Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

Redakční rada

VEDOUCÍ REDAKTOR

Prof. MUDr. J. Astl, CSc.
Klinika ORL 3. LF UK a ÚVN
U Vojenské nemocnice 1200
169 02 Praha 6

ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO REDAKTORA

MUDr. M. Zábrodský
Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
150 06 Praha 5

REDAKČNÍ RADA

Prof. MUDr. J. Betka, DrSc.
Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol,
V Úvalu 84
150 06 Praha 5

Doc. MUDr. O. Dlouhá, CSc.
Foniatrická klinika 1. LF UK a VFN
Žitná 24
120 00 Praha 2

Doc. MUDr. P. Doležal, CSc., mim. prof.
ORL katedra LF SZU,
Nemocnica sv. Michala
Cesta na Cervený most 1,
851 07 Bratislava, SR

Prof. MUDr. V. Chrobok, CSc., Ph.D.
Klinika ORL LF UK a FN
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové

Prof. MUDr. R. Kostřica, CSc.
Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku FN U Sv. Anny
Pekařská 53
656 91 Brno

Prof. MUDr. M. Profant, CSc.
1. otorinolaryngologická klinika LF UK, UNB a SZU
Univerzitná nemocnica Bratislava
Antolská 11, 851 07 Bratislava 5, Slovenská republika

Prof. MUDr. J. Kovaľ, CSc.
ORL klinika LF UPJŠ a UNLP
Tr. SNP 1, 040 01 Košice, SR

Prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc.
Klinika dětské ORL FN
Jihlavská 20
625 00 Brno

EDIČNÍ RADA

MUDr. M. Sičák, Ph.D.
Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku
Ústredná vojenská nemocnica Ružomberok
ul. gen. Miloša Vesela 21, 03401 Ružomberok, SR

MUDr. P. Štefanička, Ph.D.
Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy akrku LFUK a UNB
Univerzitná nemocnica Bratislava
Antolská 11, 851 07 Bratislava 5, SR

DĚTSKÁ OTORINOLARYNGOLOGIE

MUDr. J. Skřivan, CSc.
Klinika ORL 2. LF UK aFN Motol
V Úvalu 84, 15006 Praha 5, CR

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY

Doc. MUDr. J. Slípka, CSc.
Klinika ORL FN
Dr. E. Beneše 13
305 99 Plzeň

PŮVODNÍ ČLÁNKY

Doc. MUDr. Z. Kabátová, CSc.
Klinika otorinolaryngológie a chirurgie
hlavy a krku LFUK a UNB
Univerzitná nemocnica Bratislava
Antolská 11, 851 07 Bratislava 5, SR

Prof. MUDr. P. Komínek, Ph.D., MBA
Klinika ORL, FN Ostrava
Tř. 17 listopadu 1790,
708 52 Ostrava

FONIATRIE

Doc. MUDr. M. Lejska, CSc.
AUDIO – FON CENTR, s. r. o.
Obilní trh 4
602 00 Brno

CASE REPORT ČLÁNKY

Prof. MUDr. I. Stárek, CSc.
Klinika ORL LF UP a FN
I. P. Pavlova 6
775 20 Olomouc

ZPRÁVY Z ODBORNÉ SPOLEČNOSTI

Prim. MUDr. K. Sláma
Odd. ORL a chirurgie hlavy a krku
Masarykova nemocnice
Sociální péče 12A
401 13 Ústí nad Labem

ČLENOVÉ

Prof. MUDr. A. Pellant, DrSc.
Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku
Krajská nemocnice Pardubice
Kyjevská 44
532 03 Pardubice

Doc. MUDr. F. Šram, CSc.
Medical Healthcom, s. r. o.
Řešovská 10
181 00 Praha 8

Doc. MUDr. J. Vokurka, CSc.
Dept of ORL/HNS, University of Umeå
Norrlands University Hospitá
901 85 Umeå, Sweden

Aktualizováno 24. 3. 2017

Kreditovaný kurz

 

Hereditární angioedém - vzácné, ale závažné onemocnění v akutní medicíně

Autor kurzu: 1 MUDr. Marta Sobotková, MUDr. 2 Roman Hakl, 3 MUDr. Jana Hanzlíková
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články