Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

CIZÍ TĚLESA V DOLNÍCH DÝCHACÍCH CESTÁCH U DĚTSKÝCH PACIENTŮ

Autoři: Gernertová L., Vicherová Urbanová G., Katra R., Jurovčík M., Skřivan J.

Autoři - působiště: Klinika otorinolaryngologie, subkatedra dětské otorinolaryngologie, 2. LF UK a FN Motol, Praha

Článek: Otorinolaryng. a Foniat. /Prague/, 66, 2017, No. 4, pp. 180-186.
Kategorie: Původní práce
Počet zobrazení článku: 90x

Specializace: audiologie a foniatrie dětská otorinolaryngologie otorinolaryngologie
uzamčeno uzamčeno

Foreign Bodies in the Lower Respiratory Tract in Pediatric Patients

The problem of aspiration of foreign bodies occupies a significant part of the spectrum of diagnoses in pediatric otorhinolaryngology. It is always an acute or life-threatening situation, either immediately or as a result of possible complications. It also depends on the volume and type of an aspirated material, the presence of bacteria, and the overall condition and immune competence of the child before aspiration. The most common aspirations are those in children up to 3 years of age, but other age categories are not the exception. If this condition is suspected, the child must be thoroughly examined and the aspiration proven and then removed or otherwise an aspiration has to be excluded. We cooperate with pediatricians, radiologists and anesthetists in the approach to foreign bodies aspiration.

KEYWORDS:
aspiration, foreign bodies, children, endoscopy


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Problematika aspirace cizích těles zabírá významnou část spektra diagnóz v dětské otorinolaryngologii. Vždy se jedná o akutní až život ohrožující situace, a to bezprostředně, nebo pro následky možných komplikací. Záleží též na objemu a typu aspirovaného materiálu, přítomnosti bakterií a na celkovém stavu a imunologické kompetenci dítěte před aspirační příhodou. Nejčastější jsou aspirace u dětí do 3 let věku, ale nejsou výjimkou ani ostatní věkové kategorie. Při podezření na tento stav musí být dítě důkladně vyšetřeno a aspirace prokázána a následně cizí těleso odstraněno, eventuálně aspirace vyloučena. Na tomto vyšetřovacím schématu spolupracujeme s dětskými lékaři, rentgenology a anesteziology.

Klíčová slova:
aspirace, cizí tělesa, děti, endoskopie

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Hereditární angioedém - vzácné, ale závažné onemocnění v akutní medicíně

Autor kurzu: 1 MUDr. Marta Sobotková, MUDr. 2 Roman Hakl, 3 MUDr. Jana Hanzlíková
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články