Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Vyšší fyzická aktivita prodlužuje přežití žen s kolorektálním karcinomem

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 20.6.2013

Vyšší fyzická aktivita prodlužuje přežití žen s kolorektálním karcinomem

Ačkoli byly fyzická inaktivita a obezita opakovaně identifikovány jako rizikové faktory kolorektálního karcinomu, jejich význam pro dobu přežití pacientů s tímto onemocněním není jednoznačný. A právě na zhodnocení významu rekreační fyzické aktivity a BMI (body mass index) se zaměřila rozsáhlá prospektivní studie WHI (Women’s Health Initiative), která z celkového počtu 161 808 účastnic identifikovala postmenopauzální ženy, které v průběhu studie onemocněly kolorektálním karcinomem. U prospektivní kohorty 1 339 takto vybraných žen autoři analyzovali rekreační fyzickou aktivitu a BMI před diagnózou (při vstupu do studie) a opakovaně po diagnóze kolorektálního karcinomu. Pomocí Coxova regresního modelu byla vyhodnocena asociace mezi pre- a postdiagnostickými parametry a dobou přežití po diagnóze kolorektálního karcinomu. V rámci studie zemřelo 13 % (265) žen s diagnostikovaným kolorektálním karcinomem, z toho 171 úmrtí bylo v přímém vztahu s tímto onemocněním. Oproti ženám, které před diagnózou neudávaly žádnou fyzickou aktivitu, měly ženy s fyzickou aktivitou větší nebo rovnou 18 metabolickým ekvivalentům (MET) za hodinu týdně signifikantně nižší mortalitu na kolorektální karcinom (poměr rizik [HR] = 0,68; 95% interval spolehlivosti [CI] 0,42–0,96). Podobný vztah byl zjištěn i pro rekreační fyzickou aktivitu v období po diagnóze. Žádný statisticky významný vztah nebyl zaznamenán pro BMI, i když u účastnic s normálním BMI (18,5–24,9 kg/m2) byl vztah mezi vyšší fyzickou aktivitou a nižší mortalitou nejvýraznější. Rekreační fyzická aktivita před, ale i po diagnóze kolorektálního karcinomu, ne však BMI, je asociována s delší dobou přežití.

(onse)

Zdroje: Kuiper J. G., Phipps A. I., Neuhouser M. L., et al. Recreational physical activity, body mass index, and survival in women with colorectal cancer. Cancer Causes Control. 2012 Dec; 23 (12): 1939–48.
Barton M. K. Higher levels of physical activity significantly increase survival in women with colorectal cancer. CA Cancer J Clin. 2013 Mar–Apr; 63 (2): 83–4.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Polymorfismus v genu pro cyklin D1 ovlivňuje klinický efekt adjuvantní léčby 5-FU u karcinomu tlustého střeva

Kolorektální karcinom je jedním z nejčastějších nádorových onemocnění, přičemž Česká republika patří k zemím s nejvyšší incidencí tohoto onemocnění v Evropě.

Inhibitory tyrozinkinázy prodloužily celkové přežití u švédské populace pacientů s metastazujícím renálním karcinomem

Švédská retrospektivní studie ukázala zlepšení celkového přežití (OS) pacientů s karcinomem z renálních buněk (RCC) a metastazujícím RCC (mRCC) v období 2006–2008 v porovnání s roky 2000–2005.

Střídmá konzumace alkoholu nezvyšuje riziko úmrtí při malignitě prsu

Přestože je alkohol všeobecně chápán jako jeden z rizikových faktorů pro rozvoj nádorového onemocnění mammy, podle nedávno provedené studie jeho konzumace před a po stanovení diagnózy nemá negativní dopad na vlastní přežití těchto nemocných.Všechny novinky