Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Životní styl ovlivňuje rozvoj kolorektálního karcinomu

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 27.2.2011

Životní styl ovlivňuje rozvoj kolorektálního karcinomu

Několik studií dávno potvrdilo nesporný význam životního stylu a jeho roli v rozvoji kolorektálního karcinomu. Vědci z dánské Společnosti pro rakovinu ve své rozsáhlé prospektivní skupinové studii zkoumají specifické faktory, které společně s behaviorálními návyky mohou přispívat ke zvýšenému riziku kolorektálního karcinomu.

Celkově se klinického hodnocení od roku 1993 účastnilo 55 487 žen a mužů mezi 50 a 64 lety. Všichni účastníci vyplnili na začátku studie detailní dotazník týkající se životosprávy. V průběhu následného desetiletého sledování byl u 678 účastníku diagnostikován kolorektální karcinom. Výstupní data pro histologii kolorektálního karcinomu poskytla dánská patologická databanka. Autoři zjistili, že pokud by hodnocené osoby dodržovaly alespoň jedno z pěti doporučení týkající se aktivního pohybu, snížení obvodu pasu, kouření, příjmu alkoholu a zdravé životosprávy, bylo by zabráněno přinejmenším ve 13 % případů rakoviny tlustého střeva.

Výzkumný tým dále navázal druhou studií, kde proběhla randomizace 530 mužů a žen do skupiny aktivně intervenujících účastníků s nižší inteligencí a kontrolní skupiny. Aktivní skupina dostala informační brožury a DVD o prospěšném vlivu screeningu kolorektálního karcinomu a popisu metody odstranění polypů. Kontrolní skupina obdržela data týkající se rakoviny střev a dalších typů rakoviny současně s vyčíslením relativních rizik. Oproti kontrolní skupině se o 22 % více účastníků z aktivní skupiny řídilo při volbě svého životního stylu doporučenými postupy.

Závěrem autoři apelují, že dodržování pěti pravidel zdravého životního stylu může výrazně snížit riziko kolorektálního karcinomu. Ve sledované populaci mohlo být zabráněno až 23 % případů rakoviny tlustého střeva, pokud by se účastníci hodnocení drželi zásad zdravého životního stylu.

(thom)

Zdroj:
Kirkegaard H, et al. Association of adherence to lifestyle recommendations and risk of colorectal cancer: a prospective Danish cohort study. BMJ 2010(Oct 26);341:c5504. doi: 10.1136/bmj.c5504

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Nová TNM klasifikace nádorů plic

TNM klasifikace patří mezi základní popisné charakteristiky nádorů, přičemž parametr T popisuje velikost nádoru, N počet postižených uzlin a M přítomnost metastáz. Zcela nová, již sedmá verze TNM klasifikace plicních nádorů byla publikována Mezinárodní unií proti rakovině (UICC) a Americkým výborem proti rakovině (AJCC) již začátkem roku 2009.

Obezita a zvýšené riziko světlobuněčného renálního karcinomu

Podle výsledků série kazuistik publikovaných v British Journal of Urology International v lednu 2010 je obezita spojena se zvýšeným rizikem světlobuněčného karcinomu ledvin (RCC, clear-cell renal carcinoma).

Ženy s falešně pozitivním nálezem na mamografii pociťují zvýšenou úzkost a sníženou kvalitu života

Několik tisíc žen podstoupí ročně mamografické vyšetření. Nedávno provedená studie publikovaná v časopise British Journal of Surgery poukázala na důležitou skutečnost – falešně pozitivní výsledek vyšetření vede u žen k pocitům úzkosti a snížení kvality života.Všechny novinky