Přihlášení

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

AMYLOIDÓZA JAZYKA

Autoři: Lenert R., Komínek P., Švarcová I.*, Hořava V.*

Autoři - působiště: ORL oddělení Nemocnice Frýdek-Místek,prim. MUDr. P. KomínekOddělení patologie Nemocnice Frýdek-Místek,prim. MUDr. V. Hořava*

Článek: Otorinolaryng. a Foniat. /Prague/, , 1999, No. 1, pp. 43-45.
Počet zobrazení článku: 476x

Specializace: audiologie a foniatrie dětská otorinolaryngologie otorinolaryngologie

Amyloidosis of the Tongue
Amyloidosis is a disorder of the protein metabolism characterized by abnormalextracellular deposition of protein masses with a fibrillar structure. The authors describe a case ofcombined diffuse primary amyloidosis with the main manifestations in the region of the tonguewhich imitated a malignant tumour, and draw attention to the pitfalls of diagnosis.

Key words:
amyloidosis of the tongue, dysphagia.


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
 

Souhrn
Amyloidóza je porucha proteinového metabolismu charakterizovaná abnormálnímextracelulárním ukládáním proteinových hmot fibrilární struktury. Autoři popisují případ kombi-nované difuzně lokalizované primární amyloidózy s hlavními projevy v oblasti jazyka, která imito-vala zhoubný tumor, a upozorňují na úskalí diagnostiky.

Klíčová slova:
amyloidóza jazyka, dysfagie.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Čtěte dále

Expresia bcl-2 (b-cell lymphoma 2) génu v primárnom pleomorfnom adenóme vo vzťahu k jeho histogenéze

Obtulovičová K., Stárek I., Skálová A., Kališ A., Sičák M., Čmilanský P.
Otorinolaryngologie a foniatrie

XXIII. jihočeské ORL dny 1. česko-slovenské rinologické dny

MUDr. M. Svoboda MUDr. M. Sičák, Ph.D
Otorinolaryngologie a foniatrie

Věk jako rizikový faktor ototoxicity způsobené cisplatinou

Hošnová D.
Otorinolaryngologie a foniatrie

Vydechovaný oxid dusnatý jako bioindikátor zánětu horních 
dýchacích cest – literární přehled

Rybnikár T., Čelakovský P. Kalfeřt D.
Otorinolaryngologie a foniatrie

Psychogenní porucha sluchu u dětí

Hošnová D., Janhuba K., Lavička L., Šlapák I.
Otorinolaryngologie a foniatrie

 
 
 
 
 
 

diskuze