Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Využití PD-1 blokády u nádorů s mismatch repair deficiencí

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 13.8.2017

Využití PD-1 blokády u nádorů s mismatch repair deficiencí

Autoři článku uveřejněného v New England Journal of Medicine pracovali s hypotézou, že nádory s řadou somatických mutací získaných následkem defektu opravy genů (mismatch repair), zejména kolorektální karcinom u nemocných s Lynchovým syndromem, by mohly být ovlivnitelné blokádou kontrolních mechanismů imunitního systému.

Cíle a průběh studie

Autoři ve studii fáze II hodnotili klinickou aktivitu pembrolizumabu, tedy antagonisty receptoru pro PD-1 (protein programované buněčné smrti), v terapii progresivního metastatického karcinomu s mismatch repair deficitem a bez něj. Studie se účastnilo 41 pacientů, látka jim byla podávaná každých 14 dnů. Primárními cíli studie byly míra objektivní odpovědi a míra 20týdenního přežívání bez progrese nemoci.

Výsledky

U nemocných s mismatch repair deficitem a kolorektálním karcinomem dosáhla objektivní míra odpovědi 40 % (4/10) a přežívání bez progrese po 20 týdnech 78 % (7/9 pacientů). U nemocných bez mismatch repair deficitu s kolorektálním karcinomem byla odpověď 0 % a přežívání bez progrese jen v 11 % případů.

Pacienti s mismatch repair deficiencí a metastatickým karcinomem jiného původu než kolorektálního měli podobnou míru odpovědi na léčbu (71 %) i míru přežívání bez progrese (67 %) jako nemocní s poruchou opravy genetické informace a kolorektálním karcinomem.

Sekvenování celého exomu ukázalo 1782 somatických mutací v nádoru u nemocných s mismatch repair deficitem na rozdíl od 73 mutací na nádor u nemocných bez tohoto deficitu.

Závěr

Tato studie upozornila na možnost využití blokátorů imunitních kontrolních bodů (immune checkpoints) v terapii nádorů u nemocných s mismatch repair deficiencí.

(eza)

Zdroj: Le D. T., Uram J. N., Wang H. et al. PD-1 blockade in tumors with mismatch-repair deficiency. N Engl J Med 2015; 372 (26): 2509–2520, doi: 10.1056/NEJMoa1500596.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Axitinib v dlouhodobé léčbě renálního karcinomu

Autoři retrospektivní analýzy publikované v časopisu Targeted Oncology se zaměřili na vztah mezi dosaženou dobou léčby inhibitorem vaskulárního endotelového faktoru axitinibem a klinickými výsledky pacientů s pokročilým renálním karcinomem.

Účinek krizotinibu u mozkových metastáz pacienta s nemalobuněčným karcinomem plic − kazuistika

Adenokarcinom je nejčastějším histologickým typem nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC). U metastatického stadia je 5letého přežití dosaženo přibližně u 2 % pacientů. Zlepšit tento stav by mohla personalizovaná medicína, jejímž cílem je na základě validních biomarkerů vybrat pacienty s potenciálním benefitem z léčby konkrétním léčivem.

Palbociklib jako nová možnost léčby pokročilého karcinomu prsu u premenopauzálních žen

Navzdory intenzivním léčebným režimům jsou výsledky přežití u žen s karcinomem prsu mladších 40 let horší než u vyšších věkových skupin. Vhodnou možností léčby u premenopauzálních žen by mohla být kombinace palbociklibu s fulvestrantem a goserelinem, což naznačují výsledky klinické studie PALOMA-3, publikované v červnu 2017.Všechny novinky