Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Zkušenosti s Aromasinem u obézních žen s karcinomem prsu

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 19.3.2014

Zkušenosti s Aromasinem u  obézních žen s karcinomem prsu

Obézních žen s karcinomem prsu celosvětově přibývá a bohužel mají obecně horší prognózu přežití. Předpokládá se, že velký vliv na léčbu má inzulinová rezistence. Proto je třeba hledat vhodnou léčbu i pro tuto širokou znevýhodněnou skupinu nemocných.

Aromasin v léčbě karcinomu prsu

V léčbě nemocných s metastazujícím karcinomem prsu s pozitivním hormonálním receptorem (HR+) se ukázalo, že reagují na léčbu inhibitory aromatázy. Jedním z těchto léků je právě exemestan v perorální formě (Aromasin).

Studie u žen s obezitou

V rámci publikované studie (fáze 1) byly sledovány nemocné s generalizovaným karcinomem prsu po menopauze, s obezitou, ale bez diabetu. Užívaly Aromasin v kombinaci s antidiabetiky, konkrétně metforminem a rosiglitazonem. Tyto dva léky zlepšují inzulinovou rezistenci, mají souvislost s redistribucí tělesného tuku a mají inhibiční vliv na buňky karcinomu prsu. Bylo vybráno 20 žen, jejichž střední hodnota BMI byla 33. Celkem u 19 žen byly na začátku léčby prokázány kostní či viscerální metastázy, u jedné ženy se jednalo o generalizaci do měkkých tkání. Účinnost léčby byla výborná, nejčastěji docházelo k nežádoucím účinkům závažnosti stupně 1–2, zejména s projevy gastrointestinálními. Výsledkem léčby byla u šesti pacientek stabilizace nemoci (SD – 30 %) po dobu 6 měsíců a déle.

Závěr

V populaci narůstá výskyt karcinomu prsu u žen s obezitou a nadváhou. Tato studie potvrdila, že léčba Aromasinem v kombinaci s antidiabetiky je účinná stejně jako u jiných žen. Velmi dobrá byla i snášenlivost těchto léků. Nejčastěji byly pozorovány jen mírné nežádoucí účinky, obvykle charakteru nevolnosti či průjmu.

(jakr)

Zdroj: Esteca F. J. et al: Phase I trial of exemestane in combination with metformin and rosiglitazone in non-diabetic obese postmenopausal women with hormone receptor-positive metastatic breast cancer. Cancer Chemotherapy and pharmacology, Jan 2013; 71 (1): 63–72

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Afatinib – nová naděje pro nemocné s nemalobuněčným plicním karcinomem

Pokroky v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) jsou viditelné a to dává naději nejen nemocným s touto diagnózou. Důkazem toho je nový lék – afatinib, který byl v EU na podzim 2013 schválen k použití pro nemocné s NSCLC.

Sunitinib v léčbě pacientů s pokročilou agresivní fibromatózou – výsledky prospektivní multicentrické studie fáze II

Sunitib působí antiangiogenně, stejně jako léky užívané v léčbě agresivní fibromatózy. Z provedené studie u pacientů s pokročilou agresivní fibromatózou se zdá, že by sunitinib mohl být účinný a užitečný i v této indikaci.

Exprese androgenních receptorů prodlužuje přežití u časného karcinomu prsu

Metaanalýza studií s více než 7 000 ženami s časným karcinomem prsu ukázala, že exprese androgenních receptorů (AR) zlepšuje celkové přežití (OR) i přežití bez choroby (DFS) po 3 a 5 letech, a to bez ohledu na expresi estrogenových receptorů.Všechny novinky