Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Výzkum rezistence k sunitinibu u renálního karcinomu

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 11.7.2010

Výzkum rezistence k sunitinibu u renálního karcinomu

Vědci z amerického Van Andel Research Institute nalezli způsob, jak zvrátit rezistenci renálního karcinomu k sunitinibu, který je v současné době lékem první volby v chemoterapii renálního karcinomu z jasných buněk. U většiny pacientů s pozitivní odpovědí na sunitinib se totiž zhruba po roce léčby objevuje rezistence. Studie na toto téma byla publikována v časopise Cancer Research.

Rakovina ledvin je jedním z deseti nejčastějších zhoubných onemocnění u mužů i u žen. V roce 2009 postihla téměř 50 tisíc Američanů a více než 11 tisíc jich zahubila. Devět z deseti případů rakoviny ledvin představuje renální karcinom, a renální karcinom z jasných buněk je jeho nejčastějším podtypem, na který připadá přibližně osm z deseti případů renálního karcinomu.

Sunitinib byl americkou agenturou FDA (Food and Drug Administration – obdoba SÚKL) schválen v roce 2006 a v současné době představuje standard v léčbě renálního karcinomu z jasných buněk a zároveň také gastrointestinálních stromálních nádorů. Nyní se zkoumají možnosti použití sunitinibu také v dalších indikacích, jako je léčba karcinomu prsu, kolorektálního karcinomu a nemalobuněčného plicního karcinomu.

Vědci zjistili, že nádorové buňky z renálního karcinomu z jasných buněk, které vyvinuly rezistenci k sunitinibu, mají zvýšenou sekreci interleukinu-8 (IL-8). Současné podávání sunitinibu a protilátek proti IL-8 vyvolalo resenzitizaci nádoru k léčbě sunitinibem. Autoři studie dále uvádějí, že hladiny IL-8 by mohly sloužit jako vhodný biomarker pro predikci pacientovy odpovědi na léčbu sunitinibem.

Stejný autorský tým publikoval v časopise Cancer Research také studii, která se detailně zabývá mechanismem účinku sunitinibu. Podle zveřejněných výsledků sunitinib nepoškozuje samotné nádorové buňky, ale spíše jim ztěžuje přístup ke krevnímu zásobení. Autoři doufají, že lepší poznání mechanismu působení tohoto léku pomůže rozšířit a zefektivnit jeho použití u více pacientů s metastatickým renálním karcinomem.

(vek)

Zdroj:
Huang D, et al. Interleukin-8 mediates resistance to antiangiogenic agent sunitinib in renal cell carcinoma. Cancer Res 2010;70:1063–1071.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     4/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Přítomnost genetické mutace BRCA vede k častějšímu výskytu rakoviny i ve druhém prsu

Ženy s rakovinou prsu, které jsou mladší než 55 let a které mají vrozenou mutaci genu BRCA1 nebo BRCA2, mají oproti ženám bez této mutace čtyřikrát vyšší pravděpodobnost, že se u nich rozvine nádor také v kontralaterálním prsu.

Káva ani slazené nápoje nezvyšují riziko kolorektálního karcinomu

Podle výsledků nové studie zaměřené na vztah kávy, čaje a limonád ke vzniku kolorektálního karcinomu je možné popíjet bez obav kávu i slazené nápoje. Časté pití čaje je podle studie spojeno s mírným zvýšením rizika vzniku karcinomu, tento výsledek však může být způsoben dalšími proměnnými.

Využití ultrazvuku pro určení efektivity léčby rakoviny

Tým vědců z fyzikálního ústavu Ryersonovy univerzity v Torontu se pokouší vyvinout metodu, která by pomocí vysokofrekvenčního ultrazvuku dokázala měřit efektivitu protinádorové léčby, a to již krátce po jejím zahájení.Všechny novinky