Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Změna medikace opiáty v léčbě chronické bolesti u nádorových onemocnění

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 8.11.2009

Změna medikace opiáty v léčbě chronické bolesti u nádorových onemocnění

Vzhledem k rozvoji tolerance a významnému rozvoji nežádoucích účinků u dlouhodobého užívání opioidních léků při léčbě chronické bolesti je třeba podávané opiáty střídat. Účinnost a snášenlivost při změně transdermálně aplikovaných opiátů testovali vědci ze Second University v italské Neapoli. Výsledky studie pak zveřejnili v odborném medicínském časopise Journal of experimental & clinical cancer research.

Uspořádání studie

Do studie bylo zapojeno celkem 32 onkologických pacientů s chronickou bolestí. Pacienti trpěli různými nádory – plic, prostaty, žaludku, střeva atd. Bolest u nich byla léčena pomocí transdermálně podávaných opiátů. Přesně polovina pacientů byla převedena z léčby buprenorfinem na léčbu pomocí fentanylu, zbylých 16 pak z fentanylu na buprenorfin. Podaná dávka byla vždy pouze poloviční oproti předchozí medikaci.

Hodnocení studie probíhalo vždy v týdenních intervalech po dobu celkem tří týdnů, hodnoceny byly jak nežádoucí účinky, tak i potřeba zvyšovat dávku a nutnost používat tzv. záchrannou medikaci, což byl perorálně podávaný morfin. Výsledky byly překvapivé.

Výsledky

Během třech sledovaných týdnů se bolesti snížily u obou skupin pacientů. Používání perorálního morfinu jako tzv. medikace poslední záchrany se v průběhu této doby snížilo u fentanylové skupiny z průměrných 27,5 mg denně na 3,75 mg denně. U pacientů užívajících buprenorfin se průměrná spotřeba snížila ze 33,8 mg také na 3,75 mg denně. Během studie nebyl zaznamenán žádný významnější rozdíl v úlevě od bolesti mezi oběma skupinami, navíc během tří týdnů došlo i k poměrně signifikantnímu snížení výskytu nežádoucích účinků.

Po třetím týdnu léčby došlo také ke snížení počtu pacientů, kteří kvůli opiátům trpěli zácpou. U „fentanylových“ pacientů byl zaznamenán pokles incidence zácpy z 11 pacientů na 5, u „buprenorfinové“ z 10 na 4. Stejně tak došlo i ke snížení výskytu nevolností a zvracení.

Přínos pro praxi

Provedená studie ukázala, že změna medikace může u dlouhodobě léčených onkologických pacientů na opiátech přinést jak snížení denní dávky, tak i snížení nutnosti užívat tzv. lék poslední záchrany. Neméně významné je i snížení výskytu nežádoucích účinků – zácpy, nevolností a zvracení. Další budoucí studie by pak měly zjistit individuální potřeby medikace a dávkování u jednotlivých typů nádorů.

(kam)

Zdroj: Aurilio C. et al.: Opioids switching with transdermal systems in chronic cancer pain, J Exp Clin Cancer Res. 2009 May 7; 28: 61.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     4,5/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Nová strategie v léčbě nádorů

Nová strategie léčby nádorových onemocnění, navržená výzkumníky na Dartmouth Medical School v americkém Hannoveru, je nadějí pro pacienty, jejichž nádory nereagovaly na konvenční léčbu. Využívá kombinace dvou látek, které jednak selektivně usmrcují nádorové buňky a jednak chrání buňky zdravé. Studie byla publikována v odborném časopise PLoS one.

Fotodynamická terapie nabízí nové možnosti pro pacientky s rakovinou prsu

Vědecká výstava pořádaná britskou Královskou společností letos v červenci přinesla mnoho nových poznatků v oblasti fyzikální léčby a diagnostiky nádorů prsu. Zabývala se mimo jiné také možnostmi fotodynamické terapie (PDT). Ve Velké Británii je rakovina prsu nejčastějším nádorovým onemocněním.

Sunitinib přináší dobré výsledky u pacientů se špatnou prognózou

Sunitinib je lék indikovaný u pokročilého metastatického karcinomu ledviny. Prodlužuje dobu bez progrese nádoru a celkové přežití tím, že inhibuje růst tumoru a omezuje jeho vaskularizaci. K jeho dalším charakteristikám patří velmi dobrá tolerance a bezpečnost. Proto byl celosvětově schválen pro léčbu jak v první, tak ve druhé linii.Všechny novinky