Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

PROFESNÍ POŠKOZENÍ SLUCHU HLUKEM – ČÁST 2.

Autoři: Havelková I.

Autoři - působiště: ORL oddělení, Oblastní nemocnice Kolín, a. s., Kolín

Článek: Otorinolaryng. a Foniat. /Prague/, 66, 2017, No. 2, pp. 75-80.
Kategorie: Přehledový článek
Počet zobrazení článku: 27x

Specializace: audiologie a foniatrie dětská otorinolaryngologie otorinolaryngologie
uzamčeno uzamčeno

Occupational Noise-Induced Hearing Impairment. Part 2

Occupational hearing impairment caused by long-term noise exposure results in irreversible change – basocochlear sensorineural hearing loss which can be assessed by the means of the tone audiometry. Subsequently, audiology test results enable to analyze the hearing loss percentage (Fowler method) and to assess the noise-induced hearing impairment for the purposes of preventive healthcare. Prevention is the sole method capable of reducing the occurrence of the occupational noise-induced impairment. The prevention healthcare criteria are clearly defined and easily adhered to (11). A retrospective study on the occurrence of the occupational noise-induced hearing impairment in the Czech Republic (1973-2014) was carried out on the set of data contained in the National Institute of Public Health annual reports – the registry of the occupational diseases (14). Furthermore, a pilot analysis was performed on the sample of 283 noise-exposed patients who underwent the preventive healthcare check at the otorhinolaryngology ambulance of the Zelený Pruh Health Centre (Jan 2013 – May 2015). This medical survey allowed to evaluate the preventive healthcare and to compare the outcomes on the national as well as the lowest (ambulance) level. The occurrence of the occupational noise-induced hearing impairment has decreased significantly (up to 20 cases per year). Out of 283 patients, 131 suffered from the sensorineural hearing loss, three of them reaching the level of industrial disability. The declining number of the reported cases may lead to the false assumption that the issue of occupational noise-induced hearing impairment is neither serious nor topical.

KEYWORDS:
occupational noise-induced hearing impairment, industrial disability, occupational noise-induced hearing loss, occurrence, preventive healthcare


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Profesní poškození sluchu hlukem způsobuje nevratnou změnu - bazokochleární senzorineurální vadu, kterou hodnotíme na základě tónové audiometrie. Následně dle audiologického nálezu vyhodnotíme procentuální ztráty dle Fowlera, a tímto způsobem vyhodnotíme poškození sluchu hlukem pro potřeby preventivní lékařské péče. Prevence je jediný způsob jak omezit incidenci profesního poškození sluchu hlukem. Kritéria preventivní péče jsou jednoznačně daná a není těžké je dodržovat (11). V retrospektivní studii jsme sledovali incidenci profesního poškození sluchu hlukem v ČR v letech 1973 – 2014 dle souboru dat (“ročenky”) Státního zdravotního úřadu (SZÚ) - registr nemocí z povolání (14). Dále jsme provedli pilotní analýzu souboru 283 pacientů exponovaných hlukem v rámci preventivní prohlídky v ORL ambulanci Poliklinika -Zelený Pruh 01/2013-05/2015. To nám umožnilo hodnotit, jak je realizována preventivní péče a porovnat situaci na úrovní republikové a té nejnižší (ambulantní). Incidence profesního poškození sluchu hlukem během let výrazně poklesla (do 2 desítek případů ročně). Z celkového počtu 283 pacientů mělo 131 pacientů senzorineurální vadu. Tři z nich dosáhli kritéria práceneschopnosti. Vzhledem ke klesajícím počtům hlášených případů postižených pacientů se falešně domníváme, že není problematika profesního poškození sluchu hlukem závažná a aktuální.

Klíčová slova:
profesní poškození sluchu hlukem, práceneschopnost, incidence profesního poškození sluchu hlukem, preventivně lékařská péče

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 
 
 
 
 
 
 
 

diskuze