Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Užívání syntetických steroidů zvyšuje riziko rekurence u žen po operaci karcinomu prsu

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 19.5.2009

Užívání syntetických steroidů zvyšuje riziko rekurence u žen po operaci karcinomu prsu

Článek v únorovém vydání odborného časopisu The Lancet Oncology informuje o výsledcích studie holandských lékařů. Ty ukázaly, že riziko rekurence po operaci karcinomu prsu se výrazně zvyšuje při užívání tibolonu, syntetického steroidu používaného k prevenci osteoporózy a k léčbě menopauzálních příznaků.

Menopauzální příznaky vazomotorické nestability a ztráta kostní hmoty jsou komplikace, které se během adjuvantní léčby karcinomu prsu objevují poměrně často. Tibolon je účinný v prevenci obou těchto vedlejších účinků, avšak jeho vliv na rekurenci nádorového onemocnění nebyl dosud znám. Cílem studie profesora Kenemanse a jeho spolupracovníků z univerzity v Amsterodamu proto bylo objasnit možný vliv tibolonu na rekurenci nádoru v porovnání s placebem u pacientek s klimakterickými obtížemi.

Do studie bylo zařazeno 3 098 žen z 245 center v 31 zemích. Z toho 1 556 žen bylo ve skupině užívající tibolon a 1 542 v kontrolní skupině. Průměrný věk v obou skupinách byl 52,7 roku a průměrná doba od operace 2,7 roku. Výsledky ukázaly o 40 % vyšší riziko rekurence u pacientek, které užívaly tibolon. Rekurence se objevila u 15,2 % z nich (237), zatímco v kontrolní skupině byl výskyt zaznamenán pouze u 10,7 % (165) pacientek. Navíc u pacientek s rekurencí užívajících tibolon se v sedmdesáti procentech vyskytly smrtelné metastázy. Celá studie byla zastavena o šest měsíců dříve, než bylo původně plánováno, když byl prokázán negativní vliv tibolonu.

Výsledky studie poněkud zpochybňuje fakt, že u pacientek nebylo provedeno detailní zhodnocení primárního nádoru a rovněž nebyly brány v potaz další onkologické rizikové faktory. Studie plánované do budoucna by měly vzít v úvahu rozdílné skupiny pacientek s karcinomem prsu, dále užívání tamoxifenu a také fakt, zda pacientky podstupují systémovou adjuvantní terapii.

(vek)

Zdroj: Kenemans P. et al: Safety and efficacy of tibolone in breast-cancer patients with vasomotor symptoms: a double-blind, randomised, non-inferiority trial. Lancet Oncol. 10 (2): 135–46; 2009.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Metastáza karcinomu ledviny do prsní tkáně – kazuistika

Metastázy do prsní tkáně z extramamárních tumorů jsou neobvyklé, ale správná diagnóza je důležitá, protože prognóza a léčba je odlišná od primárně prsních karcinomů. V následující kazuistice je prezentován případ izolované metastázy renálního karcinomu do prsní tkáně.

Přirozeně se vyskytující HER2 karboxyterminální fragment podporuje růst a metastazování nádorů prsu

HER2 je tyrozinkinázový receptor patřící do rodiny receptorů pro epidermální růstové faktory. Dimerizace extracelulárních domén HER receptorů spouští fosforylaci tyrozinových zbytků, která dále ovlivňuje četné signální dráhy.

Objeven protein potlačující invazi nádorových buněk do zdravé tkáně

Prvním krokem k tvorbě metastáz je schopnost penetrovat do zdravé tkáně per continuitatem. Po průniku do lymfatického a cévního systému mohou zakládat vzdálené metastázy. Vědci nyní objevili protein, který zabraňuje pohybu a šíření nádorových buněk.Všechny novinky