Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Vliv inhibitorů tyrosinkinázy na incidenci mozkových metastáz u metastazujícího Grawitzova nádoru

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 18.12.2011

Vliv inhibitorů tyrosinkinázy na incidenci mozkových metastáz u metastazujícího Grawitzova nádoru

V časopise Cancer byla zcela nedávno publikována retrospektivní studie u 338 pacientů, která prokázala přínos inhibitorů tyrosinkinázy (sunitinib nebo sorafenib) na snížení rizika rozvoje mozkových metastáz u metastazujícího karcinomu z renálních buněk (mRCC).

Výsledky vycházejí z údajů registru nádorů Baylorovy lékařské fakulty v americkém Houstonu. Do studie byli zařazeni všichni pacienti z tohoto registru s mRCC bez mozkových metastáz v době diagnózy z let 2002 až 2003 a 2006 až 2007.

Celkem bylo hodnoceno 338 pacientů, z nichž bylo 46 % léčeno inhibitory tyrosinkinázy (TKI) před možným vznikem mozkové metastázy. Tato skupina byla porovnána se zbývajícími 54 % pacientů, kteří TKI před vznikem mozkové metastázy neužívali. Skupiny se významně nelišily z hlediska věku, histologického nálezu, provedené nefrektomie, výskytu metastáz (mimo plíce) ani kategorie rizika podle Memorial Sloan-Kettering Cancer Center.

Ve skupině pacientů léčených TKI bylo zjištěno statisticky významně delší celkové přežití (OS) (25 měsíců oproti 12,1, p < 0,0001), a to i v multivariantní analýze (p < 0,001). Mozkové metastázy se objevily u 13 % pacientů (u 15,8 % ve skupině bez TKI a u 9,7 % ve skupině s TKI). Léčba TKI byla v multivariantní analýze spojena s nižší incidencí mozkových metastáz (p = 0,003). Riziko vzniku mozkových metastáz bylo vyšší u pacientů s plicními metastázami (p < 0,001).

Tato studie ukázala, že sunitinib a sorafenib snižují riziko vzniku mozkových metastáz u pacientů s Grawitzovým nádorem s metastázami mimo mozkovou tkáň.

(zza)

Zdroj: Verma J, Jonasch E, Allen P, Tannir N, et al. Impact of tyrosine kinase inhibitors on the incidence of brain metastasis in metastatic renal cell carcinoma. Cancer 2011(Nov 1);117(21):4958-4965. Doi: 10.1002/cncr.26138. Epub 2011 Apr 11.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Sunitinib (Sutent) v léčbě nádoru a metastáz rakoviny prsu

Metastázy jsou běžným jevem a hlavní příčinou úmrtí u onkologických pacientů. Při lymfangiogenezi se vytvářejí nové lymfatické cévy a ta je pokládána za součást mechanismu tvorby metastáz.

Exemestan v prevenci karcinomu prsu u postmenopauzálních žen

Recentně publikovaná studie v prestižním časopise The New England Journal of Medicine ukázala, že inhibitor aromatáz exemestan je užitečný v chemoprevenci karcinomu prsu u postmenopauzálních žen, které jsou v mírně zvýšeném riziku tohoto onemocnění.

Diabetes a nádorová onemocnění – co mají společného?

Vztah diabetu a nádorových onemocnění se předpokládal již dříve, především kvůli strukturální podobnosti inzulinu a růstových faktorů. Přesné mechanismy vztahu metabolismu a neoplastických procesů ale nebyly známy. Přímou souvislost se podařilo prokázat až nedávno harvardskému týmu.Všechny novinky