Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Vrozené faktory hrají důležitou roli v progresi karcinomu prsu

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 18.3.2009

Vrozené faktory hrají důležitou roli v progresi karcinomu prsu

Výsledky nové studie na myších a různých typech lidského karcinomu prsu umožnily vědcům potvrdit hypotézu, že faktory ovlivňující náchylnost k rozvoji metastáz u prsního karcinomu mohou být dědičné. Článek byl publikován v lednovém čísle časopisu Cancer Research.

Je známo, že exprese určitých genů v nádorových buňkách a imunitních buňkách invadujících do tumoru má prediktivní hodnotu ve vztahu k nádorové progresi. Faktory ovlivňující expresní profil mohou být výsledkem jak dědičných, tak pouze somatických mutací proběhlých uvnitř nádorových buněk. Analýza normální myší tkáně stejně jako nádorů transplantovaných myším naznačila, že vliv dědičnosti je v tomto směru významnější a že vrozené faktory více korelují s náchylností nádoru k expanzi.

Nedávno publikovaná studie mohla být provedena jen díky rozvoji moderních microassay technik, které umožňují studovat velké množství genetické informace najednou a určovat expresní profily nádorových buněk, jež mohou být následně použity k predikci chování nádoru.

Dědičné mutace jsou významnější než mutace nádorové Mnoho odborníků dříve zastávalo názor, že schopnost nádoru metastazovat je určena somatickými mutacemi proběhlými pouze v samotných nádorových buňkách. Nyní se však množí důkazy potvrzující, že také dědičné faktory hrají důležitou roli v metastatické progresi nádoru. Pomocí těchto dědičných faktorů by mělo být možné určit nádory s větším sklonem k metastazování. V budoucnu by mohly být tímto způsobem od sebe odděleny ženy s rizikovějšími typy nádorů od žen s nádory, u kterých je pravděpodobnost metastazování nižší. Agresivnější léčba by tak byla poskytována jen těm pacientkám, které ji skutečně potřebují.

Již některé dřívější studie naznačily, že stromální a epitelová tkáň sousedící s karcinomem mění svou genovou expresi u těch nádorů, které mají vysoké riziko metastáz. Dalším úkolem vědců tedy bude určit přesnou roli, jakou hrají stroma a epitel v nádorové progresi, a na základě těchto poznatků vyvinout nové, účinnější a zároveň šetrnější způsoby léčby.

(vek)

Zdroj: Lukes L, Crawford NPS, Walker R, and Hunter KW. The origins of breast cancer prognostic gene expression profiles. Cancer Research 2009(January 1);69:1.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Dodržování screeningového postupu u žen s maligním onemocněním v dětství následované radioterapií

Ženy, které byly léčeny radioterapií v hrudní oblasti pro prodělanou malignitu v dětství, mají signifikantně větší riziko vzniku karcinomu prsu. Podle amerických doporučení by tyto ženy měly časně absolvovat screening.

Ozařování mízních uzlin po mastektomii

Ozařování axillárních a supraklavikulárních lymfatických uzlin není nezbytné u těch žen, u nichž jsou bioptické nálezy z axillárních uzlin po mastektomii negativní. To je jedno z mnoha sdělení prezentovaných v loňském roce na kongresu Americké společnosti pro radiologii a onkologii v americkém Bostonu.

Cyklofilin B může přispívat k progresi karcinomu prsu

Doktor Charles Clevenger spolu se svými kolegy z Northwestern University zjistil, že zvýšená exprese cyklofilinu B může mít v buňkách prsní tkáně roli v patogenezi karcinomu prsu a přispívat k jeho progresi. Cyklofilin B ovlivňuje buněčné dělení, motilitu i apoptózu.Všechny novinky