Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Parenterální výživa: Novinky
Kazuistiky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Vzdělávací portál Nutriční akademie
 

Parenterální výživa

NUTRIČNÍ AKADEMIE

NUTRIČNÍ AKADEMIE

Vzdělávací portál Nutriční akademie - vstup do projektu.

  celý článek
Specializace: farmacie gastroenterologie a hepatologie intenzivní medicína interní lékařství onkologie urgentní medicína
Srovnání úplné a doplňkové parenterální výživy u pacientů na JIP

Srovnání úplné a doplňkové parenterální výživy u pacientů na JIP

Malnutrice je častým problémem u dlouhodobě hospitalizovaných pacientů a její těžká forma ohrožuje zejména nemocné na jednotkách intenzivní péče (JIP). Včasná identifikace ohrožených pacientů a poskytnutí adekvátní nutriční terapie jsou zásadními kroky v prevenci i léčbě tohoto stavu. Pokud je nutné přistoupit k parenterální výživě (PV), volí se úplná nebo doplňková forma PV.   celý článek
Specializace: anesteziologie a resuscitace farmacie gastroenterologie a hepatologie chirurgie všeobecná intenzivní medicína interní lékařství neurologie onkologie
Domácí parenterální výživa u pacientů s pokročilým karcinomem žaludku

Domácí parenterální výživa u pacientů s pokročilým karcinomem žaludku

Výživa pacientů s pokročilým karcinomem žaludku představuje terapeutickou výzvu. Totální parenterální výživa přitom znamená jedinou možnost kalorického příjmu u nemocných, kteří nejsou schopni tolerovat orální nebo enterální výživu.   celý článek
Specializace: anesteziologie a resuscitace gastroenterologie a hepatologie chirurgie všeobecná intenzivní medicína interní lékařství neurologie onkologie
Zvýšená depozice manganu v mozku u kojenců na parenterální výživě

Zvýšená depozice manganu v mozku u kojenců na parenterální výživě

Studie amerických autorů zkoumala příjem manganu ve výživě a s pomocí zobrazovacích technik hodnotila depozici manganu v mozku kojenců.   celý článek
Specializace: anesteziologie a resuscitace gastroenterologie a hepatologie chirurgie všeobecná intenzivní medicína interní lékařství neurologie onkologie
Pozitiva a kontroverze enterální a parenterální výživy v onkologii

Pozitiva a kontroverze enterální a parenterální výživy v onkologii

Přehledový článek uveřejněný v lednu 2016 v časopisu Annals of Palliative Medicine kriticky hodnotí historický vývoj názorů na jednotlivé formy umělé výživy a hlouběji se věnuje jejímu využití, výhodám a nevýhodám u onkologicky nemocných.   celý článek
Specializace: anesteziologie a resuscitace gastroenterologie a hepatologie chirurgie všeobecná intenzivní medicína interní lékařství neurologie onkologie
Přínos domácí parenterální výživy pro pacienty s malignitami

Přínos domácí parenterální výživy pro pacienty s malignitami

Výzkumy ukázaly, že malnutrice se u pacientů s malignitami vyskytuje v závislosti na typu nádoru v 60–80 % případů. Dochází k rozvoji nádorové kachexie, což je komplexní syndrom zahrnující úbytek na váze, anorexii, anemii, zánět a nízkou hladinu albuminu.   celý článek
Specializace: anesteziologie a resuscitace farmacie gastroenterologie a hepatologie chirurgie všeobecná intenzivní medicína interní lékařství neurologie onkologie