Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Výsledky studie TEAM

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 30.3.2009

Výsledky studie TEAM

Na sympoziu o rakovině prsu v San Antoniu byly zveřejněny výsledky první plánované analýzy studie TEAM (Tamoxifen, Exemestane, Adjuvant, Multicenter). Studie TEAM od svého zahájení v roce 2001 v devíti zemích po dobu pěti let srovnávala účinky exemestanu a tamoxifenu u postmenopauzálních žen s hormondependentním časným karcinomem prsu. Data z této studie přispívají k rostoucím znalostem role inhibitorů aromatázy v léčbě časného karcinomu prsu.

Analýza studie TEAM

Analýza reprezentuje první ze dvou výstupů ze studie TEAM. Hodnocením počtu pacientek bez progrese nemoci nebo úmrtí (DFS, disease-free survival) po dobu dvou a tři čtvrtě roku porovnává u 9775 pacientek účinky léčby tamoxifenem či exemestanem. Analýza uvádí:

  • 11% redukci rizika výskytu DFS ve prospěch exemestanu (není statisticky významná)
  • 15% redukci rizika rekurence ve prospěch exemestanu (RFS, recurrence-free survival), 19% zlepšení v oddálení vzniku vzdálené metastázy ve prospěch exemestanu.

Vedlejší účinky

Výskyt jednotlivých vedlejších účinků byl při léčbě tamoxifenem a exemestanem bez významného rozdílu, nejčastěji byly popsány návaly horka a pocení, únava, bolest, infekce, fraktura obratle, zápěstí nebo krčku femuru. Rozdílný výskyt vedlejších účinků byl zaznamenán v případě artralgie a osteoporózy, kde byl při podávání exemestanu v obou případech přibližně dvojnásobný.

Exemestan

Exemestan je jediným inhibitorem aromatázy indikovaným po 2 až 3 letech terapie tamoxifenem k souvislé terapii u postmenopauzálních žen s hormondependentním časným karcinomem prsu, a to v rámci adjuvantní terapie trvající celkem 5 let. Je rovněž indikován k léčbě pokročilého karcinomu prsu u postmenopauzálních žen, u kterých nastala progrese onemocnění i přes léčbu tamoxifenem.

Není vhodný u žen před menopauzou, v těhotenství a laktaci, při známé hypersenzitivitě k látkám této skupiny nebo u žen užívajících látky obsahující estrogen. Modifikace dávky je doporučena u pacientek užívajících silné induktory CYP3A4. U pacientek s časným karcinomem prsu je při užívání běžná elevace hladin bilirubinu, alkalické fosfatázy a kreatininu, a to více než při užívání tamoxifenu nebo placeba.

(ercp)

Zdroj: Jones SE, Seynaeve C, Hasenburg A, Rae D, Vannetzel J-M, Paridaens R, Markopoulos C, Hozumi Y, Putter H, Hille E, Kieback D, Asmar L, Smeets J, Urbanski R, Bartlett JMS, van de Velde CJH. Results of the first planned analysis of the TEAM (tamoxifen exemestane adjuvant multinational) prospective randomized phase III trial in hormone sensitive postmenopausal early breast cancer. Prezentováno dne 11. 12. 2008 na 31st Annual San Antonio Breast Cancer Symposium, Texas, USA. Abstrakt č. 15.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     4/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vrozené faktory hrají důležitou roli v progresi karcinomu prsu

Výsledky nové studie na myších a různých typech lidského karcinomu prsu umožnily vědcům potvrdit hypotézu, že faktory ovlivňující náchylnost k rozvoji metastáz u prsního karcinomu mohou být dědičné.Článek byl publikován v časopisu Cancer Research.

Dodržování screeningového postupu u žen s maligním onemocněním v dětství následované radioterapií

Ženy, které byly léčeny radioterapií v hrudní oblasti pro prodělanou malignitu v dětství, mají signifikantně větší riziko vzniku karcinomu prsu. Podle amerických doporučení by tyto ženy měly časně absolvovat screening.

Ozařování mízních uzlin po mastektomii

Ozařování axillárních a supraklavikulárních lymfatických uzlin není nezbytné u těch žen, u nichž jsou bioptické nálezy z axillárních uzlin po mastektomii negativní. To je jedno z mnoha sdělení prezentovaných v loňském roce na kongresu Americké společnosti pro radiologii a onkologii v americkém Bostonu.Všechny novinky