Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Výsledky studie AXIS: axitinib versus sorafenib u metastazujícího renálního karcinomu

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 9.10.2011

Výsledky studie AXIS: axitinib versus sorafenib u metastazujícího renálního karcinomu

Na letošním kongresu Americké společnosti klinické onkologie (ACSO), který proběhl 3.–7. června 2011 v Chicagu, byla prezentována studie amerických autorů, která porovnávala axitinib a sorafenib jako terapii druhé volby u metastazujícího renálního karcinomu (mRCC). V randomizované III. fázi studie AXIS prokázal axitinib u mRCC lepší účinnost než sorafenib v dosažení mediánu přežití bez progrese (PFS). Sledován byl i vliv na subjektivní potíže pacienta.

Do studie bylo zahrnuto 723 pacientů s mRCC, kteří byli randomizováni k užívání 5 mg axitinibu dvakrát denně nebo 400 mg sorafenibu dvakrát denně. Zároveň byly pravidelně vyhodnocovány subjektivní příznaky nemoci a účinky léčby pacienty. K tomu byl použit dotazník Functional Assessment of Cancer Therapy-Kindey Cancer Symptom Index (FKSI-15), který pacienti vyplňovali před zahájením léčby a poté každé 4 týdny až do 28. dne po podání poslední dávky. Byla provedena multivarietní analýza získaných dat a statistické zhodnocení doby do výrazného zhoršení stavu (time to deterioration, TTD), které bylo definováno jako úmrtí, progrese choroby nebo zhoršení FKSI-15 o ≥ 5 bodů.

Výsledky:

Dotazníkové šetření proběhlo úspěšně u zhruba 90 % pacientů. Hodnocení příznaků nemoci a léčby pacientem bylo srovnatelné u obou preparátů. Hodnocení parametru TTD dopadlo asi o 25 % lépe pro axitinib (p = 0,0001). PFS bylo u axitinibu 6,7 měsíce v porovnání se 4,7 měsíce u sorafenibu (poměr rizik 0,665, p < 0,0001). Axitinib jako terapie druhé volby u mRCC tedy v porovnání se sorafenibem prodloužil PFS a oddálil nástup výrazného zhoršení stavu (zhoršení příznaků/progrese choroby/úmrtí), i když hodnocení vývoje nemoci a léčby pacienty bylo u obou preparátů srovnatelné.

(zza)

Zdroj: Cella D., Escudier B., Rini B. I., et al. Patient-reported outcomes (PROs) in phase III AXIS trial of axitinib versus sorafenib as second-line therapy for metastatic renal cell carcinoma (mRCC). J Clin Oncol 2011. 29 (suppl); abstr 4504.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vliv crizotinibu na přežívání pacientů s pokročilým ALK pozitivním NSCLC ve srovnání s retrospektivními kontrolními osobami

Kináza anaplastického lymfomu (ALK) představuje jeden z nejnovějších cílů mezi tyrozinkinázami u plicního karcinomu. V klíčové fázi I probíhající studie prokázal inhibitor ALK tyrozinkinázy crizotinib zřetelnou antitumorózní aktivitu u pacientů s pokročilým ALK pozitivním nemalobuněčným karcinomem (NSCLC).

Přežívání bez známek progrese z fáze I studie s crizotinibem u pacientů s ALK pozitivním nemalobuněčným bronchogenním karcinomem (NSCLC)

Fúzní gen pro kinázu anaplastického lymfomu (ALK) je klíčovým onkogenním motorem ve skupině pacientů s NSCLC. Crizotinib je účinný, selektivní, ATP kompetitivní, nízkomolekulární inhibitor ALK.

První výsledky fáze II studie s crizotinibem u pokročilého ALK pozitivního nemalobuněčného bronchogenního karcinomu (NSCLC): PROFILE 1005

Fúzní gen pro kinázu anaplastického lymfomu (ALK) je klíčovým onkogenním motorem ve skupině pacientů s NSCLC. Crizotinib je účinný selektivní, ATP kompetitivní, nízkomolekulární inhibitor ALK.Všechny novinky