Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Vztah mezi mutací genu BRCA2 a vyšší mírou přežití u pacientek s karcinomem ovarií

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 29.5.2011

Vztah mezi mutací genu BRCA2 a vyšší mírou přežití u pacientek s karcinomem ovarií

Ženy s karcinomem ovarií, které mají mutaci genu BRCA2, přežijí onemocnění s větší pravděpodobností než nositelky mutace genu BRCA1 nebo ženy bez mutací zmíněných genů.

Již dříve existovaly důkazy, že pacientky s karcinomem ovarií, které měly některou mutaci BRCA genů, vykazovaly vyšší míru přežití v porovnání s pacientkami bez mutace.

Starší studie zabývající se touto problematikou byly poněkud rozporuplné, zejména kvůli malému rozsahu a metodologickým nedostatkům.

Odborný tým pod vedením Kelly Bolton, členky National Cancer Institute, provedl studii na 3 531 pacientkách s epiteliálním karcinomem ovarií. Do studie bylo zařazeno 1 178 pacientek s genovou mutací BRCA1, 367 pacientek s mutací BRCA2 a 1 986 pacientek, které byly nositelkami zmiňovaných genů bez mutace. Studie prokázala významné rozdíly v přežití.

Míra přežití u žen nesoucích mutaci BRCA1 nebo BRCA2 byla vyšší než u žen bez mutace. Máme též k dispozici jasný důkaz, že mutace BRCA1 a BRCA2 nemají na míru přežití stejný dopad. Pětileté přežití u žen bez mutace bylo 36%, u nositelek mutace BRCA1 46% a u pacientek s mutací BRCA2 61%. K objasnění příčin vyšší míry přežití u pacientek s mutací BRCA2 bude potřeba provést další studie. Jednou z možných příčin je, že mutace ovlivňuje odpověď pacientky na chemoterapii.

Přibližně 1 ze 400 až 1 z 800 žen se rodí s jednou z genových mutací BRCA1 nebo BRCA2, které svého nositele predisponují k rozvoji karcinomu ovarií a prsu. Byly identifikovány stovky mutací těchto genů. Riziko rozvoje karcinomu se mezi mutacemi liší. Zhruba 5 % pacientek s ovariálním karcinomem má mutaci BRCA1 nebo BRCA2.

Nové poznatky by mohly do budoucna pomoci zlepšit klinickou péči o pacientky se zmíněnými mutacemi.

(MZM)

Zdroj: Genetic heterogeneity of ovarian cancer survival effects in BRCA1/2 germline mutations: a large, multi-center study. Abstrakt číslo 2752. Prezentováno na 102nd AACR Annual Meeting, 2.–6. 2011, Orlando, Florida, USA.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,5/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Budoucnost cílené terapie metastazujícího renálního karcinomu

V poslední době nastal boom různých terapeutických metod, kterými lze účinně intervenovat proti metastazujícímu renálnímu karcinomu. Přípravky standardně používané v dnešní době v drtivé většině vytěsnily imunoterapii.

Tendence výskytu karcinomu ledviny v ČR a v USA

Česká republika zaujímá ve světě první místo v incidenci karcinomu ledviny, nejmalignějšího urologického nádoru. Porovnáním epidemiologických dat shromážděných v národních onkologických registrech je možno vyhodnotit tendence ve výskytu karcinomu ledviny.

Genetické polymorfismy u pacientů s karcinomem ledvin léčených sunitinibem

Pacienti s metastazujícím karcinomem ledviny profitují z léčby sunitinibem. Nově bylo zjištěno, že někteří z pacientů mají ještě nadějnější vyhlídky do budoucna než doposud.Všechny novinky