak zjistila klinická studie amerických autorů publikovaná v časopisu BMC Cancer.

Cíle a metodika, sledovaná populace

Cílem dlouhodobé studie bylo zhodnocení vlivu domácí PN na kvalitu života a nutriční status pacientů s pokročilými nádorovými onemocněními. Klinické studie se zúčastnilo 52 pacientů (z toho 21 mužů) s průměrným věkem 53 let. Nemocní se léčili ve specializovaných onkologických centrech v období od dubna 2009 do listopadu 2011. Kvalita života byla hodnocena pomocí dotazníku EORTC-QLQ-C30, celkový stav pacientů pomocí indexu zdatnosti (KPS − Karnofsky Performance Status) a nutriční status byl zjišťován pomocí celkového subjektivního hodnocení (SGA − Subjective Global Assessment). Měření byla provedena na počátku studie a poté 3× vždy s odstupem 1 měsíce.

Studie se zúčastnilo 14 pacientů s nádorem pankreatu, 11 s kolorektálním karcinomem, 6 s nádorem ovaria, 5 s karcinomem apendixu, 4 pacienti s karcinomem žaludku a 12 dalších pacientů s jinou onkologickou diagnózou. Před zahájením domácí PN nemocní ztratili průměrně 13,2 kg za 6 měsíců. Průměrná tělesná hmotnost při zahájení domácí PN činila 62,2 kg. 

Výsledky studie

Pacienti, u kterých byla k dispozici data z 1 měsíce sledování (n = 39), se po zahájení domácí PN zlepšili v parametru SGA, zvýšila se u nich hmotnost (z 61,5 na 63,1 kg; p = 0,03) a KPS (z 61,6 na 67,3; p = 0,01). Po 2 měsících domácí PN (n = 22) se kromě SGA, hmotnosti (z 57,6 na 60,0 kg; p = 0,04) a KPS (z 63,2 na 73,2; p = 0,01) zlepšila rovněž kvalita života nemocných (z 37,1 na 49,2; p = 0,02). Po 3 měsících (n = 15) byly zvýšené všechny měřené parametry – kvalita života (z 30,6 na 54,4; p = 0,02), SGA, tělesná hmotnost (z 61,1 na 65,9 kg; p = 0,04) i KPS (z 64,0 na 78,7; p = 0,002).

Další analýza potom ukázala, že každý měsíc s domácí PN byl spojen se ziskem 6,3 bodu v dotazníku kvality života (p < 0,001), 1,3 kg tělesné hmotnosti (p = 0,009) a 5,8 bodů v KPS (p < 0,001).

Závěr

Domácí PN je dle autorů této studie spojena se zvýšením kvality života, indexu zdatnosti i se zlepšením nutričního stavu onkologických pacientů s poruchou trávicích funkcí a malnutricí, a to nezávisle na typu nádorového onemocnění. Největší benefit z domácí PN byl identifikován u pacientů, kterým byla podávána po dobu 3 měsíců, ale i nemocní s kratší dobou aplikace měli z této nutriční terapie významný užitek.

(jam)

Zdroj: Vashi P. G. et al. A longitudinal study investigating quality of life and nutritional outcomes in advanced cancer patients receiving home parenteral nutrition. BMC Cancer 2014; 14: 593, doi: 10.1186/1471-2407-14-593.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,3/5, hodnoceno 12x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Stopové prvky v parenterální výživě

Článek publikovaný v časopisu Nutrition in Clinical Practice se věnuje obecnému přehledu stopových prvků, jejich metabolismu, symptomům z nedostatku nebo naopak jejich nadbytku a pokouší se odpovědět i na otázku, jak optimálně monitorovat jejich hladiny.

Domácí parenterální výživa v onkologii Díl 2 – Kdy indikovat domácí paliativ

Je známo, že onkologičtí pacienti trpí nádorovou kachexií, která je charakterizována jako chronická progresivní nedobrovolná ztráta hmotnosti, která nereaguje na běžnou nutriční podporu. Její příčina je zřejmě multifaktoriální a podílí se na ní aktivace prozánětlivých cytokinů, anorexie (nechutenství), vlastní nádorový růst a metabolické změny. Pokles hmotnosti (většinou > 10 %) závisí na typu nádoru a rozsahu postižení a postihuje 30– 80 % pacientů. Řada onkologických pacientů není schopna perorálního příjmu potravy ani enterální výživy a tehdy vyvstává otázka, kdy můžeme pacientům s nevyléčitelným onemocněním pomoci domácí parenterální výživou (DPV). Dle ESPEN a ASPEN (Evropská společnost pro parenterální a enterální výživu a Americká společnost pro enterální a parenterální výživu) guidelines z roku 2009 by měla být dlouhodobá DPV nabídnuta pacientům s očekávanou dobou dožití 2– 3 měsíce, kde navíc očekáváme, že výživa stabilizuje nebo zlepší stav pacienta a kvalitu života (Karnofského skóre > 50 %), a pacient si přeje tento typ podpory.

Domácí parenterální výživa v onkologii

Po minisérii komentovaných nutričně‑onkologických kazuistik v minulém ročníku přichází v roce 2015 seriál věnovaný domácí parenterální výživě (DPV). Co vlastně o této metodě onkologická veřejnost ví? Je hříčkou několika specialistů, nebo již věcí běžnou? A především –  jde o perspektivní rozšíření podpůrné onkologické péče, nebo o slepou cestu nadužívající dostupnou technologii? Na tyto otázky se pokusí odpovědět lékaři několika českých a moravských nutričních ambulancí, kteří v každém z dílů přiblíží část problematiky, opět s pomocí kazuistik s komentářem.Všechny novinky