Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Využití ultrazvuku pro určení efektivity léčby rakoviny

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 23.6.2010

Využití ultrazvuku pro určení efektivity léčby rakoviny

Tým vědců z fyzikálního ústavu Ryersonovy univerzity v Torontu se pokouší vyvinout metodu, která by pomocí vysokofrekvenčního ultrazvuku dokázala měřit efektivitu protinádorové léčby, a to již krátce po jejím zahájení. Srovnáním kvantitativních parametrů ultrazvuku nádorové tkáně před zahájením radioterapie a po něm by lékaři mohli být schopni určit efektivitu léčby již během několika prvních dnů.

V současné době musí onkologičtí pacienti obvykle dokončit celou sérii radioterapie, která může mít nejrůznější nežádoucí účinky. Přitom podstupovaná léčba vůbec nemusí být u daného pacienta účinná. Použití vysokofrekvenčního ultrazvuku by mělo v budoucnu umožnit časné zhodnocení účinnosti léčby, na základě kterého by lékaři mohli rozhodnout, zda v započaté radioterapii pokračovat, či se ji pokusit nahradit jiným postupem. Jeden z posledních článků na toto téma publikoval výzkumný tým z Toronta v časopise Future Oncology. V nejnovější publikaci autoři demonstrují použití své kvantitativní ultrazvukové metody k charakterizaci buněčné odpovědi na protinádorovou radioterapii v podmínkách in vitro.

Metoda a výsledky

Tři různé buněčné linie byly ozářeny dávkou 2–8 Gy. Účinek záření na buňky byl zaznamenán pomocí ultrazvukové sondy o frekvencích 10–30 MHz. Jako indikátor buněčné odpovědi byl použit integrovaný zpětný rozptyl a sklon spektra získaný z jednotlivých vzorků buněk. U všech ozářených buněk bez ohledu na dávku bylo ve srovnání s kontrolními buňkami zaznamenáno signifikantní zvýšení integrovaného zpětného rozptylu o 4–7 dB (p < 0,001). Naopak sklon spektra byl snížený v těch buňkách, u kterých po ozáření došlo k zástavě mitózy a zároveň i k nárůstu velikosti buněk. Sklon spektra zůstal nezměněn u buněk, které podléhaly jak zástavě mitotického dělení, tak apoptóze a jejichž velikost se významně neměnila.

Závěr

Změny integrovaného zpětného rozptylu a sklonu spektra jsou v přímé souvislosti s morfologickými změnami buněk a buněčných jader způsobených buněčnou smrtí. Výsledky ukazují, že kombinace kvantitativních ultrazvukových parametrů může být potenciálně využita k hodnocení buněčné odpovědi na radiaci, rozlišení různých způsobů buněčné smrti a může poskytnout preklinický základ k budoucímu hodnocení odpovědi nádorů na radioterapii in vivo.

(vek)

Zdroje:
Kolios M. C., Czarnota G. J.: Potential use of ultrasound for the detection of cell changes in cancer treatment. Future Oncol. 5: 1527–32, 2009.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Biomarkery – budoucnost diagnostiky rakoviny jater

Karcinom jater je pátou nejčastější malignitou na světě. Současně patří k nejnebezpečnějším nádorům, zejména proto, že diagnóza bývá obvykle stanovena pozdě. K vysoké mortalitě tak přispívá zejména to, že není k disposici spolehlivý screeningový test, a také to, že tumor sám zůstává dlouho asymptomatický.

Sunitinib doporučen jako standardní iniciační léčba pro pokročilý renální karcinom

Národní institut pro zdraví a správnou klinickou praxi ve Velké Británii (NICE-UK’s – National Institute for Health and Clinical Excellence) vydal konečný posuzující dokument, ve kterém doporučuje užívání Sutentu (sunitinib malate) v první linii léčby metastatického renálního karcinomu.

Doba přežití u rakoviny plic je nižší v Anglii, vyšší naopak v Norsku a Švédsku

Šance na přežití rakoviny plic je vyšší v Norsku a Švédsku než v Anglii. Bez ohledu na fakt, že výdaje na zdravotnictví a infrastruktura jsou v těchto třech zemích podobné, léčba pacientů s rakovinou plic v Anglii má nejhorší výsledky.Všechny novinky