Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Váha, zánět, příznaky spojené s rakovinou a kvalita života odvozená od zdravotního stavu u pacientek přeživších rakovinu prsu

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 31.7.2013

Váha, zánět, příznaky spojené s rakovinou a kvalita života odvozená od zdravotního stavu u pacientek přeživších rakovinu prsu

Stabilní váha je velmi důležitým prognostickým faktorem pro pacientky, které úspěšně bojují s rakovinou prsu. Americká studie se zaměřila na spojitosti mezi váhou, váhovými výkyvy, zánětem, příznaky spojenými s rakovinou a kvalitou života odvozenou od zdravotního stavu (HRQOL – health-related quality of life) mezi přeživšími pacientkami s rakovinou prsu ve fázi 0-IIIA.

V rámci studie byla vyhodnocována výška, váha, hladina C-reaktivního proteinu (CRP), a to zhruba 30 měsíců od diagnózy. Dále byly 40 měsíců od diagnózy zjišťovány příznaky spojené s rakovinou (příznaky spojené s hrudní stěnou a paží, vazomotorické příznaky, močová inkontinence, vaginální symptomy, kognitivní poruchy, změny nálad, poruchy spánku, sexuální zájem a funkce) a HRQOL. Pacientky byly rozděleny do jednotlivých podskupin dle váhových parametrů. Data všech 661 účastnic byla vyhodnocena dle BMI (< 25,0; 25,0–29,9; ≥ 30,0 kg/m2), u 483 účastnic byly ještě jednotlivé symptomy hodnoceny dle změn hmotnosti (ztráta ≥ 5 %, změna váhy < 5 %, nárůst ≥ 5 %).

V porovnání se ženami s BMI < 25,0 kg/m2 měly ty s BMI ≥ 30,0 kg/m2 následující výsledky: zvýšené příznaky spojené s paží (+ 25,0 %), močovou inkontinenci (+ 40,0 %), únavu (+ 18,9 %) a slabší fyzické schopnosti (– 15,6 %). Obézní ženy měly menší problémy s usínáním.

V porovnání s váhovou změnou < 5 % měly pacientky s nárůstem váhy o ≥ 5 % nižší skóre fyzických schopností (– 7,2 %) a vitality (– 11,2 %). Pacientky se ztrátou váhy o ≥ 5 % měly v tomtéž porovnání méně příznaků spojených s hrudní stěnou (– 33,0 %) a paží (– 35,5 %).

Vyšší hodnoty CRP byly asociovány s horšími příznaky spojenými s hrudní stěnou, častější inkontinencí, horšími fyzickými schopnostmi a vitalitou.

Ačkoli budou potřeba další studie na detailní zhodnocení jednotlivých asociací, je zřejmé, že udržení zdravé váhy a snížení zánětu může vést ke zmírnění příznaků spojených s rakovinou a zlepšit tak kvalitu života pacientek přeživších rakovinu prsu.

(boba)

Zdroj: Imayama I., Alfano C. M., Neuhouser M. L., et al. Weight, inflammation, cancer-related symptoms and health-related quality of life among breast cancer survivors. Breast Cancer Res Treat. 2013 Jun 25.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Prognostické faktory přežití u pacientů s metastazujícím karcinomem z renálních buněk léčených sunitinibem

Podle analýzy údajů ze 6 studií s 1 059 pacienty s metastazujícím karcinomem z renálních buněk (mRCC) léčenými sunitinibem byly určeny prognostické faktory celkového přežití (OS), dlouhodobého přežití a přežití bez progrese choroby (PFS).

Odstranění primárního nádoru u karcinomu prsu IV. stadia prodlužuje celkové přežití

Metaanalýza publikovaných studií ukázala, že chirurgická excize primárního nádoru u karcinomu prsu IV. stadia je spojena s delším celkovým přežitím než nechirurgická léčba.

Vyšší fyzická aktivita prodlužuje přežití žen s kolorektálním karcinomem

Ačkoli byly fyzická inaktivita a obezita opakovaně identifikovány jako rizikové faktory kolorektálního karcinomu, jejich význam pro dobu přežití pacientů s tímto onemocněním není jednoznačný.Všechny novinky