Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Význam a prognostická hodnota nádorových markerů

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 14.3.2010

Význam a prognostická hodnota nádorových markerů

V mnoha léčebných centrech se nádorové markery používají u pacientů v pokročilé fázi onemocnění k zachycení rekurence nemoci a k monitorování odpovědi na terapii, ačkoliv skutečná hodnota opakovaného vyšetření hladiny nádorových markerů zůstává sporná.

Autoři studie publikované v časopise BMC Cancer zvažovali prognostickou hodnotu tumorových markerů pro předpověď odpovědi na léčbu („částečná odpověď“ nebo „stabilní onemocnění“ po dobu alespoň šesti měsíců), progresi onemocnění de novo a sekundární progresi onemocnění. Do studie byly zařazeny pacientky léčené fulvestrantem v dávce 250 mg měsíčně pro metastatický karcinom prsu.

Metoda

U pacientek byly monitorovány změny v hladinách tumorového antigenu 15-3 (CA 15-3) a karcinoembryonálního antigenu (CEA). Hladiny byly zjišťovány v měsíčních intervalech a rovněž byly zhodnoceny hladiny antigenů v období tří měsíců předcházejících sekundární progresi onemocnění. Celkem byla analyzována data od 67 pacientek léčených pro metastatický karcinom prsu.

Výsledky

U pacientek s částečnou odpovědí na léčbu (n = 7; 10,4 %) se objevilo nesignifikantní zvýšení CA 15-3 v průběhu prvních šesti měsíců léčby. CEA byl u těchto pacientek naopak signifikantně snížen (p = 0,0165). U pacientek se stabilním onemocněním (n = 28; 41,8 %) byly hladiny CA 15-3 (p < 0,0001) i CEA (p = 0,0399) po šestiměsíční léčbě signifikantně zvýšeny.

Pacientky s progresí onemocnění de novo (n = 32; 47,8 %) měly po čtyřech měsících signifikantně zvýšené hladiny CA 15-3 (p < 0,0001) i CEA (p = 0,0002). Jak hladiny CA 15-3 (p < 0,0001), tak hladiny CEA (p < 0,0001) byly signifikantně zvýšené v průběhu tří měsíců předcházejících sekundární progresi onemocnění.

Závěr

Hladiny CA 15-3 se zvyšují u pacientek léčených fulvestrantem s progresí onemocnění, mohou však být zvýšené i u těch, které odpovídají na léčbu. Proto by zvýšení CA 15-3 nemělo být bez ověření bráno jako známka progrese onemocnění. Obecně vzato jsou CA 15-3 i CEA u pacientek léčených fulvestrantem slabými prognostickými markery.

(vek)

Zdroj: Bartsch R. et al.: Prognostic value of monitoring tumour markers CA 15-3 and CEA during fulvestrant treatment. BMC Cancer 6: 81, 2006.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,3/5, hodnoceno 4x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Intenzivní chemoterapie může být účinná u vysoce rizikových lokalizovaných karcinomů rekta

Neoadjuvantní chemoterapie dvěma různými farmaky namísto jednoho předcházející standardní léčbě může mít dobré výsledky u vysoce rizikových potenciálně operabilních lokalizovaných karcinomů rekta.

Časná fyzioterapie může zabránit lymfedému po operaci karcinomu prsu

Podle výsledků studie uveřejněné v lednovém čísle časopisu BMJ může včas zahájená fyzioterapie u pacientek po operaci karcinomu prsu pomoci zabránit vzniku lymfedému, nebo jej alespoň zmírnit.

Aromasin a jeho dlouhodobý efekt v léčbě

Společnost Pfizer před časem zveřejnila nová dlouhodobá data ze studie IES. Podle těchto údajů ženy, které přešly po dvouletém až tříletém užívání tamoxifenu na Aromasin, měly signifikantně nižší riziko, že se u nich znovu objeví známky onemocnění.Všechny novinky