Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Vliv inhibitorů aromatázy na stav kostí u pacientek s karcinomem prsu

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 3.1.2010

Vliv inhibitorů aromatázy na stav kostí u pacientek s karcinomem prsu

Poté, co byly do léčby časného karcinomu prsu zavedeny inhibitory aromatázy III. generace, začala být věnována větší pozornost tomu, jaký vliv mají tyto léky na kvalitu kosti. Jelikož inhibitory aromatázy vykazují potenci tlumit estrogeny, zvyšují ztrátu kostní hmoty u postmenopauzálních žen.

Tento účinek má jak anastrozol, tak letrozol a také inaktivátor aromatázy exemestan, čímž tyto preparáty snižují kostní denzitu. Všechny větší studie ve fázi III prokázaly též vyšší riziko fraktury. Zatím nebyl poskytnut jasný důkaz, že by existovaly větší rozdíly mezi jednotlivými složkami léků, které by mohly mít vedlejší vliv na kost. Důsledky léčby inhibitory aromatázy, co se týče vlivu na kost, jsou navíc modifikovány různými faktory. Sem patří například kostní denzita před léčbou, čas zbývající do menopauzy a hladina vitaminu D.

Během užívání inhibitorů aromatáz jsou proto snahy zabránit ztrátě kostní hmoty a zdá se, že mají slibné výsledky. Patří sem zejména podávání bisfosfonátů. Ty brání ztrátě kostní denzity, pokud jsou nasazeny v předstihu. Dále byly vyvinuty nové preparáty, z nichž je nezbytné zmínit protilátky proti RANKL (signální dráha regulující osteoklasty). Tyto protilátky zatím vykazují v předběžných výsledcích z prvních studií slibné výsledky.

V mnoha zemích jsou zavedeny standardizované postupy, jež mají zabránit ztrátě kostní hmoty během léčby inhibitory aromatázy. Nejrozšířenější je suplementace vitaminu D a kalcia. Důležité je také pravidelné měření kostní denzity, což umožní především identifikovat jedince vyžadující léčbu bisfosfonáty.

(jos)

Zdroj: Geisler J., Lønning P. E.: Impact of aromatase inhibitors on bone health in breast cancer patients. J Steroid Biochem Mol Biol. 2009. Publikováno před tiskem dne 13. 10. 2009. DOI: 10.1016/j.jsbmb.2009.10.004

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,7/5, hodnoceno 3x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Karcinom z bazálních buněk u pacienta po transplantaci ledviny

Imunosupresivní léčba po transplantaci ledvin výrazně zvyšuje riziko vzniku kožních malignit, například bazaliomů. Vzhledem k tomu, že počet transplantovaných pacientů stoupá, zvyšuje se i počet těch, kteří na tyto kožní defekty trpí.

Dlouhodobé výsledky v léčbě exemestanem a tamoxifenem

Jeden z velmi často používaných přípravků v léčbě prsu je tamoxifen. Ten ale může vyvolávat i poměrně zásadní nežádoucí účinky, jako je například hyperplazie endometria. Mezinárodní tým lékařů a vědců tedy zjišťoval, zda nelze tyto nežádoucí účinky snížit.

Genetické testování u kolorektálního karcinomu: kromě KRAS mutace existují další tři kandidáti

Podle nové italské studie by měli onkologové v budoucnu u svých pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem testovat nejen přítomnost KRAS mutace, ale také výskyt tří dalších biomarkerů.Všechny novinky