Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Vliv BMI a WHR na riziko rozvoje karcinomu prsu podle přítomnosti receptorů pro estrogen a progesteron

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 14.11.2017

Vliv BMI a WHR na riziko rozvoje karcinomu prsu podle přítomnosti receptorů pro estrogen a progesteron

Obezita je považována za jeden z rizikových faktorů pro karcinom prsu s pozitivními receptory pro estrogen (ER). Vliv obezity hodnocené podle body mass indexu (BMI) a poměru pasu a boků (WHR − waist/hip ratio) na rozvoj karcinomu prsu se v níže prezentované aktuální studii lišil podle stavu exprese estrogenových receptorů, výsledky jsou ovšem nekonzistentní.

Studie případů a kontrol

Čínští autoři provedli u 1439 pacientek s karcinomem prsu a 1439 kontrolních pacientek stejného věku studii ohledně vztahu obezity a jednotlivých typů karcinomu prsu. Stav exprese receptorů pro estrogen (ER) i progesteron (PR) byl znám u 1316 pacientek s karcinomem prsu.

Výsledná zjištění

Oba ukazatele (BMI a WHR) byly pozitivně spojeny s celkovým rizikem vzniku rakoviny prsu. BMI byl pozitivně spojen s ER+/PR+ karcinomem prsu a ER/PR karcinomem prsu, ačkoliv signifikantních hodnot bylo dosaženo jen pro karcinom prsu ER+/PR+. WHR byl pozitivně korelován s ER/PR karcinomem prsu, nezávisle na hodnotě BMI. U premenopauzálních žen byl BMI pozitivně spojen s riziky pro karcinom ER+/PR+ a ER/PR, zatímco WHR byl inverzně korelován s ER+/PR karcinomem prsu a pozitivně s karcinomem ER/PR. Mezi postmenopauzálními ženami byl WHR > 0,85 spojen s vyšším rizikem ER/PR karcinomu prsu.

Shrnutí a závěr

Obezita přispívá k riziku rozvoje karcinomu prsu. Celková nadváha, reprezentovaná hlavně BMI, je silněji spojena s ER+/PR+ karcinomem prsu, zvláště mezi premenopauzálními ženami, zatímco centrální obezita, indikovaná WHR, je specifičtěji spojena s karcinomem ER/PR, bez ohledu na přítomnost menopauzy. Výsledky této studie naznačují, že obezita ovlivňuje rozvoj rakoviny více mechanismy, nejen na základě působení estrogenů.

(epa)

Zdroj: Wang F., Liu L., Cui S. et al. Distinct effects of body mass index and waist/hip ratio on risk of breast cancer by joint estrogen and progestogen receptor status: results from a case-control study in northern and eastern China and implications for chemoprevention. Oncologist 2017; 22: 1–13, doi: 10.1634/theoncologist.2017-0148.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Sunitinib v adjuvanci u vysoce rizikových pacientů s renálním karcinomem

Klinická studie mezinárodního týmu zkoušejících se pokusila doplnit zatím neúplnou mozaiku informací, které máme k dispozici o klinickém benefitu užívání inhibitorů tyrosinkináz v adjuvantním režimu léčby renálního karcinomu. Autoři dospěli k závěru, že u nemocných s vysokým rizikem relapsu může adjuvantní sunitinib prodloužit přežití bez známek přítomnosti nádoru.

Nivolumab v terapii urotelového karcinomu − zacíleno na kontrolní body imunitní reakce

Prezentované review shrnuje dostupné poznatky o použití nivolumabu − inhibitoru kontrolního bodu (checkpointu) imunitní reakce PD-1 − v terapii metastatického urotelového karcinomu.

Inotuzumab ozogamicin jako nová strategie léčby rezistentní ALL

Inotuzumab ozogamicin patří k nejnovějším zbraním v léčbě akutní lymfoblastové leukémie (ALL). Prokázal efektivitu a relativní bezpečnost u dospělých pacientů s relabující či rezistentní ALL. Pod názvem Besponsa je již zaregistrován od 29. června 2017 (centrální registrace v celé EU), v České republice by měl být dostupný od konce října 2017.Všechny novinky