Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Vztah mezi dávkou sunitinibu a odpovědí na léčbu u pacientů s metastatickým renálním buněčným karcinomem

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 3.4.2011

Vztah mezi dávkou sunitinibu a odpovědí na léčbu u pacientů s metastatickým renálním buněčným karcinomem

Přípravky biologické léčby, mezi které sunitinib patří, podstatným způsobem zlepšily prognózu pacientů s metastatickým renálním buněčným karcinomem. Autoři přehledu nedávno publikovaného v časopise Anti-cancer Drugs podrobně analyzovali data z preklinických a klinických studií, které se zabývaly účinností a snášenlivostí sunitinibu. Na základě této analýzy se autoři pokusili formulovat klíčové závěry pro efektivní používání sunitinibu v klinické praxi.

Sunitinib patří do skupiny tyrosinkinázových inhibitorů, které vazbou na tyrosinkinázový enzym blokují přenos signálu v nádorové buňce a tím zpomalují procesy neoangiogeneze a buněčné proliferace a zároveň podporují apoptózu.

Sunitinib byl ve fázi II a III klinických studií efektivní a zároveň byl pacienty relativně dobře snášen. V klinické studii fáze III u dosud neléčených pacientů s metastatickým renálním buněčným karcinomem byl medián doby přežití bez progrese onemocnění u pacientů léčených sunitinibem zhruba dvojnásobný než medián této doby u pacientů léčených interferonem alfa (P < 0,001). Medián celkové doby přežití byl pak 26,4 měsíce u pacientů léčených sunitinibem a 21,8 měsíce u pacientů léčených interferonem alfa (P = 0,0510).

V preklinických studiích a studiích fáze I a II sunitinib inhiboval tyrosinkinázové receptory v závislosti na podané dávce, tedy zvýšením dávky léčiva bylo možné dosáhnout lepší odpovědi. Farmakokinetické/farmakodynamické metaanalýzy ukázaly, že zvýšení dávky bylo spojeno s vyšší pravděpodobností objektivní odpovědi, delší dobou bez nádorové progrese a delší celkovou dobou přežití a zároveň také vyšším rizikem specifických vedlejších účinků.

(vek)

Zdroj:
Ravaud A., Bello C. L.: Exposure-response relationships in patients with metastatic renal cell carcinoma receiving sunitinib: maintaining optimum efficacy in clinical practice. Anticancer Drugs. Publikováno on-line 9. března 2011.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Detekce kolorektálního karcinomu testem moči

Vědci nedávno obrátili pozornost odborné veřejnosti na pokroky ve vývoji testu, který by mohl pomocí vyšetření moči odhalit přítomnost kolorektálního karcinomu (CRC).

Pokroky v léčbě nádorů gastrointestinálního traktu

Na konci ledna bylo v San Francisku na 8. výročním sympoziu o nádorech gastrointestinálního traktu (GIT) představeno několik zajímavých novinek. Jsou skvělým příkladem toho, jak pokroky v medicíně pomáhají léčbu individualizovat pro konkrétního pacienta.

Stejná mutace genů u třetiny renálních karcinomů

Podle dat z National Cancer Institute patří nádory ledvin mezi deset nejčastějších tumorů u obou pohlaví v USA. Mezi nejčastěji se vyskytující tumory ledvin se řadí v 90 % renální světlobuněčný karcinom.Všechny novinky