Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Pálení žáhy: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Analýza nejnovějších prací mění pohled na surveillance pacientů s Barretovým jícnem

Specializace: gynekologie a porodnictví praktické lékařství pro dospělé
Téma: Pálení žáhy

Vydáno: 29.1.2015

Analýza nejnovějších prací mění pohled na surveillance pacientů s Barretovým jícnem

Výsledky posledních metaanalýz ukazují, že surveillance pacientů s Barretovým jícnem by se spíše než na délku segmentu a přítomnosti dysplazie měla zaměřit na muže a na pacienty bez infekce Helicobacter pylori, kteří představují rizikovější skupiny, a na antirefluxní chirurgickou i medikamentózní terapii a využitích protektivních účinků aspirinu a statinů.

Poslední doporučení pro léčbu Barretova jícnu obsahují kritéria pro zařazení pacientů do surveillance, jejímž cílem je záchyt dysplazie a časných stadií karcinomu jícnu. Tato kritéria vycházejí především z délky postiženého segmentu jícnu, přítomnosti dysplazie nízkého stupně a intestinální metaplazie. Vzhledem k tomu, že důkazy, ze kterých vycházejí tato kritéria, nejsou příliš jednoznačné, rozhodli se britští autoři analyzovat všechny dostupné relevantní údaje.

V literatuře vyhledali 9 metaanalýz publikovaných do dubna 2013, které porovnávaly pacienty s Barretovým jícnem s kontrolní populací. Většina z nich byla publikována až po vydání doporučení pro léčbu Barretova jícnu. Výsledky ukázaly, že rizikové faktory vzniku Barretova jícnu zahrnují mužské pohlaví, kouření kdykoliv během života, obezitu, dlouhodobou gastroezofageální refluxní chorobu, absenci infekce Helicobacter pylori a přítomnost hiátové hernie.

Osm metaanalýz porovnávalo různé skupiny pacientů s Barretovým jícnem z hlediska rizika rozvoje karcinomu jícnu. Jejich rozbor ukázal, že antirefluxní chirurgická léčba nemá významně větší přínos než farmakoterapie, že endoskopická ablační léčba účinně snižuje riziko karcinomu a že významný protektivní vliv má podávání kyseliny acetylsalicylové a statinů. Riziko rozvoje karcinomu jícnu bylo významně vyšší u mužů než u žen a významně nižší u pacientů s infekcí Helicobacter pylori. Trend k vyššímu riziku byl zjištěn také u pacientů s dysplazií nízkého stupně v porovnání s pacienty bez dysplazie a u pacientů s delším postiženým segmentem v porovnání s kratším segmentem. Riziko se nelišilo podle zeměpisných oblastí. Žádná metaanalýza nehodnotila význam intestinální metaplazie.

Znalost rizikových faktorů lze využít v primární prevenci Barretova jícnu. Mužské pohlaví a absence infekce Helicobacter pylori by pak měly být vodítkem pro výběr pacientů s Barretovým jícnem do surveillance z důvodu časného záchytu karcinomu jícnu. Popsaná práce potvrdila i přínos antirefluxní farmakoterapie a chirurgie, endoskopické ablační léčby a kyseliny acetylsalicylové a statinů.

(zza)

Zdroj: Gatenby P., Soon Y. Barrett's oesophagus: Evidence from the current meta-analyses. World J Gastrointest Pathophysiol. 2014 Aug 15; 5 (3): 178–87.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,1/5, hodnoceno 15x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Možnosti zmírnění příznaků gastroezofageálního refluxu u těhotných žen

Výskyt gastroezofageálního refluxu (Gastroesophageal Reflux Disease – GERD) v západní populaci během posledních desetiletí signifikantně narostl. Podle Montrealských kritérií z roku 2006 je GERD definován jako symptomatický návrat žaludečního obsahu do jícnu. Mezi jeho projevy patří regurgitace stravy, pálení žáhy, kyselá pachuť v ústech či častější říhání.

Využití alginátu v gastroenterologii

Alginát je látka přírodní povahy, získává se z mořských řas, používá se v potravinářství a pro lidský organismus je prakticky neškodná. Nemá lokální nepříznivé účinky na trávicí trubici a je prakticky nevstřebatelná. Po užití se usazuje v horní části žaludku, nad požitou potravou a vytváří mezi žaludkem a jícnem ochrannou gelovou vrstvu, která zabraňuje gastroezofagiálnímu refluxu.

Porovnání léků používaných na snížení kyselosti obsahu žaludku

Nejčastěji používané léky na snížení kyselosti obsahu žaludku jsou zpracované do přehledné tabulky. Ta shrnuje rychlost nástupu účinku, délku trvání a způsob účinku či nejčastější nežádoucí účinky.Všechny novinky