Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Vztah BMI a rakoviny plic u kuřáků, exkuřáků a nekuřáků

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 29.7.2012

Vztah BMI a rakoviny plic u kuřáků, exkuřáků a nekuřáků

Nadváha a obezita, jejímž ukazatelem je body mass index (BMI), jsou jasnými rizikovými faktory nádorových onemocnění – jasný je vztah k nádorům renálním, thyreoidálním a endometriálním a kolorektálnímu karcinomu. Naopak u nádorů plic je vztah k BMI opačný – štíhlejší lidé onemocní karcinomem plic častěji než lidé s nadváhou a obézní. Vědci provedli v USA prospektivní studii, kde porovnávali BMI a rozvoj rakoviny plic u kuřáků, exkuřáků a nekuřáků.

Studie

Do studie bylo zařazeno 448 732 mužů a žen ve věku 50–71 let, kteří byli sledováni po průměrnou dobu 9,7 roku (v letech 1995–2006). Za tuto dobu se rakovina objevila u 9 437 sledovaných subjektů (6 093 mužů a 3 344 žen), z toho 415 případů karcinomu plic bylo u nekuřáků. Vstupní data byla do studie získána z osobního dotazníku zaslaného lidem, údaje o plicních nádorech byly získány z onkologických registrů.

Výsledky

  • Medián BMI u mužů byl 26,6 kg/m2, 30 % mělo normální hmotnost (BMI 20–24,9 kg/m2), polovina měla nadváhu (BMI 25–29,9 kg/m2) a další téměř pětina mužů byla obézní (BMI nad 30 kg/m2). U žen byl medián BMI 25,8 kg/m2, 43 % mělo normální hmotnost, třetina žen měla nadváhu a pětina byla obézní.
  • Obézní lidé byli mladší, častěji černoši, méně vzdělaní, méně fyzicky aktivní. Obézní jedinci méně často kouřili cigarety, ale častěji kouřili doutníky a dýmku.
  • 70 % mužů a 56 % žen uvedlo, že někdy kouřili – hranicí bylo 100 vykouřených cigaret.
  • BMI bylo nejvyšší u exkuřáků (27,5 kg/m2 u mužů a 27,1 kg/m2 u žen), následovali nekuřáci (26,7 kg/m2 u mužů a 26,9 kg/m2 u žen) a nejštíhlejší byli kuřáci (26,5 kg/m2 u mužů a 25,5 kg/m2 u žen).
  • Celková incidence výskytu rakoviny plic během období sledování byla 233/100 000 osoboroků u mužů a 192/100 000 osoboroků u žen.
  • Inverzní asociace mezi výskytem plicního nádoru a BMI byla signifikantní u mužů i žen a tento vliv je mírně silnější u žen než u mužů.
  • Vztah mezi BMI a plicní rakovinou byl prokázán u kuřáků a exkuřáků, přičemž u exkuřáků byla asociace silnější. U nekuřáků nemá BMI vliv na rozvoj plicního nádoru.
  • Mezi kuřáky neměl počet vykouřených cigaret vliv na vztah BMI a rizika rozvoje rakoviny plic.
  • Z histologického hlediska u adenokarcinomu neovlivňuje BMI výskyt nádoru u nekuřáků, ale existuje inverzní vztah mezi vznikem adenokarcinomu u kuřáků a exkuřáků.

(vesa)

Zdroj: Smith L. et al. Body Mass Index and Risk of Lung Cancer Among Never, Former, and Current Smokers. J Natl Cancer Inst. 2012; 104 (10): 778–779; doi: 10.1093/jnci/djs179

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Diagnostické postupy při identifikaci karcinomu plic

Karcinom plic se dlouhodobě drží na předních místech v příčinách úmrtí na zhoubné novotvary v celosvětovém měřítku. Příznaky onemocnění se mohou lišit v závislosti na typu nádoru a rozsahu metastáz.

Sunitinib v první linii léčby u pacientů s pokročilým renálním karcinomem v intermitentním a kontinuálním dávkovacím režimu

Sunitinib významně rozšířil stávající možnosti léčby pokročilého a/nebo metastatického renálního karcinomu a právem si vydobyl pozici referenčního standardu v léčbě první linie. Jeho účinnost a bezpečnost byla ověřována v řadě studií.

Měřitelné změny v lézích renálního karcinomu krátce po podání sunitinibu s využitím technik funkční MRI

Při léčbě inhibitory angiogeneze je důležité mít nástroje k predikci klinického výsledku časně po zahájení léčby, aby bylo možné optimalizovat léčebné schéma a současně předejít eventuální toxicitě a nepřiměřeným ekonomickým nákladům.Všechny novinky