Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Zpráva z kongresu ASCO: Palbociclib zvyšuje přežití u pacientek s metastatickým karcinomem prsu

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 1.7.2015

Zpráva z kongresu ASCO: Palbociclib zvyšuje přežití u pacientek s metastatickým karcinomem prsu

Z výsledků nové studie, prezentované na kongresu Americké společnosti pro klinickou onkologii (ASCO) v Chicagu, vyplývá, že přidání palbociclibu k hormonální terapii zvyšuje šanci na přežití u pacientek s metastatickým karcinomem prsu.

Ve dnech 29. 5. – 2. 6. 2015 se v americkém Chicagu konal každoroční kongres Americké společnosti pro klinickou onkologii. Hned druhý den kongresu přinesl velmi zajímavou zprávu. Podlé nové studie otištěné v New England Journal of Medicine vyplývá, že přidání palbociclibu k hormonální terapii zvyšuje přežití u pacientek s HR+/HER2− metastatickým karcinomem prsu. Palbociclib je inhibitor cyklindependentní kinázy 4 a 6 a americkým Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) je indikován k léčbě HR+/HER2− pokročilého metastatického karcinomu prsu u postmenopauzálních žen.

Výsledky výzkumu

Nicholas Turner a jeho kolegové z Institute of Cancer Research in London náhodně rozdělili 521 žen do dvou skupin. Medián věku činil 57 let. První skupina podstoupila léčbu fulvestrantem a palbociclibem. Druhá skupina podstoupila léčbu kombinací fulvestrantu a placeba. U všech účastnic studie byl diagnostikován HR+/HER2− karcinom prsu, který po iniciální hormonální terapii dále progredoval nebo po ukončení terapie došlo k relapsu nemoci. Cílem výzkumu bylo porovnat délku přežití bez progrese onemocnění mezi první a druhou skupinou.

Průměrná doba bez progrese onemocnění činila u skupiny léčené kombinací fulvestrantu a palbociclibu 9,2 měsíce. Průměrná doba bez progrese onemocnění ve skupině léčené monoterapií fulvestrantem oproti tomu činila 3,8 měsíce. Markantní rozdíl v úspěšnosti terapie donutil výzkumníky předčasně ukončit studii a nabídnout léčbu palbociclibem i kontrolní skupině žen. Při terapii fulvestrantem a palbociclibem došlo u žen k rozvoji nežádoucích účinků v podobě mírně zvýšené únavnosti, vypadávání vlasů a bolestí v ústní dutině. Nežádoucí účinky však nebyly nijak závažné a pouze několik málo pacientek kvůli vedlejším efektům léčby výzkum ukončilo.

Turner dále předeslal, že jeho tým v současnosti potřebuje více času na to, aby ozřejmil dlouhodobé účinky terapie palbociclibem. Výzkumníci se kromě celkové doby přežití v dlouhodobém měřítku soustředí i na využití palbociclibu u žen s HR+ karcinomem prsu v počátečních stadiích.

(holi)

Zdroj: http://www.practiceupdate.com/content/asco-palbociclib-ups-survival-in-hr43-metastatic-breast-cancer/25819

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,8/5, hodnoceno 18x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Farmakokinetika axitinibu u různých typů solidních tumorů

Podle výsledků studie je farmakokinetika axitinibu u různých typů solidních tumorů podobná. Pro její popis je tak vhodný farmakokinetický model vyvinutý pro metastatický karcinom z renálních buněk.

Užívání inhibitorů angiotenzinového systému prodlužuje přežití u pacientů s renálním karcinomem léčených sunitinibem

U pacientů s metastazujícím renálním karcinomem léčených sunitinibem může současné podávání inhibitorů angiotenzinového systému významně zlepšit celkové přežití (OS) a přežití bez progrese (PFS).

Použití sunitinibu v terapii pokročilého gastrointestinálního stromálního tumoru

Nejčastěji používanou léčbou první linie u gastrointestinálních stromálních tumorů (GIST) je tyrozinkinázový inhibitor imatinib. Studie prezentovaná v prestižním časopise Cancer hodnotí použití sunitinibu u pacientů s GIST, kteří na podávání imatinibu neodpověděli či jeho podávání netolerovali.Všechny novinky